Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Mar D»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Mar D
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ: Ο σχεδιασμός ξεχωριστών επιτελικών υπηρεσιών εντός μιας υπηρεσίας δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με το ρόλο των Γενικών Διευθυντών. Οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ είναι αυτοί που σίγουρα ασκούν και πρέπει να ασκούν επιτελικά καθήκοντα. Το θέμα, λοιπόν, που τίθεται είναι ποιοι θα συντονίζουν το έργο των Γενικών Διευθυντών. Σίγουρα, δε θα μπορεί να έχουν προϊστάμενο έναν άλλο Γενικό Διευθυντή, δηλαδή έναν ομοιόβαθμό τους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ θα πρέπει να είναι επιφορτισμένος με το συντονιστικό επιτελικό έργο. Προτείνεται, μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας να είναι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ και η Γενική Γραμματεία να λειτουργεί ως μια διοικητική και όχι «πολιτική» υπηρεσία. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Είναι υπεβολικά μεγάλος ο αριθμός των υποκείμενων μονάδων που προτείνεται (τουλάχιστον 7). Αντίθετα θα πρέπει να είναι ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 7 (επτά) μονάδες π.χ. Διευθύνσεις υπό μια γενική Διεύθυνση ή Τμήματα υπό μια Διεύθυνση, για λόγους καλύτερου συντονισμού. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προβλεφθούν και μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου των Υπουργών, ως πρόσωπα, και όχι μόνο των υπηρεσιών τους. Για παράδειγμα, αν μια καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστέρηση υπογραφής από έναν Υπουργό, Θα πρέπει κάποιος αρμόδιος, λογικά από το Γραφείο Πρωθυπουργού, να υποχρεώσει τον Υπουργό στην άσκηση των καθηκόντων του και να ασκήσει ρήτρες. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Από όλα τα «σώματα» υπαλλήλων υπάρχουν άξια άτομα. Εκείνο που χρειάζεται είναι μια αξιοκρατική διαδικασία επιλογής τους.
 
 
Mar D
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αντιμετωπίζονται ως πολίτες-πελάτες, όταν πρόκεται για θέματα που αφορούν τα εργασιακά τους και τη σχέση τους με τον Προϊστάμενό τους, το Κράτος. Π.χ. όταν υποβάλουν μια αίτηση στο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο για υπηρεσιακά τους θέματα και δε λάβουν απάντηση, δεν υπάρχει κάποια διοικητική ρήτρα, όπως η επιβολή προστίμου για τη συγκεκριμένη κακοδιοίκηση. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) δεν ισχύει για αυτούς.Οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι, όμως, εσωτερικοί πελάτες του δημοσίου συστήματος. Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η δημόσια διοίκηση, χρειάζεται και η ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προστατεύονται από φαινόμενα κακοδιοίκησης για τα υπηρεσιακά τους θέματα. Γι΄αυτό προτείνεται ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΔ (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Mar D
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Απαραίτητη, προκειμένου να έχουμε ένα πραγματικό επιτελικό κράτος. Θα έπρεπε να προηγηθεί των τροποποιήσεων στους Οργανισμούς των Υπουργείων. Πώς π.χ. να «συμπυκνωθεί» ένα συγκεντρωτικό Υπουργείο, όπως το Υπ. Παιδείας; Αν για τη δομή ακολουθηθούν οι «αρχές» περί συναφών αρμοδιοτήτων θα καταλήξει να υπάρχουν υπερογκώδη Τμήματα. Με την αποκέντρωση θα πρέπει να υπάρχουν ισχυροί ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ σε έναν ανεξάρτητο φορέα.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Η προτεινόμενη αλλαγή του ΠΔ με το οποίο θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες ανά έτος δεν είναι λειτουργική, αφενός γιατί μέσα σε ένα έτος δε θα είναι εύκολο να αποσαφηνιστούν οι αλλαγές, αφετέρου δε θα είναι εφικτός ο ακριβής ετήσιος καθορισμός των στόχων (στοχοθεσία. Προτείτων την ανά 2ΕΤΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και τη δυνατότητα έκδοσης ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για τον καθορισμό των λεπτομερειών.
 
 
Mar D
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Η μετάβαση στον έλεγχο αποτελεσμάτων δε θα πρέπει να σημαίνει την κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών διαδικασιών. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν, ιδίως σε περιπτώσεις εκτενούς αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πολλών εποπτευόμενων φορέων (όπως π.χ. στο Υπ. Παιδείας, όπου γίνεται ρητή αναφορά ακόμα και στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ «Greece: Review of the Central Administration».Όσον αφορά στη ΔΟΜΗ για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως υποστηρίζει και ο Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης στις εκθέσεις του, θα πρέπει να υπάρχει ΕΝΑ (1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΩΜΑ, και όχι διασπαρμένες υπηρεσίες επιθεώρησης σε κάθε υπουργείο που λειτουργούν αποσπασματικά και χωρίς μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ασφάλεια και πραγματική ανεξαρτησία.
 
 
Mar D
Δυστυχώς, επεκετείνεται η χωρίς κριτήρια αναπλήρωση για την κάλυψη κενών/ κενούμενων θέσεων προϊσταμένων. Και μάλιστα εμφανίζεται ως ο μοναδικός τρόπος «αντικατάστασης» γενικών διευθυντών, που θα έχουν κριθεί με μοριοδότηση και παρ’ ‘ολ’ αυτά θα θεωρούνται, άγνωστο πώς, ως μη ικανοί ή απαραίτητο να μετακινηθούν.Ανάλογα, η αναπλήρωση θα είναι ο κύριος τρόπος τοποθέτησης των προϊσταμένων μετά τους νέους οργανισμούς, αφού η τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων με κριτήρια είναι άγνωστο πόσο γρήγορα θα λάβει χώρα, αφού προϋποθέτει την έκδοση Π.Δ.. Είναι, επίσης, άδικο κάποιος να πάψει να είναι προϊστάμενος, αν και είχε κριθεί με μόρια, μόνο και μόνο γιατί τοποθέτηκε σε μια μονάδα που καταργείται και να παραμείνουν ως προϊστάμενοι οι ήδη τοποθετημένοι ως αναπληρωτές, επειδή η δική τους μονάδα παραμένειΕπομένως,θα πρέπει να γίνουν οι ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ καθώς και ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ.