Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ελισσάβετ ΄Αλλισον»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
30 Ιανουαρίου 2012 Η Διαβούλευση για την «Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού» κλείνει σε λίγα λεπτά Μια νέα απόπειρα αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας ξεκινά την πορεία της στην Ιστορία της ΄Ερευνας … Μιας ιστορίας συνεχούς εγγραφής … Εμπνευσμένες φυσιογνωμίες, οραματικές ηγεσίες, επιστημονικές αναγκαιότητες διεθνείς και εθνικές, μοιραία πρόσωπα, παλινδρομήσεις, άλματα προς τα μπρός, βήματα προς τα πίσω. Έχει η ΄Ερευνα μέλλον στην Ελλάδα; Η Ιστορία θα το δείξει … Ο ν. 1514/85 έθεσε το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα στην Ελλάδα. Επί Υπουργείας Γ. Λιάνη. Είχε προηγηθεί ο ν. 1268/82 το πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Επί Υπουργείας Γ. Λιάνη. Το μοιραίο πρόσωπο. Οι «δίδυμοι νόμοι» βασισμένοι στις αρχές της πρώτης περιόδου του ΠΑΣΟΚ. Από τότε ως σήμερα΄Εχουν περάσει πολλές διακυβερνήσεις με διαφορετικά οράματα, γιατί αυτά πάντα ενυπάρχουν στις πολιτικές προγραμματικές δηλώσεις των εναλλασσομένων στη διακυβέρνηση δύο κομμάτων. Μέγα το χάσμα μεταξύ πολιτικής πρόθεσης, ρητορικής και εφαρμογής … Με το ν. 1514/85 θεσμοθετήθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΄Ερευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ). Πώς αυτό εφαρμόστηκε;Θεσμοθετήθηκε η «έρευνα ελεύθερης επιλογής». Πώς αυτή υλοποιήθηκε; Ο ν. 1514/85 τροποποιείται συνεχώς. Πώς και από ποιόν παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των τροποποιήσεων του; ΄Ερχεται ο ν. 3653/2008 της Νέας Δημοκρατίας που έθετε την ΄Ερευνα σε νέο πλαίσιο. Νόμος σε μόνιμη ύπνωση. Δεν θα μάθουμε ποτέ πως θα λειτουργούσε η δομή της ερευνητικής διαδικασίας που εισήγαγε. Νόμος φτειαγμένος για το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και το 7ο πρόγραμμα για την έρευνα της ΕΕ. Taylor made… Και ερχόμαστε στο σήμερα.΄Αλλη μια φορά η ΄Ερευνα καλείται να ξαπλώσει στο κρεββάτι του Προκρούστη.Το οριζόντιο hair cut της έρευνας. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ. Με ποιά κριτήρια;–Νομικά οι συγχωνεύσεις και όλοι οι συναφείς όροι αλλαγής του σημερινού καθεστώτος των ερευνητικών κέντρων θα πρέπει να βασίζονται στη γνωμοδότηση του ΕΣΕΤ.Γιατί δεν κοινοποιήθηκαν στην ερευνητική κοινότητα οι σχετικές γνωμοδοτήσεις; –Θα έπρεπε να βασίζονται στα αποτελέσματα των επίσημων αξιολογήσεων των ερευνητικών κέντρων.Τα Κέντρα ζητούσαν την αξιολόγησή τους. Το κράτος κώφευσε.Λεόντειες οι ρήτρες στο παιχνίδι των actors της έρευνας. Ερωτήματα που ζητούν απάντηση: –Ποιά η λογική να προηγείται η αναδιάρθρωση των ερευνητικών Ινστιτούτων πριν το στρατηγικό σχεδιασμό της ερευνητικής πολιτικής; (τό κάρο πριν το άλογο)–Πώς ορίζονται οι εθνικές προτεραιότητες; Βάσει ΕΣΠΑ σήμερα, βάσει κάποιου άλλου Προγράμματος για την επόμενη 7ετία; HORIZON 2020 ο στόχος; ΄Εξυπνη Έρευνα ο νέος λεκτικός κώδικας; (Ο Προκρούστης της Έρευνας)–Πώς πολιτικές επιλογές για τη δόμηση του ερευνητικού ιστού της χώρας σύμφωνα με τις εκάστοτε ευρωπαικές κατευθυντήριες αρχές καταλήγουν στη δόμηση και αποδόμηση ερευνητικών δομών (πχ. ΚΕΤΑΕΘ επί εποχής της περιφερειοποίησης των ευρωπαικών πολιτικών).–Με ποια λογική αναδομείται το ερευνητικό σύστημα της χώρας στην πιο κρίσιμη στιγμή της ύφεσης όπου κάθε εθνική δομή θα έπρεπε να υποστηριχθεί; –Λέξεις που ζητούν τα νοήματά τους—– Ποιά η έννοια της κρίσιμης μάζας; Αριθμητικό/ ποσοτικό το θέμα (κεφάλια/Ινστιτούτο) ή θέμα βαρύτητας για τις ερευνητικές προτεραιότητες που θέτει η πολιτεία; Και σε ποιό βάθος χρόνου;—– Ποιά έννοια δίνεται στη διαπιστημονικότητα και ποιός ο ρόλος της στην αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού; –Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΕΣΕΤ με ανοικτή τους επιστολή προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ζητούσαν να παρέμβουν στις κυβερνήσεις τους ώστε να δοθεί χρόνος οι παρεμβάσεις για τον ερευνητικό ιστό της χώρας να γίνουν όχι κάτω από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα των δημοσιονομικών συνθηκών και απαιτήσεων αλλά απρόσκοπτα ώστε η προσπάθεια αυτή «να μην υπονομευθεί και διακινδυνεύσει».Πόσο λάβατε υπόψη τη (διεθνή) έκκλησή τους; Η επιστολή είχε γραμματόσημο εξωτερικού; Οι πολιτικές από το σχεδιασμό τους μέχρι την υλοποίησή τους αξιολογούνται. Με ex ante και ex post αξιολογήσεις.Στον χώρο της ερευνητικής πολιτικής στην Ελλάδα και των οργάνων που την ασκούν η κουλτούρα της αξιολόγησης και πολύ περισσότερο της αυτοαξιολόγησης φαίνεται ότι δεν έχει εισαχθεί\ ακόμα. Με τιμήΕλισσάβετ ΄ΑλλισονΑφυπηρετήσασα Α΄ ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
30 Ιανουαρίου 2012 Ερώτηση που αφορά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΙΕ το ΕΚΤ αποτελεί «Υπηρεσία» του ΕΙΕ και είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας.Επίσης στο «σχετικό υλικό» της Διαβούλευσης αναφέρεται ότι:– «περαιτέρω το Κέντρο» δηλ. το ΕΙΕ «συνεπικουρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διαμέσου της ψηφιακής τεχνολογίας» («Σχέδιο Νόμου» σελ. 19/29)– «Το ΕΙΕ φιλοξενεί επίσης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)» («Συνοδευτικό κείμενο» σελ. 10). Ερώτηση:- Με ποιά νομικά κριτήρια το ΕΚΤ προσμετράτε ως ένα από τα επτά Ινστιτούτα της υφιστάμενης δομής του ΕΙΕ και ένα από τα τρία της προτεινόμενης διάρθρωσης του («Σχέδιο Νόμου» σελ. 19, 20/29);- Με ποια επιστημονικά κριτήρια κατατάσσεται στις «κοινωνικές επιστήμες» και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΤΕΣ των Κοινωνικών Επιστημών (Υπουργική Απόφαση ΥΠΔΒΜΘ 8227/11.8.2011) αφού αντικείμενό του είναι η επιστημονική και τεχνολογική πληροφόρηση ; Το ΕΚΤ έχει αδιαμφισβήτητα την αναγνώριση της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για την πρωτοποριακή, εξαιρετική και εργώδη προσφορά του χωρίς να αποτελεί ερευνητικό Ινστιτούτο.Ωστόσο εξακολουθεί να μην είναι κατανοητή η «εσωτερική λογική» του εγχειρήματος της Αναδιάρθρωσης ούτε να αιτιολογείται η σχετική πρόταση του Σχεδίου.
 
 
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΤΑΚ» (με ημερομηνία ανάρτησης 27 Ιανουαρίου 2012): • νομοθέτημα – διαχειριστικό εργαλείο,• μη ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου,• αμφιθυμία των συντακτών,• δεν είναι σαφής η θέση της πολιτικής ηγεσίας για το τι θέλει να ρυθμίσει,• δεν είναι σαφές, από την προτεινόμενη αναδιάρθρωση ποιός είναι τελικά ο φορέας της λήψης αποφάσεων ως προς την πολιτική/ στρατηγική της (εθνικής) έρευνας,• θετικό ότι δεν παραπέμπει σε μεγάλο αριθμό ΠΔ ή ΥΑ. ΜΕΡΟΣ ΑΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΄Αρθρο 1 Ορισμοί:• Οι «συντομογραφίες» δεν αφορούν ορισμούς. Πρέπει να απαλειφθούν.• 1. & 2. Γιατί προτάσσονται ορισμοί που αφορούν τα ΑΕΙ κλπ αφού το σχέδιο νόμου αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος την έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα;• 8. «Ενιαίος Χώρος Ερευνας»: περίεργος ορισμός που στη συνέχεια του σχεδίου νόμου δεν φαίνεται το πως «δένουν» οι actors του σχήματος.• 11. «Ερευνητικό κέντρο». Ασαφής η νομική μορφή των ερευνητικών κέντρων ως «δημόσιων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».Ερώτημα: Έρχεται να υποκαταστήσει τον ορισμό του «ερευνητικού φορέα» του ν. 1514/1985, του ν. 2919/2001 και του ν.3653/2008; Οι νόμοι εκείνοι καθόριζαν ρητά ότι πρόκειται για ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.Θετικό σημείο: εισάγεται η «κοινωνική αξιοποίηση» των αποτελέσματων της έρευνας.• 12. «τεχνολογικός φορέας» ακόμη πιο ρευστή η κατηγορία αυτών των «φορέων». Μπορεί πχ. μια ΜΚΟ να είναι «τεχνολογικός φορέας»; Στον αντίστοιχο ορισμό των ν. 1514/1985, του ν. 2919/2001 και του ν. 3653/2008 προσδιορίζεται η νομική μορφή σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.• Δεν δίνεται ορισμός του «ερευνητή».Βάσει της «Ευρωπαικής Χάρτας του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για τη πρόσληψη ερευνητών της Ευρωπαικής Επιτροπής (Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005) ως ερευνητές νοούνται «επαγγελματίες που καταγίνονται με τη σύλληψη της ιδέας ή τη δημιουργία νέων γνώσεων, προιόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και με τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων».Σύμφωνα με τον ν. 1268/1982 ΄Αρθρο 13, παρ. 2 «τα μέλη του ΔΕΠ έχουν δικαίωμα για έρευνα και διδασκαλία …» και στο ίδιο άρθρο στην παρ. 3 «τα μέλη του ΔΕΠ έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, …»Σύμφωνα με τον πρόσφατο ν. 4009/2011, στο άρθρο 16 παρ. 1. για τους Καθηγητές «… το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια». Επειδή το σχέδιο νόμου θα έχει εφαρμογή και στα ΕΚ, και στα ΑΕΙ, και στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να δοθεί με σαφήνεια ο ορισμός του «ερευνητή» ο οποίος θα αντιδιαστέλει τους «ερευνητές» (των ΕΚ), με τους με ευρεία έννοια «ερευνητές» (μέλη ΔΕΠ), και των «ερευνητών του ιδιωτικού χώρου».Πρόταση: Να προστεθεί ο ορισμός του «ερευνητή» ο οποίος θα βοηθήσει• στην κατανόηση και εφαρμογή εδαφίων του νόμου χωρίς περιθώρια παρερμηνείας.• στην πιο αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ερευνητών-μελών ΑΕΙ και ως εκ τούτου στην ακριβέστερη ποσοτικοποίηση/ κατάρτιση δεικτών της ερευνητικής «παραγωγής» της χώρας.Πρόταση: Να προστεθεί ο ορισμός «Ευρωπαικός Χώρος ΄Ερευνας» ΄Αρθρο 2: Αντικείμενο – ΣκοπόςΘεωρούμε θετικό ότι το σχέδιο νόμου διακηρύσσει την υποχρέωση του κράτους να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ.Παρατήρηση: Στο ΄Αρθρο 2, παρ. 2 «Στους στόχους του παρόντος νόμου…» αναφέρονται εδάφια που σε κείμενο νόμου (εκδοχή V5 6.10.2011) αποτελούσαν στόχους του ΕΣΠΕΚ (άρθρο 4, παρ. 5)! (Αναφερόμαστε στα εδάφια β΄,γ΄,δ΄,ε΄,ε΄,στ΄,ζ΄ του άρθρου 2 του παρόντος που αντιστοιχούν στα εδάφια α΄,δ΄, ε΄, γ΄, στ΄, ζ΄ του άρθρου 4 του V5 6.10.2011). Οι στόχοι του ΕΣΠΕΚ με cut – paste έγιναν στόχοι του «Σχεδίου Νόμου»;Ερώτημα: Μήπως αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι πρόκειται για νομοθέτημα χωρίς σαφή στόχευση, διαχειριστικού χαρακτήρα. ΄Αρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής του ΝόμουΠαρατηρείται ότι:• Με το λεκτικό σχήμα «η/και» δίνεται στα άλλα Υπουργεία η διακριτική ευχέρεια να μην προσχωρήσουν στη δημιουργία ενός ενιαίου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα.• και πάλι τα ΑΕΙ προτάσσονται ως πεδίο εφαρμογής του νόμου σε σχέση με τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤΓια μια ακόμη φορά μιλάμε για νόμο που δεν έχει εφαρμογή σε όλο τον ερευνητικό χώρο της Ελλάδας. Η μελέτη της ELYROS SA παραδόθηκε με ελλείψεις και μάλλον δεν κατάφερε να χαρτογραφήσει το ερευνητικό τοπίο της χώρας.Ερωτούμε:• Πώς θα εφαρμοστεί «στα ΑΕΙ κατά περίπτωση»;.Ο ν. 4009/2011, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά (άρθρο 80 παρ.14), καταργεί τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και τα Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας (ΚΤΕ) σύντομα. Ποιούς/πόσους άλλους ερευνητικούς φορείς επιβλέπει το Υπουργείο;Πρόταση: το άρθρο αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί με εξαιρετική ακρίβεια και θα πρέπει να κατανομασθούν οι κατηγορίες (είδη κέντρων/ινστιτούτων κλπ) στις οποίες θα έχει εφαρμογή ο νόμος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β –ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΄Αρθρο 7 Διυπουργική Επιτροπή για την ΄Ερευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία Πρόταση: να προστεθεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα μόνιμα μέλη της ΔΕΕΤΕΚ. ΄Αρθρο 8 Εθνικό Συμβούλιο ΄Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας• Από τους ορισμούς (στο 2 του ΄Αρθρου 1) όπου αναφέρεται η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ). (Η ΑΔΙΠ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή (΄Αρθρα 64 – 75 του ν. 4009/2011) και στο Συμβούλιό της συμμετέχει και 1 (ένας) ερευνητής από τα εποπτευόμενα κέντρα της ΓΓΕΤ).• από τους ορισμούς σχεδίου νόμου που διέρρευσε (εκδοχή της 16/11/2011) όπου η ΑΔΙΠ αναφέρεται διαζευκτικά με την ΑΔΙΠΑΕ «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας».• από το ότι , κατά το παρόν σχέδιο νόμου, ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ «ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής» (Η Διάσκεψη των Προέδρων έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει,… τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών που προβλέπονται από το Σύνταγμα, …). όλα τα παραπάνω παραπέμπουν σε ανεξάρτητη αρχή. Υπήρξε/ υπάρχει αμφιθυμία από τους συντάκτες του σχεδίου νόμου για το άν το ΕΣΕΤ/ ΕΣΕΤΕΚ παραμείνει ως έχει σήμερα, αν ενοποιηθεί με την ανεξάρτητη αρχή ΑΔΙΠ ως ΑΔΙΠΑΕ ή αν αποτελέσει νέα ανεξάρτητη αρχή; ΄Αρθρο 10 Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Ερευνας και ΤεχνολογίαςΔεν μας είναι κατανοητό γιατί οι δύο αυτές οντότητες ταυτίζονται τη στιγμή που οι ρόλοι τους είναι, και πρέπει να είναι, διακριτοί.Ερώτηση: Εκχωρεί το ΥΠΔΒΜΘ την εξουσία του για «πολιτική απόφαση» όσον αφορά την ΕΤΑΚ στη ΓΓΕΤ;Πρόταση: να υπάρξει ξεχωριστό άρθρο που να αφορά το ΥΠΔΒΜΘ και να περιγράφεται επακριβώς ο ρόλος του. ΄Αρθρο 11 Εμπειρογνώμονας ή Τμήμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας στα ΥπουργείαΟ άνθρωπος liaison μεταξύ Περιφέρειας – Υπουργείου – ΓΓΕΤ. Και στις δύο εναλλακτικές διατυπώσεις δίνονται σημαντικές εξουσίες στον «εμπειρογνώμονα» που δουλεύουν αποκεντρωτικά για τη ΓΓΕΤ. Διακρίνεται μια απομείωση στις αρμοδιότητες της ΓΓΕΤ;
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
28 Ιανουαρίου 2012 -Προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ,-Προς τους υπεύθυνους διαχείρισης και δημοσίευσης των σχολίων (moderators) της Διαβούλευσης,-Προς τα μέλη της ομάδας, υπεύθυνης για την παρακολούθηση και τη σύνταξη της Εκθεσης της Διαβούλευσης. Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» με ημερομηνία ανάρτησης 5 Ιανουαρίου 2012. Με έκπληξη είδαμε τρεις μόνο μέρες πριν τη λήξη της παραπάνω Διαβούλευσης να δίνεται 8ημερη παράταση για το σχολιασμό του σχετικού «Σχεδίου Νόμου» (εφεξής «ΣΧ1»).Για την παράταση αυτή ενημερωθήκαμε μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όπου αναρτήθηκε ως Ανακοίνωση.Η έκπληξη έγινε κατάπληξη όταν είδαμε να προστίθεται στο «σχετικό υλικό» της Διαβούλευσης νέο υλικό με τον πανομοιότυπο τίτλο (!) «Σχέδιο Νόμου» (εφεξής «ΣΧ2»). Ερωτάσθε: 1. Ποιός ο λόγος για την παράταση της Διαβούλευσης;Υποθέσαμε ότι στο «κάλεσμα» (υποχρεωτικό προσάρτημα της διαβούλευσης)της κας Υπουργού για συμμετοχή στη Διαβούλευση θα υπήρχε αναφορά στην παράταση αυτή, κάτι που δεν είδαμε. Το «κάλεσμα» παραμένει το ίδιο της 5ης Ιανουαρίου.Η παράταση θα μπορούσε να ήταν ευπρόσδεκτη αν δεν μας έβαζε σε σκέψεις ότι πίσω από αυτή υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες/ εκτιμήσεις ή και μεθοδεύσεις στο χειρισμό της άλλης ρύθμισης που προηγείται χρονικά και εννοούμε, βέβαια, αυτή της «Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού» της χώρας 2. Επί ποίου κειμένου συνεχίζεται τελικά η Διαβούλευση; Επί του ήδη αναρτημένου «ΣΧ1», το οποίο σχολιάζεται εδώ και 3 εβδομάδες, ή επί του «ΣΧ2»;Μήπως το «ΣΧ2» αναρτήθηκε και μόνον πληροφοριακά; Αφελής ερώτησις!Συγκρίνοντας το «ΣΧ1» και το «ΣΧ2» παρατηρούμε: -Πρώτον, ότι το «ΣΧ2» (που έχει δημιουργηθεί ως draft σχεδίου νόμου στις 5 Ιανουαρίου 2012) έχει ουσιώδεις διαφορές με το «ΣΧ1».Στο «ΣΧ2» έχουν γίνει προσθήκες/αλλαγές σε καίρια σημεία που αφορούν πχ. τις εξουσίες/αρμοδιότητες των οργάνων που εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία, προτείνονται νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα ερευνητικά κέντρα, ρυθμίζονται με λεπτομέρεια θέματα οικονομικά (πχ. αποζημιώσεις μελών συμβουλίων κά) ήσσονος σημασίας σε αυτή τη φάση, κά, κά. Αλλά και πάλι σε αυτή την τυπική μορφή σχεδίου νόμου που έχει το «ΣΧ2» δεν υπάρχουν καταργούμενες διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την έρευνα (δεν εννοούμε τους νόμους 3653 και 1514 στο σύνολό τους αλλά άλλες ρυθμίσεις που δεν αποτελούν τροποποιήσεις του 1514 !) … ούτε μεταβατικές διατάξεις…-Δεύτερον, ότι το «ΣΧ2» είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ίδιο με κείμενο σχεδίου νόμου με τίτλο «Νέος Νόμος κλπ κλπ … 16/11/ 2011» που διέρρευσε πέρυσι το Νοέμβριο, και για το οποίο μας είχε δοθεί αρμοδίως η διαβεβαίωση ότι αυτό δεν έχει σχέση με το κείμενο που ετοιμάζεται από την Επιτροπή και το ΥΠΔΒΜΘ. 3. Πως θα συνταχθεί η «΄Εκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης» η οποία συνοδεύει, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Βουλής (άρθρο 85, παρ. 3), υποχρεωτικά το «νομοσχέδιο» στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή, και στην οποία πρέπει να αναφέρεται τι ελήφθη, και τι δεν ελήφθη υπόψη και γιατί, από τα σχόλια των πολιτών στη σύνταξη του τελικού «νομοσχεδίου»;΄Οταν επί 21 μέρες σχολιάστηκε το «ΣΧ1» και τις άλλες 8 το «ΣΧ2»; Τελειώνοντας Στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας (!) κατά το σχεδιασμό των πολιτικών που τον αφορούν ο πολίτης καλείται να εμπλακεί σε διάλογο, να εκφράσει τις απόψεις του. Απαραίτητη προυπόθεση η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Στην αμφίδρομη σχέση κράτους – πολίτη το κράτος παρέχει την «πληροφορία» (πλήρη, αντικειμενική, αξιόπιστη, σχετική, κατανοητή, προσβάσιμη) για τις προθέσεις του και ο πολίτης, διαδραστικά, μέσω «της διαβούλευσης» καταθέτει τις απόψεις του …Η εμπιστοσύνη, στη περίπτωση αυτής της Διαβούλευσης, έχει κλονισθεί εκ μέρους των ενδιαφερομένων/εμπλεκομένων στην ερευνητική διαδικασία, είτε λαμβάνουν μέρος στη Διαβούλευσης είτε όχι, από μία σειρά … θα τις αποκαλούσαμε τουλάχιστον αστοχίες … για να είμαστε εξαιρετικά απιεικείς … Θα θέλαμε λοιπόν μια e-διευκρίνηση επί όλων αυτών πριν οι σχολιαστές θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε ομαδική παράκρουση. Με τιμήΕλισσάβετ ΄Αλλισον
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΤΑΚ» (με ημερομηνία ανάρτησης 27 Ιανουαρίου 2012): • νομοθέτημα – διαχειριστικό εργαλείο,• μη ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου,• αμφιθυμία των συντακτών,• δεν είναι σαφής η θέση της πολιτικής ηγεσίας για το τι θέλει να ρυθμίσει,• δεν είναι σαφές, από την προτεινόμενη αναδιάρθρωση ποιός είναι τελικά ο φορέας της λήψης αποφάσεων ως προς την πολιτική/ στρατηγική της (εθνικής) έρευνας,• θετικό ότι δεν παραπέμπει σε μεγάλο αριθμό ΠΔ ή ΥΑ. ΜΕΡΟΣ ΑΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΄Αρθρο 1 Ορισμοί:• Οι «συντομογραφίες» δεν αφορούν ορισμούς. Πρέπει να απαλειφθούν.• 1. & 2. Γιατί προτάσσονται ορισμοί που αφορούν τα ΑΕΙ κλπ αφού το σχέδιο νόμου αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος την έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα;• 8. «Ενιαίος Χώρος Ερευνας»: περίεργος ορισμός που στη συνέχεια του σχεδίου νόμου δεν φαίνεται το πως «δένουν» οι actors του σχήματος.• 11. «Ερευνητικό κέντρο». Ασαφής η νομική μορφή των ερευνητικών κέντρων ως «δημόσιων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».Ερώτημα: Έρχεται να υποκαταστήσει τον ορισμό του «ερευνητικού φορέα» του ν. 1514/1985, του ν. 2919/2001 και του ν.3653/2008; Οι νόμοι εκείνοι καθόριζαν ρητά ότι πρόκειται για ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.Θετικό σημείο: εισάγεται η «κοινωνική αξιοποίηση» των αποτελέσματων της έρευνας.• 12. «τεχνολογικός φορέας» ακόμη πιο ρευστή η κατηγορία αυτών των «φορέων». Μπορεί πχ. μια ΜΚΟ να είναι «τεχνολογικός φορέας»; Στον αντίστοιχο ορισμό των ν. 1514/1985, του ν. 2919/2001 και του ν. 3653/2008 προσδιορίζεται η νομική μορφή σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.• Δεν δίνεται ορισμός του «ερευνητή».Βάσει της «Ευρωπαικής Χάρτας του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για τη πρόσληψη ερευνητών της Ευρωπαικής Επιτροπής (Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005) ως ερευνητές νοούνται «επαγγελματίες που καταγίνονται με τη σύλληψη της ιδέας ή τη δημιουργία νέων γνώσεων, προιόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και με τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων».Σύμφωνα με τον ν. 1268/1982 ΄Αρθρο 13, παρ. 2 «τα μέλη του ΔΕΠ έχουν δικαίωμα για έρευνα και διδασκαλία …» και στο ίδιο άρθρο στην παρ. 3 «τα μέλη του ΔΕΠ έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, …»Σύμφωνα με τον πρόσφατο ν. 4009/2011, στο άρθρο 16 παρ. 1. για τους Καθηγητές «… το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια». Επειδή το σχέδιο νόμου θα έχει εφαρμογή και στα ΕΚ, και στα ΑΕΙ, και στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να δοθεί με σαφήνεια ο ορισμός του «ερευνητή» ο οποίος θα αντιδιαστέλει τους «ερευνητές» (των ΕΚ), με τους με ευρεία έννοια «ερευνητές» (μέλη ΔΕΠ), και των «ερευνητών του ιδιωτικού χώρου».Πρόταση: Να προστεθεί ο ορισμός του «ερευνητή» ο οποίος θα βοηθήσει• στην κατανόηση και εφαρμογή εδαφίων του νόμου χωρίς περιθώρια παρερμηνείας.• στην πιο αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ερευνητών-μελών ΑΕΙ και ως εκ τούτου στην ακριβέστερη ποσοτικοποίηση/ κατάρτιση δεικτών της ερευνητικής «παραγωγής» της χώρας.Πρόταση: Να προστεθεί ο ορισμός «Ευρωπαικός Χώρος ΄Ερευνας» ΄Αρθρο 2: Αντικείμενο – ΣκοπόςΘεωρούμε θετικό ότι το σχέδιο νόμου διακηρύσσει την υποχρέωση του κράτους να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ.Παρατήρηση: Στο ΄Αρθρο 2, παρ. 2 «Στους στόχους του παρόντος νόμου…» αναφέρονται εδάφια που σε κείμενο νόμου (εκδοχή V5 6.10.2011) αποτελούσαν στόχους του ΕΣΠΕΚ (άρθρο 4, παρ. 5)! (Αναφερόμαστε στα εδάφια β΄,γ΄,δ΄,ε΄,ε΄,στ΄,ζ΄ του άρθρου 2 του παρόντος που αντιστοιχούν στα εδάφια α΄,δ΄, ε΄, γ΄, στ΄, ζ΄ του άρθρου 4 του V5 6.10.2011). Οι στόχοι του ΕΣΠΕΚ με cut – paste έγιναν στόχοι του «Σχεδίου Νόμου»;Ερώτημα: Μήπως αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι πρόκειται για νομοθέτημα χωρίς σαφή στόχευση, διαχειριστικού χαρακτήρα. ΄Αρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής του ΝόμουΠαρατηρείται ότι:• Με το λεκτικό σχήμα «η/και» δίνεται στα άλλα Υπουργεία η διακριτική ευχέρεια να μην προσχωρήσουν στη δημιουργία ενός ενιαίου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα.• και πάλι τα ΑΕΙ προτάσσονται ως πεδίο εφαρμογής του νόμου σε σχέση με τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤΓια μια ακόμη φορά μιλάμε για νόμο που δεν έχει εφαρμογή σε όλο τον ερευνητικό χώρο της Ελλάδας. Η μελέτη της ELYROS SA παραδόθηκε με ελλείψεις και μάλλον δεν κατάφερε να χαρτογραφήσει το ερευνητικό τοπίο της χώρας.Ερωτούμε:• Πώς θα εφαρμοστεί «στα ΑΕΙ κατά περίπτωση»;.Ο ν. 4009/2011, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά (άρθρο 80 παρ.14), καταργεί τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και τα Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας (ΚΤΕ) σύντομα. Ποιούς/πόσους άλλους ερευνητικούς φορείς επιβλέπει το Υπουργείο;Πρόταση: το άρθρο αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί με εξαιρετική ακρίβεια και θα πρέπει να κατανομασθούν οι κατηγορίες (είδη κέντρων/ινστιτούτων κλπ) στις οποίες θα έχει εφαρμογή ο νόμος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β –ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΄Αρθρο 7 Διυπουργική Επιτροπή για την ΄Ερευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία Πρόταση: να προστεθεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα μόνιμα μέλη της ΔΕΕΤΕΚ. ΄Αρθρο 8 Εθνικό Συμβούλιο ΄Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας• Από τους ορισμούς (στο 2 του ΄Αρθρου 1) όπου αναφέρεται η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ). (Η ΑΔΙΠ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή (΄Αρθρα 64 – 75 του ν. 4009/2011) και στο Συμβούλιό της συμμετέχει και 1 (ένας) ερευνητής από τα εποπτευόμενα κέντρα της ΓΓΕΤ).• από τους ορισμούς σχεδίου νόμου που διέρρευσε (εκδοχή της 16/11/2011) όπου η ΑΔΙΠ αναφέρεται διαζευκτικά με την ΑΔΙΠΑΕ «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας».• από το ότι , κατά το παρόν σχέδιο νόμου, ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ «ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής» (Η Διάσκεψη των Προέδρων έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει,… τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών που προβλέπονται από το Σύνταγμα, …). όλα τα παραπάνω παραπέμπουν σε ανεξάρτητη αρχή. Υπήρξε/ υπάρχει αμφιθυμία από τους συντάκτες του σχεδίου νόμου για το άν το ΕΣΕΤ/ ΕΣΕΤΕΚ παραμείνει ως έχει σήμερα, αν ενοποιηθεί με την ανεξάρτητη αρχή ΑΔΙΠ ως ΑΔΙΠΑΕ ή αν αποτελέσει νέα ανεξάρτητη αρχή; ΄Αρθρο 10 Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Ερευνας και ΤεχνολογίαςΔεν μας είναι κατανοητό γιατί οι δύο αυτές οντότητες ταυτίζονται τη στιγμή που οι ρόλοι τους είναι, και πρέπει να είναι, διακριτοί.Ερώτηση: Εκχωρεί το ΥΠΔΒΜΘ την εξουσία του για «πολιτική απόφαση» όσον αφορά την ΕΤΑΚ στη ΓΓΕΤ;Πρόταση: να υπάρξει ξεχωριστό άρθρο που να αφορά το ΥΠΔΒΜΘ και να περιγράφεται επακριβώς ο ρόλος του. ΄Αρθρο 11 Εμπειρογνώμονας ή Τμήμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας στα ΥπουργείαΟ άνθρωπος liaison μεταξύ Περιφέρειας – Υπουργείου – ΓΓΕΤ. Και στις δύο εναλλακτικές διατυπώσεις δίνονται σημαντικές εξουσίες στον «εμπειρογνώμονα» που δουλεύουν αποκεντρωτικά για τη ΓΓΕΤ. Διακρίνεται μια απομείωση στις αρμοδιότητες της ΓΓΕΤ;