Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Ε. Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων Η αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων προβλέπεται ασφαλώς και από το ισχύον νομικό πλαίσιο και έχει γίνει επανειλημμένως στο παρελθόν , κατά τη γνώμη μας επιτυχώς σε γενικές γραμμές, από την ΓΓΕΤ. (Η τελευταία αξιολόγηση έγινε το 2005.) Η αναγκαιότητά της είναι προφανής, και δεν θα έπρεπε π.χ. η Πολιτεία να προχωρήσει τώρα σε ενέργειες συγχώνευσης ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων χωρίς να έχει προηγηθεί η συστηματική και αξιόπιστη αξιολόγησή τους από επιτροπές επαϊόντων κριτών. Όσο αφορά το συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχεδίου, η κύρια παρατήρησή μας είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να προηγείται της προγραμματικής συμφωνίας που η Πολιτεία θα συνάπτει με το ΕΚ (Κεφ. Ζ.) Η προγραμματική συμφωνία πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν της τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και να αποτελεί , μεταξύ των άλλων, εργαλείο υλοποίησής της. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Θέμα: Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου περί αναδιάρθρωσης των ερευνητικών κέντρων Το ΔΣ του ΙΤΕ θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας είναι μια κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση. Πιστεύει όμως ότι η ορθή προσέγγιση θα ήταν, η αναδιάρθρωση αυτή να ακολουθήσει την αξιολόγηση των Ινστιτούτων και τον προσδιορισμό της εθνικής στρατηγικής έρευνας. Τώρα υπάρχει ο κίνδυνος οι συνενώσεις της Α‘ φάσης, σε μερικές περιπτώσεις, όχι μόνο να μην εξυπηρετούν τους σκοπούς της αναδιάρθρωσης, αλλά ενδεχομένως να δυσχεράνουν τη Β’ φάση αυτής. Με την επιστολή αυτή, θέλουμε να αναδείξουμε μια τέτοια περίπτωση και συγκεκριμένα την προτεινόμενη συγχώνευση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας(ΙΜΒΒ) ή εναλλακτικά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ). Καταρχήν, επισημαίνεται ότι το ΙΒΕ είναι σήμερα ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο Ινστιτούτο το οποίο στελεχώνεται από 3 ερευνητές και 3 συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ με τις ομάδες τους. Επίσης υπάρχει συνεργασία με άλλες 6 ερευνητικές ομάδες του ΠΙ. Παρά το μικρό ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του (περίπου 310.000 ευρώ), στο διάστημα 2009-2011 έχουν εγκριθεί, είναι ενεργές ή έχουν λήξει χρηματοδοτήσεις ύψους 6.539.378.31 ευρώ, ενώ τα χρηματικά του διαθέσιμα κυμαίνονται μεταξύ 700.000 και 900.000 ευρώ. Παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος, το ΙΒΕ διαθέτει ερευνητικές υποδομές υψηλού επιπέδου και συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες που του επιτρέπουν να λειτουργεί αυτόνομα. Η αυτονομία μάλιστα αυτή του ΙΒΕ παίζει καταλυτικό ρόλο στο να ενισχύει και να αναδεικνύει υπάρχουσες εστίες επιστημονικής αριστείας στο ΠΙ. Δυστυχώς, η παρούσα κρίση και οι επιπτώσεις της στους προϋπολογισμούς όλων των Ινστιτούτων δεν επέτρεψε τον ταχύτερο εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού του ΙΒΕ κατά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα όμως αποτελεί Ινστιτούτο στο οποίο δημιουργείται μεγάλη προστιθέμενη αξία από το ερευνητικό έργο που επιτελεί. Το προτεινόμενο σκεπτικό της συγχώνευσης που αφορά το ΙΒΕ αναφέρει: «Με δεδομένο τον πολυθεματικό χαρακτήρα του ΙΤΕ, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου του κατακερματισμού και πολυδιάσπασης των ερευνητικών πεδίων και της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς, προτείνεται συγχώνευση του ΙΒΕ και του ΙΜΒΒ λόγω συνάφειας των ερευνητικών πεδίων και της συγκέντρωσης κρίσιμης μάζας στον τομέα των βιοεπιστημών, με διατήρηση της παρουσίας στο Ηράκλειο και τα Ιωάννινα. Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΙΤΕ, εξετάζεται η ακόλουθη εναλλακτική πρόταση: Διαφοροποίηση από την υφιστάμενη κατάσταση με την επιλογή της συγχώνευσης του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων». Πράγματι, το ΙΒΕ και το ΙΜΒΒ είναι ομοειδή Ινστιτούτα που ανήκουν στο ΤΕΣ Βιοεπιστημών, όμως η σχετική αυτονομία τους δεν συνεπάγεται ότι ενισχύει φαινόμενα κατακερματισμού και πολυδιάσπασης. Επίσης, η προτεινόμενη συγχώνευση των δύο Ινστιτούτων δεν οδηγεί αυτομάτως στη δημιουργία κρίσιμης μάζας στο ΙΒΕ. Η ένταξη του ΙΒΕ στο ΙΤΕ άλλωστε δεν έγινε για να κατακερματίσει και να διασπάσει το ΙΜΒΒ ούτε για να ενισχύσει την κρίσιμη μάζα του Ινστιτούτου αυτού, το οποίο στη παρούσα φάση δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα βασικής και εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας και βιοτεχνολογίας. Αντίθετα, η ένταξη του ΙΒΕ στο ΙΤΕ είχε σαν στρατηγικό στόχο την αξιοποίηση της συλλογικής εμπειρίας του ΙΜΒΒ και του ΙΤΕ για την παράλληλη ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης βιοϊατρικής έρευνας, διαφοροποιημένης και συμπληρωματικής, αλλά όχι πλεοναστικής, αυτής του ΙΜΒΒ. Ειδικότερα, η κατεύθυνση αυτή στο ΙΒΕ είναι η έρευνα στα βλαστικά κύτταρα και οι εφαρμογές της στην Αναγεννητική Ιατρική (ΑΙ). Η ΑΙ επικεντρώνεται στη μελέτη των επιδιορθωτικών μηχανισμών του ανθρώπινου σώματος και χρησιμοποιεί τη γνώση αυτή για την πρόληψη και θεραπεία χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων (π.χ. διαβήτης, οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστικά νοσήματα της καρδιάς και του νευρικού συστήματος) αλλά και την αποκατάσταση τραυματικών και τοξικών βλαβών. Ο ερευνητικός αυτός τομέας αναπτύσσεται ραγδαία και αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προγραμματίζει να διαθέσει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξή του. Ο έγκαιρα πρωταγωνιστικός ρόλος του ΙΒΕ στον τομέα αυτό αναμένεται να διασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητά του. Είναι σαφές λοιπόν ότι το ΙΒΕ δεν προέκυψε ως προϊόν πολυδιάσπασης, ώστε η συνένωση να θεραπεύσει μια παθολογική κατάσταση. Από οικονομικής πλευράς, η συνένωση του ΙΒΕ με το ΙΜΒΒ, δηλαδή η μετατροπή του ΙΒΕ σε παράρτημα του ΙΜΒΒ στα Ιωάννινα, δεν θα οδηγήσει σε οικονομία κλίμακας ως προς τη διαχείριση. Η διοικητική και οικονομική διαχείριση του ΙΒΕ ήδη υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ΚΔ του ΙΤΕ. Γι’ αυτό το λόγο στο ΙΒΕ εργάζονται μόνο δύο διοικητικοί υπάλληλοι, μια γραμματέας και ένας λογιστής. Ακόμη και αν καταργηθεί η θέση του διευθυντή του ΙΒΕ, ο νυν διευθυντής σαν μέλος ΔΕΠ μερικής απασχόλησης θα επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο μισθός του θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οικονομία κλίμακας δε θα προκύψει σε καμία περίπτωση. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η αυτόνομη παρουσία και ανάπτυξη του ΙΒΕ στους κόλπους του ΙΤΕ είναι στοχευμένη και συμπληρωματική, ενισχύοντας τη συνολική δραστηριότητα του Ιδρύματος στον ευρύτερο τομέα της βιοϊατρικής έρευνας, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει αποτελεσματικά μια συγκεκριμένη ερευνητική κατεύθυνση προς όφελος της Περιφέρειας της Ηπείρου και του ευρύτερου εθνικού ερευνητικού ιστού των επιστημών ζωής. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι η αυτόνομη παρουσία και ανάπτυξη του ΙΒΕ στους κόλπους του ΙΤΕ είναι σκόπιμη και δικαιολογημένη. Η εναλλακτική πρόταση, δηλαδή η συνένωση του ΙΒΕ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ουσιαστικά ισοδυναμεί με κατάργηση του ΙΒΕ και θα πρέπει σαφώς να αποφευχθεί. Το ΔΣ του ΙΤΕ αντιτίθεται ισχυρά σε μια τέτοια προοπτική. Θεωρεί ότι αποτελεί μια επιλογή απολύτως επιπόλαιη και λανθασμένη θεσμικά, οικονομικά και επιστημονικά.Συγκεκριμένα:• Εμπεριέχει τον σοβαρό κίνδυνο αλλοίωσης της ερευνητικής δυναμικής του ΙΤΕ/ΙΒΕ λόγω της ομοιογενοποιητικής δράσης που θα έχει το πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος Πανεπιστήμιο.• Θίγει το περιφερειακό μοντέλο που το ΙΤΕ έχει υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια όπως γίνεται σε μεγάλα Ευρωπαϊκά Κέντρα (Max Planck, CNRS, Fraunhofer κ.α.), και που η Πολιτεία έχει πολλαπλώς ενθαρρύνει.• Παύει να υπάρχει το ΙΤΕ στην Ήπειρο και χάνεται ένας σημαντικός πόλος αριστείας από την Περιφέρεια. Ταυτόχρονα χάνονται πόροι, το πνεύμα, η πρακτική και η παράδοση που φέρνει το ΙΤΕ στην έρευνα και στη διοίκηση.• Αποδυναμώνεται μια μέχρι τώρα επιτυχημένη προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός απαραίτητου τομέα αιχμής της βιοϊατρικής έρευνας.• Η απώλεια της ταυτότητας του ΙΒΕ αν απορροφηθεί από το Πανεπιστήμιο, θα αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που έχει προσελκύσει, οδηγώντας σε σοβαρή οπισθοδρόμηση τις ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.• Εισάγει προβλήματα για την αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού του ΙΒΕ εξαιτίας των διαφορετικών νομικών καθεστώτων που διέπουν το ΙΤΕ και το ΠΙ. Τονίζεται ότι η ύπαρξη αυτόνομων επιτυχημένων Ινστιτούτων όχι μόνο διασφαλίζει καλύτερα την ερευνητική τους υπόσταση, αλλά επίσης επιδρά θετικά στην έρευνα των Πανεπιστημίων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Τα αυτόνομα Ινστιτούτα είναι σε θέση να συντονίσουν συνεργασίες με ποιοτικές ερευνητικές νησίδες των Πανεπιστημίων παίζοντας το ρόλο του καταλύτη και δημιουργώντας κρίσιμες μάζες σε συγκεκριμένες στοχευμένες ερευνητικές περιοχές. Το παράδειγμα αυτό αποτυπώνεται σαφώς στην περίπτωση των Ινστιτούτων του ΙΤΕ στο Ηράκλειο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου τα δύο ανεξάρτητα συστήματα αλληλοϋποστηρίζονται και έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό επιστημονικό περιβάλλον, το οποίο λείπει από άλλες περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας, όπου ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο πανεπιστημιακός πόλος. Συμπερασματικά, η υπάρχουσα δομή των Ινστιτούτων του ΙΤΕ με το ΙΒΕ ως αυτοδύναμο Ινστιτούτο, είναι η βέλτιστη και εγγυάται τη συνέχιση της αποδεδειγμένα επιτυχημένης πορείας του ΙΤΕ και του ΙΒΕ. Αν για «εξωγενείς» λόγους πρέπει να «επιβληθεί» κάποια συγχώνευση, αυτή που θα επιφέρει τη μικρότερη βλάβη στην ανοδική πορεία του Ιδρύματος και του ΙΒΕ είναι η συγχώνευση του ΙΒΕ με το ΙΜΒΒ. Αντίθετα, το ΔΣ του ΙΤΕ θεωρεί ότι ενδεχόμενη συνένωση του ΙΒΕ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα είναι επιστημονικά και οικονομικά επιζήμια και θα οδηγήσει στην ακύρωση των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί στο ΙΒΕ-ΙΤΕ και σε μαρασμό της σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας μελλοντικά. Το ΔΣ του ΙΤΕ σαφώς αντιτίθεται στην επιλογή αυτή. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Παρατηρήσεις του ΔΣ του ΙΤΕ στο σχέδιο νόμου για τηνΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Γενική παρατήρηση Μεγάλη σημασία για την συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) θα έχουν οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου , οι οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν εγκαίρως. Παρατηρήσεις στα άρθρα του σχεδίου Κεφάλαιο Α . Γενικές Διατάξεις Άρθρο 4 Γενική παρατήρηση:Θεωρούμε θετική την κατάρτιση ΕΣΠΕΚ ανά πενταετία. Για να αποτελεί πραγματικά εθνικό στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει από πλευράς θεματολογίας να μην περιορίζεται στα ενδιαφέροντα των επιστημόνων που θα το συντάξουν ή την μηχανική επανάληψη των ερευνητικών προτεραιοτήτων του εκάστοτε Προγράμματος Πλαισίου (FP) της ΕΕ, όπως συνήθως γίνεται. Η σύνταξή του είναι χρονοβόρο και δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί, μεταξύ των άλλων, συστηματική, ’από τα κάτω’ συμβολή των ερευνητών στα ΑΕΙ και τα ΕΚ, και μια ρεαλιστική και συγκεκριμένη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των αναγκών έρευνας και καινοτομίας των δημοσίων φορέων και του ιδιωτικού τομέα , αν υπάρχουν. Είναι σημαντικό κάθε φορά να ορίζονται οι προτεραιότητες του ΕΣΠΕΚ και να βρίσκονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Παρ. 3 : να προστεθεί ένα ‘ υπόψη’ στην αρχή του καταλόγου: Α. Την πρόοδο στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Β. Το ύψος των διαθέσιμων… (Η υπόλοιπη παράγραφος ως έχει.) Κεφάλαιο Β. Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής Άρθρο 7 Γενική παρατήρηση:Θεωρούμε θετική την θέσπιση Διυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (ΕΤΚ) υπό τον Πρωθυπουργό. Ελπίζουμε να έχει αρκετή ισχύ ώστε να μπορει να επιβάλλει στα Υπουργεία κοινούς κανόνες και διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και αποτίμησης έργων ΕΤΚ. Το ζητούμενο θα ήταν βεβαίως αυτή η Επιτροπή να έχει υπό τον έλεγχό της και τα ερευνητικά κονδύλια όλων των Υπουργείων. Άρθρο 9 Νέα διατύπωση:Παρ 5 ΣΤ: η επιλογή των μελών των καταλόγων των επιτροπών κρίσης… [Σχόλιο: Βλέπε Άρθρο 32, παρ.2.] Άρθρο 11 Γενική παρατήρηση:Η Πρόταση 1 (Εμπειρογνώμονας Έρευνας και Καινοτομίας) επιτρέπει καλύτερο συντονισμό της ΓΓΕΤ με τις ερευνητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, και κάποιο στοιχειώδη έλεγχό τους. Συνεπώς είναι προτιμητέα της Πρότασης 2 που δεν προβλέπει σύνδεση με τη ΓΓΕΤ. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μη δημιουργηθεί πρόσθετη γραφειοκρατία και πρόσληψη νέου προσωπικού. Κεφάλαιο Γ. Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με ΑΕΙ Άρθρο 13 Παρ. 3: Να τροποποιηθεί μία φράση της παραγράφου ως εξής: …Εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του ΑΕΙ από το οποίο προέρχεται, ο Συνεργαζόμενος Καθηγητής μπορεί να απασχοληθεί σε Ερευνητικό Κέντρο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, και προσλαμβάνεται με συμβάσεις έργου από το ΔΣ του Κέντρου. [Αιτιολόγηση: Η νέα διατύπωση αποσαφηνίζει ότι ο Συνεργαζόμενος Καθηγητής δεν απαιτείται να είναι καθηγητής μερικής απασχόλησης στο ΑΕΙ του. Η πρόταση που διαγράφεται προτείνεται να διαγραφεί γιατί ο Νόμος 4009/2011, άρθρο 23 παρ. 2α δεν προβλέπει να υπάρχει απόφαση οργάνου του ΑΕΙ ώστε να μπορεί να αμείβεται καθηγητής από προγράμματα ερευνητικού κέντρου.] Άρθρο 16 Γενική παρατήρηση:Θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών, πράγμα θετικό, αλλά η ουσία του θέματος, δηλ. η οργάνωση της δικτύωσης και της λειτουργίας των υποδομών παραπέμπεται σε ΚΥΑ στην παρ.2. Το βασικό θέμα είναι η οικονομική υποστήριξη των δικτύων των υποδομών , η οποία θα πρέπει να προβλέπεται και στο ΕΣΠΕΚ. Τυπικά, τα δίκτυα αποτελούνται από μια κεντρική εθνική εγκατάσταση σε ένα ίδρυμα και περιφερειακούς μικρότερους πόλους σε άλλα ιδρύματα. Είναι σημαντικό η κεντρική μονάδα να υπάρχει ήδη και να λειτουργεί καλώς με κρίσιμη μάζα επιστημόνων και τεχνικών και αποδεδειγμένη αποδοτικότητα, και να μην χρηματοδοτηθούν μεγάλες νέες εγκαταστάσεις εκ του μηδενός . Πρέπει ασφαλώς να εξασφαλιστεί η ανοιχτή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις των μελών του δικτύου, η δε πρόβλεψη προκηρύξεων προγράμματος δικτύων στο ΕΣΠΕΚ θα πρέπει να καλύπτει έξοδα προμήθειας μεσαίου εξοπλισμού, εξασφάλιση της λειτουργίας των υποδομών που ήδη υπάρχουν (και τις αμοιβές τεχνικών) και έξοδα κινητικότητας, δικτύωσης και, κυρίως, εκπαίδευσης. Kεφάλαιο Δ. Σύνδεση έρευνας με την παραγωγή Αρθρο 17 Σχόλιο στην Παρ 5: Είναι ασαφές το τι ακριβώς θα κάνει το δημιουργούμενο στη ΓΓΕΤ Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας κλπ. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν «να συγκεντρώνει υπό ενιαία διαχείριση όλη την παραγόμενη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία» (!) όπως αναφέρεται στο κείμενο του σχεδίου. Η γνώμη του ΙΤΕ είναι ότι το θέμα πρέπει να μελετηθεί καλύτερα , και ότι θα πρέπει να διαγραφεί αυτή η παράγραφος.Όσο αφορά γενικά το θέμα το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , το ΙΤΕ έχει υποβάλει στο Υπουργείο και τη ΓΓΕΤ λεπτομερή έκθεση και προτάσεις. Κατά τη γνώμη μας ,το κεντρικό θέμα είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα βοηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς να διατηρούν σε ισχύ διπλώματα ευρεσιτεχνίας, να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και σε αυξήσεις κεφαλαίου των τεχνοβλαστών των ίδιων των φορέων, και να υποστηρίζουν τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται όταν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους παραβιάζονται. Η δημιουργία αυτών των μηχανισμών κάλλιστα θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί ως δράση του ΕΣΠΑ , αλλά και στο μέλλον θα ήταν δυνατό να αποτελέσει δράση του ΕΣΠΕΚ . Κεφάλαιο Ε. Προώθηση της αριστείας στην έρευνα Άρθρο 18 Γενική Παρατήρηση:Η αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων προβλέπεται ασφαλώς και από το ισχύον νομικό πλαίσιο και έχει γίνει επανειλημμένως στο παρελθόν , κατά τη γνώμη μας επιτυχώς σε γενικές γραμμές, από την ΓΓΕΤ. (Η τελευταία αξιολόγηση έγινε το 2005.) Η αναγκαιότητά της είναι προφανής, και δεν θα έπρεπε π.χ. η Πολιτεία να προχωρήσει τώρα σε ενέργειες συγχώνευσης ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων χωρίς να έχει προηγηθεί η συστηματική και αξιόπιστη αξιολόγησή τους από επιτροπές επαϊόντων κριτών.Όσο αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, η κύρια παρατήρησή μας είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να προηγείται της προγραμματικής συμφωνίας που η Πολιτεία θα συνάπτει με το ΕΚ (Άρθρο 28.) Η προγραμματική συμφωνία πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν της τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και να αποτελεί , μεταξύ των άλλων, εργαλείο υλοποίησής της. Κεφάλαιο ΣΤ. Οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία των Ερευνητικών Κέντρων Άρθρο 22 Γενικές παρατηρήσεις: Α) Θεωρούμε ότι τα όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων πρέπει να είναι ο Πρόεδρος , το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων τους. Οι Διευθυντές κατ’ εξοχήν ασκούν διοίκηση , την διοίκηση των Ινστιτούτων τους , και τα Ινστιτούτα είναι η ψυχή ενός ΕΚ. Β) Θεωρούμε ότι στο σχέδιο επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου των Διευθυντών των Ινστιτούτων .Π.χ. οι Διευθυντές δεν αποτελούν όργανα διοίκησης των ΕΚ, δεν μετέχουν όλοι στο ΔΣ του ΕΚ , οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΚ, την πράξη διορισμού τους δεν υπογράφει ο Υπουργός αλλά το ΔΣ , δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις κρίσεις των ερευνητών του Ινστιτούτου τους (Άρθρο 32) κ.α.. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι πρέπει να είναι επιστήμονες κύρους. Η επί 29 χρόνια εμπειρία του ΙΤΕ δείχνει ότι ένα ισχυρό και συνεκτικό ΔΣ με σταθερούς κανόνες λειτουργίας και τη συμμετοχή όλων των Διευθυντών αποτελεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, βασική συνιστώσα της επιτυχίας ενός Ερευνητικού Κέντρου. Απολύτως αναγκαία συνθήκη για την καλή λειτουργία των Ινστιτούτων και του ΔΣ είναι βεβαίως η επιλογή άριστων Διευθυντών. Στο ΙΤΕ τα μέλη του ΔΣ είχαν πάντα προ οφθαλμών τα γενικότερα συμφέροντα του Ιδρύματος, και ουδέποτε επεκράτησαν λογικές συμψηφισμού ούτε παρατηρήθηκαν φαινόμενα ομαδοποίησης ή ‘συμμαχιών’ Διευθυντών για αλληλοπροώθηση συμφερόντων των Ινστιτούτων τους εις βάρος άλλων, όπως φέρεται να έχει αναφερθεί ως λόγος αποκλεισμού των Διευθυντών από τα ΔΣ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι Διευθυντές πρέπει να είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους, να έχουν αποδεδειγμένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στην περιοχή τους, και διοικητική εμπειρία. Πρέπει να μετέχουν όλοι στο ΔΣ του ΕΚ. Για αυτόν τον σκοπό, τα ΔΣ πρέπει να μην έχουν αναγκαστικά 7-9 μέλη όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, αλλά να αποτελούνται από τον Πρόεδρο του ΕΚ, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, και ενδεχομένως και από άλλα μέλη που κρίνει σκόπιμο η Πολιτεία να συμμετέχουν, όπως π.χ. εξωτερικά μέλη για την εν δυνάμει εξασφάλιση εξωστρέφειας εκπροσώπους των ερευνητών, κ.α. Θεωρούμε ότι η κύρια αποστολή των μελών του ΔΣ είναι η υπεύθυνη διαμόρφωση της επιστημονικής πολιτικής του ΕΚ. Το έργο αυτό θα υποβαθμισθεί μέσω της ’κυλιόμενης’ εκπροσώπησης των Διευθυντών Ινστιτούτων από άλλους Διευθυντές, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυθεματικών και περιφερειακών Κέντρων. Εξάλλου η όποια προηγούμενη συννενόηση μεταξύ Διευθυντών με τους εκπροσώπους τους υπονομεύει την υπευθυνότητα και την εγκυρότητα των αποφάσεων. Επίσης, η δυνατότητα προσέλκυσης υποψηφίων Διευθυντών με υψηλά προσόντα θα περιοριστεί , καθώς θα καλούνται να διοικήσουν και να διαμορφώσουν επιστημονική πολιτική στα Ινστιτούτα τους βάσει αποφάσεων που άλλοι θα παίρνουν και θα εφαρμόζουν. Ειδικά για το ΙΤΕ, τυχόν αποκλεισμός Διευθυντών από το ΔΣ θα πλήξει καίρια τον περιφερειακό χαρακτήρα του Ιδρύματος, που συνειδητά επέλεξε το ΙΤΕ και η Πολιτεία ορθώς ενεθάρρυνε. (Ως γνωστόν, το ΙΤΕ συνενώνει πόλους αριστείας σε 4 πόλεις της Ελλάδας –Ηράκλειο,Ρέθυμνο,Πάτρα,Ιωάννινα- σύμφωνα και με τα πρότυπα λειτουργίας μεγάλων Ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, όπως Max Planck, CNRS, Fraunhofer κ.α.) Τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ εκτός Ηρακλείου εκπροσωπούνται στο ΔΣ από τους νόμιμους εκπροσώπους τους , που είναι οι Διευθυντές τους. Η εκπροσώπηση αυτοτελών Ινστιτούτων στο ΔΣ μέσω άλλων Διευθυντών θα επιφέρει σύγχιση και πολυαρχία , που θα οδηγήσει στη συρρίκνωση και πιθανή διάλυση του ΙΤΕ. Συμπερασματικά, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ του ΕΚ ώστε να έχουν έτσι την απρόσκοπτη ευθύνη για την πρόοδο του Ινστιτούτου τους και του ΕΚ. Συγκεκριμένες προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο : Παρ. 1 : Τα όργανα διοίκησης των ερευνητικών Κέντρων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων του. Νέα διατύπωση παραγράφου 2 : Παρ. 2 : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για τετραετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων του, 1 έως 2 ερευνητές… (ακολουθεί η διατύπωση της παρ. 2 ως έχει.) Διαγράφεται η Παρ.3. Νέα Διατύπωση Παρ. 5: Το ΔΣ εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των Διευθυντών των Ινστιτούτων έναν Αντιπρόεδρο… Άρθρο 23 Νέες διατυπώσεις παραγράφων 3 & 8: Παρ. 3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων …. πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των Ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου και του απερχομένου Προέδρου του Κέντρου , η οποία εκφράζεται όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Υπουργός με απόφασή του…. Παρ.8 : …Μπορεί να μεταβιβάζει στους Διευθυντές των Ινστιτούτων και στον ΔΔΟΥ του Κέντρου… Άρθρο 24 Γενική παρατήρηση: Ο τίτλος ‘Γενικός Διευθυντής΄ κατά τη γνώμη μας πρέπει να αντικατασταθεί σε αυτό και στα άλλα άρθρα όπου αναφέρεται, από τον τίτλο ‘ Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών’ (ΔΔΟΥ). Παρ. 5 : Νέα διατύπωση:α. …. και προΐσταται των κεντρικών οικονομικών και διοικητικών…. Διαγράφεται το εδάφιο ζ . Οι αρμοδιότητες αυτές είναι αρμοδιότητες του ΔΣ Άρθρο 25 Νέες διατυπώσεις των παραγράφων 1,2,4 και 6: Παρ.1 …και έχουν διοικητική και επιστημονική αυτοτέλεια… Παρ. 2 …ο Διευθυντής, ο οποίος είναι επιστήμονας διεθνούς κύρους, Ερευνητής Α’ βαθμίδας ή Καθηγητής ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας ή επιστήμονας αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητικού ή ακαδημαϊκού Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος διορίζεται… Παρ. 4: …αποτελούμενη από πέντε ή επτά επιστήμονες με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες διεθνούς κύρους, με γνώση των ερευνητικών αντικειμένων… Παρ.6 : …με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των Ερευνητών του Ινστιτούτου , η οποία εκφράζεται όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Το Δ.Σ. διορίζει υποχρεωτικά… Άρθρο 26 Θεωρούμε ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο σχέδιο, πρέπει να είναι Επιστημονικό Συμβούλιο σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου. Μάλιστα, κατά τη γνώμη μας, ένα Επιστημονικό Συμβούλιο που αποτελείται από επιστήμονες κύρους με εμπειρία και στη διοίκηση ερευνητικών κέντρων, και που συνεδριάζει τακτικά, είναι αυτό που πραγματικά θα βοηθήσει στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ’εξωστρέφειας’ του Κέντρου. Η επιδίωξη της εξωστρέφειας μπορεί επίσης να επιτευχθεί από τη θέσπιση και λειτουργία και άλλων συμβουλευτικών οργάνων που θα αποτελούνται από εκπροσώπους της βιομηχανίας και κοινωνικών φορέων οι οποίοι είναι οι εν δυνάμει αποδέκτες της προκύπτουσας καινοτομίας. Παράλληλα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν τα Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ) , αποτελούμενα από Ερευνητές και τον Διευθυντή των Ινστιτούτων. Τα ΕΣΙ έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα συμβουλευτικά και ελεγκτικά όργανα, τουλάχιστον κατά την εμπειρία του ΙΤΕ. Κεφάλαιο Ζ. Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων Άρθρο 27 Νέα διατύπωση παραγράφου 1:Παρ.1: …βάσει επιδόσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 28. Άρθρο 28 Γενικές παρατηρήσεις: Α) Οι προγραμματικές συμφωνίες της πολιτείας με τα ΕΚ είναι ενα κατ’αρχήν θετικό θεσμικό μέτρο. Θα πρέπει οπωσδήποτε η τετραετής προγραμματική συμφωνία να γίνεται μετά την αξιολόγηση του ΕΚ και των Ινστιτούτων του , και να λαμβάνει υπ’όψιν τα αποτελέσματά της. Το κύριο θέμα είναι βέβαια πώς θα εξασφαλισθεί η ομαλή ροή της χρηματοδότησης των συμπεφωνημένων (ακόμη και σε περιόδους δημοσιονομικής σταθερότητας), δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του κράτους ψηφίζεται κάθε χρόνο, αλλάζουν οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί , και συνήθως περικόπτονται οι επιχορηγήσεις των ΕΚ . Αν δεν εξασφαλισθεί ομαλή ροή χρηματοδότησης, τα ΕΚ που δεν έχουν ιδιωτικά έσοδα ή αποθεματικό πώς θα επιζήσουν ; Β) Σχετικά με την πρόσθετη χρηματοδότηση των ΕΚ πέραν των προγραμματικών συμφωνιών, ορθώς προτείνεται να δίνεται με βάση τους αναφερόμενους δείκτες ποιότητας – αποδοτικότητας. Έχουμε τις εξής παρατηρήσεις : α) Οι δείκτες που αναφέρονται ’ανά Ερευνητή’ πρέπει να υπολογίζονται ως προς το άθροισμα των ερευνητών και των συνεργαζομένων με το ΕΚ καθηγητών ΑΕΙ . β) Δεν είναι δυνατόν κάθε ΕΚ να ’προτείνει στη ΓΓΕΤ τους δείκτες με βάση τους οποίους επιθυμεί να αξιολογηθεί ’. Όλα τα ΕΚ πρέπει να αξιολογούνται με βάση το ίδιο σύνολο δεικτών. γ) Στο κείμενο δεν αναφέρονται πουθενά οι εθνικές συγχρηματοδοτήσεις (Μatching Funds – MF) Eυρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων τις οποίες η Πολιτεία έχει δώσει ως πρόσθετες επιχορηγήσεις στους ερευνητικούς φορείς από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για προγράμματα μέχρι το 2009. Το ΙΤΕ έχει τονίσει επανειλημμένα τη σημασία των MF προς το Υπουργείο και τη ΓΓΕΤ. Περιληπτικά, ας αναφέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν Ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς MF, αν δεν υπάρχουν ίδιοι πόροι. Η μη ύπαρξη MF αποτελεί ουσιαστικά αντικίνητρο να υποβάλει ένας ερευνητής προτάσεις προς την ΕΕ. Το θέλει αυτό η Πολιτεία ; Εξ άλλου πολλές φορές ζητείται βεβαίωση απο τις νομικές υπηρεσίες της ΕΕ ότι υπάρχουν ίδιοι πόροι για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Επιπλέον, στο FP8 θα είναι ακόμη πιο απαραίτητη και σημαντική η ύπαρξη εθνικής συγχρηματοδότησης. Θα χάνουμε συστηματικά προγράμματα τα οποία θα παίρνουν οι ανταγωνιστές μας από άλλες χώρες που θα δίνουν την συγχρηματοδότηση. Υποθέτουμε ότι δεν το επιθυμεί αυτό η Πολιτεία. Συγκεκριμένες παρατηρήσεις: Νέες διατυπώσεις παραγράφων 2,11 και 12: Παρ. 2 : Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση:Οι προγραμματικές συμφωνίες καταρτίζονται μετά την αξιολόγηση του Ερευνητικού Κέντρου βάσει του Άρθρου 18 και λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Παρ. 11 : Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση :Στο σύνολο των Ερευνητών που αναφέρονται στους παραπάνω δείκτες συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των Συνεργαζομένων με το Κέντρο καθηγητών του άρθρου 13. Παρ. 12 : Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα αξιολογούνται με βάση τους ίδιους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων. Μετά από εισήγηση της ΓΓΕΤ… Προστίθεται νέα παράγραφος : 13. Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα των Προγραμμάτων Πλαισίων της ΕΕ, τα οποία προσελκύουν τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ, συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανάλογα με το ύψος των εισροών των προγραμμάτων αυτών , και με βάση κανόνες που θεσπίζει η ΓΓΕΤ. Κεφάλαιο Η. Προσωπικό Άρθρο 31 Νέες διατυπώσεις παραγράφων 8 & 9: Παρ. 8 : Οι αποδοχές των ερευνητών ….με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και είναι ίσες με τις αποδοχές καθηγητών ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Παρ.9 : Ενθαρρύνεται η παροχή οικονομικών κινήτρων για το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων… [Αιτιολόγηση : Και το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό των Ε.Κ. συμβάλλει επίσης στην προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων και στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων. Σε ερευνητικά κέντρα όπως το ΙΤΕ το προσωπικό αυτό είναι υψηλής εξειδίκευσης και προσόντων, κατά κανόνα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συχνά κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους. Πως θα διεκπεραιώνονταν τα ερευνητικά προγράμματα χωρίς την συμβολή π.χ. των τεχνικών των εργαστηρίων ή των αναλυτών-προγραμματιστών των Ινστιτούτων, και των διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων του τμήματος προγραμμάτων και των άλλων τμημάτων της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος; ] Άρθρο 32 Νέες διατυπώσεις παραγράφων 1 & 2: Παρ. 1 : Για την πρόσληψη….ειδική επιτροπή κριτών, αποτελούμενη από τον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου και τέσσερεις επιστήμονες με τους αναπληρωτές τους…. Ρόλο εισηγητή έχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. Παρ 2 : Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών επιλέγονται έπειτα από κατάλογο κριτών τον οποίο εγκρίνει κατ’ έτος για κάθε Ινστιτούτο το αρμόδιο ΤΕΣ έπειτα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου. Κατά τη διαδικασία αυτή το ΤΕΣ… [Σχόλιο : Η έγκριση από το αρμόδιο ΤΕΣ των επιτροπών κριτών για κάθε εκάστοτε κρίση για πρόσληψη ή εξέλιξη ερευνητή είναι προφανώς πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Ο κατάλογος κριτών αντίθετα μπορεί να εγκρίνεται από το ΤΕΣ για κάθε Ινστιτούτο κάθε έτος έγκαιρα, όπως ισχύει σήμερα.] ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ως γνωστόν, άλλα από τα δημόσια ΕΚ της χώρας είναι ΝΠΔΔ και άλλα, όπως το ΙΤΕ, ΝΠΙΔ. Τα ΝΠΙΔ επιχορηγούνται από την Πολιτεία , αλλά το ποσό της επιχορήγησης δεν καλύπτει ούτε την μισθοδοσία του προσωπικού αορίστου χρόνου του φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητών , και βεβαίως ούτε τα λειτουργικά έξοδα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βρει το Ίδρυμα από ίδιωτικά έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών και από ερευνητικά προγράμματα από την Ευρώπη και τρίτες χώρες. Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει σημειωθεί μια κατακόρυφη αύξηση αλλεπάλληλων περιοριστικών κανονιστικών, ελεγκτικών και γραφειοκρατικών μέτρων από πλευράς Πολιτείας. Τα μέτρα αυτά έχουν ουσιαστικά σχεδόν εκμηδενίσει την αυτονομία και την ευελιξία που είχε το ΙΤΕ στη λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη διάθεση και αξιοποίηση των πόρων του και τη δυνατότητά του να προσλαμβάνει το αναγκαίο ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό και που απέρρεαν από την ιδιότητά του ως ΝΠΙΔ. Με τα κατά συρροήν νέα κανονιστικά μέτρα το ΙΤΕ και άλλα Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΙΔ οδηγούνται ουσιαστικά σε status ΝΠΔΔ, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση της Πολιτείας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των άλλων ανελαστικών δαπανών τους. Παρατηρείται το φαινόμενο της νομικής αντιμετώπισης του ΙΤΕ ως ελλειμματικής ΔΕΚΟ, ενώ το κράτος καλύπτει ποσοστό σαφώς μικρότερο του 50% των πάσης φύσεως εσόδων του. (Π.χ. κατά το 2010 η επιχορήγηση του ΙΤΕ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ήταν μόνο το 23% των εσόδων του και υπολειπόταν κατά 6 εκ. Ευρώ του κόστους του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος.) Για τον λόγο αυτό ζητούμε από την Πολιτεία να δηλώσει με άρθρο στον υπό συζήτηση νόμο ή σε άλλο πρόσφορο νομοσχέδιο ότι δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΙΔ όπως το ΙΤΕ που επιχορηγούνται από το κράτος επί σειράν ετών με ποσοστό μικρότερο του 50% των εσόδων τους, δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, και συγκεκριμένα ότι εξαιρούνται της υπαγωγής τους στους φορείς της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1α του ν.3899/2010 και των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.1 περ. η του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, των άρθρων 1 παρ.5, 3 παρ. 3 και 11 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3833/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του άρθρου τρίτου παρ. 4 του ν. 3845/2010, του άρθρου 31 παρ.1α του ν. 4024/2011 και του άρθρου 49 παρ.8α του ν.3943/2011. Ας σημειωθεί ότι τα ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών έχουν εξαιρεθεί από την Γενική Κυβέρνηση. Θα αποτελεί άδικη και άνιση μεταχείριση αν αυτό δεν επεκταθεί και στα υπόλοιπα ΕΚ ΝΠΙΔ που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αφού παντού ο παρών νόμος δίνει τα ίδια δικαιώματα και στους φορείς της Ακαδημίας. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Β. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) Θεωρούμε θετική την κατάρτιση ΕΣΠΕΚ ανά πενταετία. Για να αποτελεί πραγματικά εθνικό στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει από πλευράς θεματολογίας να μην περιορίζεται στα ενδιαφέροντα των επιστημόνων που θα το συντάξουν ή την μηχανική επανάληψη των ερευνητικών προτεραιοτήτων του εκάστοτε Προγράμματος Πλαισίου (FP) της ΕΕ, όπως συνήθως γίνεται. Η σύνταξή του είναι χρονοβόρο και δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί, μεταξύ των άλλων, συστηματική, ’από τα κάτω’ συμβολή των ερευνητών στα ΑΕΙ και τα ΕΚ, και μια ρεαλιστική και συγκεκριμένη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των αναγκών έρευνας και καινοτομίας των δημοσίων φορέων και του ιδιωτικού τομέα , αν υπάρχουν. Είναι σημαντικό κάθε φορά να ορίζονται οι προτεραιότητες του ΕΣΠΕΚ και να βρίσκονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Γ. Λειτουργική Ενοποίηση του Χώρου Έρευνας Σύνδεση Ερευνητικών Κέντρων με ΑΕΙ Θεωρούμε θετική την αναφορά του νόμου στην λειτουργική ενοποίηση του χώρου της Έρευνας. Η λειτουργική ενοποίηση ΕΚ και ΑΕΙ θα επιτύχει αν διευκολύνει την συνεργασία ερευνητικών ομάδων των ΕΚ και των ΑΕΙ ’από τα κάτω’ με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων πόρων και των υποδομών, καθώς και την συνεργασία τους σε θέματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Για τη συνεργασία καθηγητών ΑΕΙ σε προγράμματα ερευνητικών κέντρων υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο (’Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ’), που δεν θα πρέπει να θιγεί. (Ο θεσμός αυτός έχει λειτουργήσει καλώς στο ΙΤΕ και αποτελεί από την ίδρυσή του μια από τις βασικές συνιστώσες της λειτουργίας του.) Επίσης είναι θετική η θεσμική δυνατότητα που δίνεται να συμμετέχουν Ερευνητές ΕΚ ως ’Καθηγητές Ερευνών’ σε μεταπτυχιακά προγράμματα που θα οργανώνουν οι Μεταπτυχιακές Σχολές. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ότι θα πρέπει ο νόμος να εξισώνει και τις αντίστοιχες αποδοχές καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών ΕΚ. Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων Νομίζουμε ότι εκτός από την θέσπιση της δυνατότητας μετακινήσεων ερευνητών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων , μια σειρά πρακτικών κινήτρων θα ήταν χρήσιμα για την ενθάρρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής επιχειρήσεων για τη δημιουργία ερευνητικών υποδομών ή την εκμετάλλευση των ερευνητικών δυνατοτήτων των δημοσίων ερευνητικών φορέων. Τέτοια κίνητρα έχει κατά καιρούς προτείνει το ΙΤΕ και μπορεί να είναι π.χ. :α) Φορολογικά-ασφαλιστικά, όπως η απόσβεση σε μία χρήση κόστους ερευνητικής υποδομής για εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ή η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νεοπροσλαμβανόμενου ερευνητικού προσωπικού για εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και για όλη τη διάρκειά του.β) Δημόσια χρηματοδότηση όλου του κόστους ερευνητικού προγράμματος που θα αναθέσει ιδιωτική επιχείρηση σε δημόσιο ερευνητικό φορέα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και θα αναπτυχθούν στους φορείς ερευνητικές υποδομές και ομάδες πρόθυμες να συνεργασθούν με τον ιδιωτικό τομέα.γ) Διάθεση κεφαλαίων «σποράς» σε νέες επιχειρήσεις τεχνολογικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν συνέργειες με δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Η θέσπιση τέτοιων κινήτρων μπορεί να γίνει στον υπό συζήτηση νόμο ή σε αναπτυξιακό νόμο. Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση Θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών, πράγμα θετικό, αλλά η ουσία του θέματος, δηλ. η οργάνωση της δικτύωσης και της λειτουργίας των υποδομών παραπέμπεται σε ΚΥΑ. Το βασικό θέμα είναι η οικονομική υποστήριξη των δικτύων των υποδομών , η οποία θα πρέπει να προβλέπεται στο ΕΣΠΕΚ. Τυπικά, τα δίκτυα αποτελούνται από μια κεντρική εθνική εγκατάσταση σε ένα ίδρυμα και περιφερειακούς μικρότερους πόλους σε άλλα ιδρύματα. Είναι σημαντικό η κεντρική μονάδα να υπάρχει ήδη και να λειτουργεί καλώς με κρίσιμη μάζα επιστημόνων και τεχνικών και αποδεδειγμένη αποδοτικότητα, και να μην χρηματοδοτηθούν μεγάλες νέες εγκαταστάσεις εκ του μηδενός . Πρέπει ασφαλώς να εξασφαλιστεί η ανοιχτή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις των μελών του δικτύου, η δε πρόβλεψη προκηρύξεων προγράμματος δικτύων στο ΕΣΠΕΚ θα πρέπει να καλύπτει έξοδα προμήθειας μεσαίου εξοπλισμού, εξασφάλιση της λειτουργίας των υποδομών που ήδη υπάρχουν (και τις αμοιβές τεχνικών) και έξοδα κινητικότητας, δικτύωσης και, κυρίως, εκπαίδευσης. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος