Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Λευτέρης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Λευτέρης
Είμαι τελείως αντίθετος με την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει και να ξεκουράζεται για να μπορεί να αποδίδει. Κυρίως, όμως η αργία της Κυριακής είναι εντολή του Θεού. Χρειάζεται μία φορά την εβδομάδα, να πάμε στην Εκκλησία, να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό για όσα μας έδωσε και να ζητήσουμε την βοήθειά του για τα προβλήματά μας.
 
 
Λευτέρης
H συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματική όσο η δυνατότητα ανάληψης ερευνητικών έργων με την μορφή ολοκληρωμένων project που θα καθορίζονται απο τις επιχειρήσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Επίσης η κινητικότητα των ερευνητών σε επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδέετε με συγκεκριμένα τελικά παραδοτέα προκαθορισμένα απο την αρχή που θα είναι με αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο τρόπο αξιολογήσιμα. Τέλος θα πρέπει να δημιουργεί ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα βοηθάει στο matching making μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών.
 
 
Λευτέρης
Η εσωτερική αξιολόγηση του ερευνητικού ινστιτούτου είναι διαδικασία που δεν θα προσφέρει κανένα χρήσιμο αποτέλεσμα. Η εξωτερική αξιολόγηση θα πρέπει να γ΄νεται απο φορείς του εξωτερικού ωστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της αξιολόγησης. Είναι γνωστό πως οι Ελληνες συνάδερφοι είναι ιδιαίτερα φιλικοί στις αξιολογήσεις. Επίσης απουσιάζει εντελώς αξιολόγηση απο την πλευρά του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις) που είναι απαραίτητη καθώς βασικός στόχος είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να αξιολογούνται από την αγορά. Θα πρέπει να διαμορφωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης που θα συνδέει την αξιολόγηση με την εμπορική αποδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων με αντικειμενικό τρόπο.