Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ συμφωνούν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Χ.Χουσιάδα
 
 
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ
Ο νόμος 1514/85 κάλυπτε τα θέματα λειτουργίας της ΕΕΑΕ, όπως και ονόμος 3653/2008, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλλεί. Στο παρόν σχέδιοδεν αναφέρεται παρόμοια πρόβλεψη. Ως εκ τούτου προτείνουμε την προσθήκη διατάξεων οι οποίες θα αφορούν την ΕΕΑΕ.