Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «adamo»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
adamo
Αφελής ερώτηση: Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας που είναι για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και επί αυτών;
 
 
adamo
Υπάρχουν και συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν αποστέλλουν επιβεβαιώσεις παραλαβής (ή ακόμα περισσότερο και ανάγνωσης) ανεξάρτητα από τη θέληση του χρήστη της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.