Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιώργος Οικονομίδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιώργος Οικονομίδης
ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΕΙΦΕΘΕΙ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ:1.Το linkhttp://pda.etsi.org/pda/AQuery.aspτου σχεδίου της ΥΑ οδηγεί εδώ:«An Error Has Occured!Warning!No search string specified…Please go back to the previous page and retry.If the problem persists, please notify the ETSI HelpDesk by email athelpdesk@etsi.org.If you cannot reach us by email, please have a look at other means of reaching the ETSI HelpDesk. » 2. Στο άρθρο 5 λέει:Άρθρο 5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο» 1. Η γνωστοποίηση ενός εγγράφου περιλαμβάνει την αποστολή αυτού …. και την παραλαβή του από τον αποδέκτη του.2. Η αποστολή ενός εγγράφου … συντελείται με την ανάρτησή του ….7. Η ανάρτηση του εγγράφου …. ισοδυναμεί με παραλαβή του εγγράφου….»Ποιός ο σκοπός του διαχωρισμού αποστολής και παραλαβής αν και τα δύο συντελούνται με την ανάρτηση; 3.Αντί της ανάρτησης θα μπορούσε η γνωστοποίηση να γίνεται με απευθείας ηλεκτρονικό μήνυμα. Σχετικά με αυτό προτείνω:«Πρόταση γενικής και επίσημης χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις κάθε είδους κοινοποιήσεις. Ταυτόχρονα με την έκδοση δελτίου ταυτότητας στον κάθε πολίτη δημιουργείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προτείνεται π.χ. ιστοχώροςhttp://www.politis.gov.grκαι διευθύνσεις με την μορφή ΧΧ999999@politis.gov.gr όπου ΧΧ999999 ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας, αλλά μπορούν να αποφασισθούν και τυχόν πλέον πρόσφορες ονομασίες (π.χ. ο ΑΜΚΑ κλπ) και διατάξεις). Προς τον λογαριασμό αυτό γίνονται πλέον όλες οι κοινοποιήσεις στο εξής. Δεν απαιτείται πλέον διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ούτε τηλεφωνικές κλήσεις ή αναζητήσεις. Απαλλάσσονται πλήθος Κρατικά όργανα από το έργο των «επιδόσεων». Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πληροφόρηση του πολίτη. Παρόμοια, με την ίδρυση οιουδήποτε νομικού προσώπου / εταιρείας με την δήλωση έναρξης, δημιουργείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο κρατικό ιστοχώρο ανάλογης μορφής (όπου αντί του αριθμού της ταυτότητας μπορεί π.χ. να τίθεται ο ΑΦΜ ή όποιος άλλος μοναδικός αριθμός τυχόν καθιερωθεί) προς τον οποίον επίσης θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις στο εξής. Η πρόταση αυτή προφανώς καταργεί σημαντικό μέρος της πολιτικής και ποινικής δικονομίας. Αυτό συνεπάγεται εξαιρετική απλοποίηση διαδικασιών και δραστική μείωση χρόνων μεταξύ των διαφόρων σταδίων των ουσιαστικών διαδικασιών αλλά και την αποφυγή τυπικών εμπλοκών λόγω ακυροτήτων περί τις κοινοποιήσεις κλπ. Στερεί βεβαίως ικανό τμήμα επαγγελματικής ύλης από τους δικαστικούς επιμελητές συνέπεια ωστόσο που δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή της αλλά απλώς να υπάρξει πρόνοια εξομάλυνσης της μετάβασης. » 4.Στο σχέδιο της ΥΑ χρησιμοποιείται ο ορισμός:«Έγγραφο: Οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φορέα του δημοσίου τομέα.»Είναι φανερό ότι συνεχίζεται η χρήση της έννοιας του «εγγράφου» σαν χαρτί στο οποίο έως και ελεύθερα αποτυπώνονται σκέψεις, επιθυμίες, οδηγίες ή και πληροφορίες από και προς τον πολίτη ή τον Δημόσιο φορέα.Νομίζω ότι θα πρέπει η ΥΑ να διαφοροποιηθεί ως προς αυτό το σημείο και να συμπεριλάβει πλέον αυτής της έννοιας του εγγράφου, και κάθε οργανωμένη πληροφορία που θα χρειαστεί να ανταλλαγεί έστω και ως μεμονωμένα πεδία ή τιμές. 5.Τέλος θα πρότεινα να ιδωθεί το όλο θέμα, ως εάν σχεδιαζόταν εξ αρχής στην κατεύθυνση της ελάχιστης έως μηδενικής διατήρησης της έννοιας του πρωτοκόλλου, αφού προφανώς αυτή μπορεί κάλλιστα να υποκατασταθεί τόσο ως προς την απαίτηση της χρονικής καταγραφής όσο και ως προς την έννοια της διαδοχικής προώθησης και χρέωσης των εγγράφων / πληροφοριών.
 
 
Γιώργος Οικονομίδης
1.Το linkhttp://pda.etsi.org/pda/AQuery.aspτου σχεδίου της ΥΑ οδηγεί εδώ:<> 2. Στο άρθρο 5 λέει:Άρθρο 5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο<>Ποιός ο σκοπός του διαχωρισμού αποστολής και παραλαβής αν και τα δύο συντελούνται με την ανάρτηση; 3.Αντί της ανάρτησης θα μπορούσε η γνωστοποίηση να γίνεται με απευθείας ηλεκτρονικό μήνυμα. Σχετικά με αυτό προτείνω:<> 4.Στο σχέδιο της ΥΑ χρησιμοποιείται ο ορισμός:<>Είναι φανερό ότι συνεχίζεται η χρήση της έννοιας του «εγγράφου» σαν χαρτί στο οποίο έως και ελεύθερα αποτυπώνονται σκέψεις, επιθυμίες, οδηγίες ή και πληροφορίες από και προς τον πολίτη ή τον Δημόσιο φορέα.Νομίζω ότι θα πρέπει η ΥΑ να διαφοροποιηθεί ως προς αυτό το σημείο και να συμπεριλάβει πλέον αυτής της έννοιας του εγγράφου, και κάθε οργανωμένη πληροφορία που θα χρειαστεί να ανταλλαγεί έστω και ως μεμονωμένα πεδία ή τιμές. 5.Τέλος θα πρότεινα να ιδωθεί το όλο θέμα, ως εάν σχεδιαζόταν εξ αρχής στην κατεύθυνση της ελάχιστης έως μηδενικής διατήρησης της έννοιας του πρωτοκόλλου, αφού προφανώς αυτή μπορεί κάλλιστα να υποκατασταθεί τόσο ως προς την απαίτηση της χρονικής καταγραφής όσο και ως προς την έννοια της διαδοχικής προώθησης και χρέωσης των εγγράφων / πληροφοριών.