Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μπέττυ Χατζηνικολάου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μπέττυ Χατζηνικολάου
Από το 1998, όταν για πρώτη φορά ξεκίνησε η προσπάθεια περιορισμού των αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ και συρρίκνωσής του, και συστήθηκε αρχικά η ΓΓ Τουρισμού του ΥΠΑΝ, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε Υπουργείο Τουρισμού, οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, είτε ασκούνται πλημμελώς, είτε δεν ασκούνται καθόλου. Ο βασικός λόγος είναι, ότι οι όποιες υπηρεσίες τον διαδέχονται δεν διαθέτουν σε επάρκεια προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, όπως αυτό του ΕΟΤ, ούτε προσωπικό, που να έχει πίσω του, ως κληρονομιά, την ιστορία του ΕΟΤ και να ταυτίζεται μαζί της. ΄Εκτοτε, με την ευκαιρία του οποιουδήποτε νέου νόμου, είτε του εκάστοτε εποπτεύοντος είτε άλλου υπουργείου, στον οποίο τίθενται εμβόλιμες διατάξεις για τον Τουρισμό, το υπουργείο δεν χάνει την ευκαιρία να «εμπλουτίσει» τις αρμοδιότητές του, σε βάρος του ΕΟΤ, επιλέγοντας ποιες θα πάρει και ποιες θα αφήσει(!) με βάση τις εισηγήσεις των δικών του υπαλλήλων και μόνο.΄Εχει χυθεί πολύ μελάνι για τις αρμοδιότητες του ΕΟΤ, τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων με το Υπουργείο, και την ενδεικνυόμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών ΥΠΟΤ και ΕΟΤ. Συγκεκριμένα από το 2009, έχουν γίνει τα ακόλουθα:• Συστήθηκε Επιτροπή για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ από τον πρ.Πρόεδρο ΕΟΤ κ. Νικόλα Κανελλόπουλο (σήμερα Γενικό Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης), η οποία κατέγραψε λεπτομερώς αλληλεπικαλύψεις και δυσλειτουργίες στις ισχύουσες αρμοδιότητες, τη διάρθρωση των αντίστοιχων φορέων των ανταγωνιστριών χωρών και πρότεινε νέο Οργανόγραμμα για τον ΕΟΤ.• Ανατέθηκε η κατάρτιση νέου Οργανογράμματος για τον ΕΟΤ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκπονήθηκε σχετική μελέτη• Πρόσφατα ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ κατέγραψε τι έχει συμβεί με τις διάφορες μορφές αρμοδιοτήτων, αλλά και τουριστικών πόρων, αφότου αφαιρέθηκαν από τον ΕΟΤ .Σήμερα, κατατίθεται και πάλι σε διαβούλευση νομοσχέδιο, με το οποίο μεταξύ άλλων αποκόπτονται αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, χωρίς να ληφθεί υπόψη καμιά εκ των ανωτέρω μελετών-επεξεργασιών, ούτε καν αυτή του Υπουργείου Αιγαίου. Φυσικά, στην επιδίωξη της αφαίρεσης και άλλων αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ, βοηθά αντικειμενικά η αρνητική εικόνα για τον ΕΟΤ, που προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις του πρ. Γενικού Γραμματέα του – λίγο πριν τα Χριστούγεννα- για δήθεν «τρύπα 12,5 εκ.€». ΄Αρα, το έδαφος σε κόμματα και κοινή γνώμη είναι πλέον πρόσφορο, ενώ οι συλλογικοί φορείς, όπως συνήθως συμβαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, δεν αναμειγνύονται… Είναι δεδομένο, ότι θα αναμειχθούν, όταν θα αρχίσουν πλέον να θίγονται τα μέλη τους από την κατάσταση, που θα δημιουργηθεί, όπως άλλωστε συνέβη με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στις Περιφέρειες το 2001, που ανακλήθηκε άρον-άρον το 2004……Η γενική αρχή «οι επιτελικές αρμοδιότητες να ανήκουν στο Υπουργείο και οι εκτελεστικές στον ΕΟΤ», αρχή που εξαγγέλλεται εδώ και χρόνια (με τη γνωστή «υπόσχεση» της ΝΔ «ο ΕΟΤ θα είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του Τουρισμού»), δεν τηρείται από το ΣΝ, διότι πλέον δεν χρειάζεται….Η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων, που μεταφέρεται στο ΥΠΟΤ, έχει περιοριστεί πολύ ως αντικείμενο, ήδη με το ΠΔ 343/01. Πάντως, η όλη σημερινή δομή της είναι καθαρά εκτελεστική: αναθέτει μελέτες (όταν υπάρχουν χρήματα και διαπιστωμένες ανάγκες), εφαρμόζει προγράμματα ειδικών μορφών τουρισμού, που περνούν από την έγκριση του εκάστοτε υπουργού εκ του νόμου, και παρέχει πληροφορίες για τουριστικές επενδύσεις ως προς το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Για ποιο λόγο, άραγε, ο υπουργός πρέπει άμεσα να εποπτεύει την ανάθεση μελετών και την παροχή απλών επενδυτικών πληροφοριών;Το ίδιο ισχύει για τη Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, που αδειοδοτούσε στο παρελθόν μεγάλες επενδύσεις κατά νόμον και περιλαμβάνει και την Τεχνική Υπηρεσία η οποία εκτελεί έργα ενταγμένα σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής περνούν στο υπουργείο, αλλά ουδείς προβληματίζεται για την απόδοση του Υπουργείου σε θέματα ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως οι τουριστικοί λιμένες, που τους χειρίζεται εδώ και 20 χρόνια περίπου. Οι διαδικασίες στο Υπουργείο είναι απογοητευτικά ασαφείς και αργές. Μία ιδιωτική μαρίνα ή άλλος λιμένας χρειάζεται πολλά χρόνια για να εγκριθεί και να αδειοδοτηθεί, ενώ, παρά τις συνεχείς τροποποιήσεις στη νομοθεσία, με κάθε πιθανό και απίθανο νομοσχέδιο, το Υπουργείο δεν κατόρθωσε να προωθήσει τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, ούτε καν με τις λιγότερο απαιτητικές μορφές τους…..΄Οσον αφορά στις μεταφερόμενες στο Υπουργείο αρμοδιότητες της Δ/νσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ, η μεν μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού οδηγούσε μέχρι σήμερα σε απλή εισήγηση προς το Υπουργείο (και όχι φυσικά σε απόφαση) για λήψη νομοθετικών μέτρων (το Υπουργείο νομοθετεί αφότου ιδρύθηκε), προκειμένου δε για τις προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων είναι γνωστό, ότι όποιες προδιαγραφές έχει εκδώσει μέχρι σήμερα το Υπουργείο έχουν συνταχθεί από τον ΕΟΤ (ο ΕΟΤ στέλνει έτοιμο τεύχος και το Υπουργείο το προωθεί για θεσμοθέτηση). Καταλήγουμε, με τη διαπίστωση ότι όλες οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες είναι εκτελεστικές. Το ΥΠΟΤ αποφασίζει πλέον ΚΑΘΑΡΑ να παραβεί τις εξαγγελίες για «ΕΟΤ εκτελεστικό βραχίονα της τουριστικής πολιτικής».Η προχειρότητα που χαρακτηρίζει το ΣΝ είναι ιδιαίτερα εμφανής στις περί κατακερματισμού του ΕΟΤ διατάξεις. ΄Ετσι πχ δεν γίνεται λόγος για το Γραφείο Υποδοχής Τουριστικών Επενδύσεων (παραμένει ή καταργείται;) που προέβλεψε ο Ν.3498 ως υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού (!) και το οποίο ουδέποτε λειτούργησε, πράγμα λογικό, αφού ο ΕΟΤ διέθετε μια ανάλογη έμπειρη και επαρκή υπηρεσία, ενώ το ΣΝ μεταφέρει από τη Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ στο ΥΠΟΤ τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που, όμως, ήδη έχουν ….φύγει από τη Δ.νση αυτή με τον Ν.4002/11 και έχουν μεταφερθεί στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν «ιστορία και συνέχεια», η οποία αποτελεί κληρονομιά για τη Δημόσια Διοίκηση, που στις σημερινές συνθήκες τουριστικής κρίσης είναι πολύτιμη. Ο ΕΟΤ υπάρχει και λειτουργεί, πάνω από 60 χρόνια, λειτουργεί ακόμη και όταν οι εκάστοτε πολιτικοί τον υποβαθμίζουν με άστοχες και μικροπολιτικές επιλογές. Ο ΕΟΤ πιστώνεται με μεγάλα επιτεύγματα στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Χώρας. Το ΥΠΟΤ θα έπρεπε να διευκολύνει το έργο του ΕΟΤ, αντί να το ναρκοθετεί με συνεχείς αλλαγές στις αρμοδιότητές του…..
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Μπέττυ Χατζηνικολάου
Η πρόβλεψη τουριστικών ακολούθων, που θα προσλαμβάνονται από τους πρέσβεις ή προξένους (!) και θα υπηρετούν στις πρεσβείες, οδηγεί σε σύγχυση του έργου των πρεσβειών με αυτό του ΕΟΤ στο εξωτερικό. ΄Ετσι, θα υπάρχουν γραφεία εξωτερικού, έστω και μονοπ΄ροσωπα, που δεν θα συνδέονται υπηρεσιακά με τον ΕΟΤ και δεν θα ακολουθούν κατ’ ανάγκην τις κατευθύνσεις της Επικοινωνίας της Χώρας στο Εξωτερικό. Λογικό είναι οι συγκεκριμένοι ακόλουθοι, που θα προσλαμβάνονται (με μη καθοριζόμενα από το ΣΝ προσόντα), να ακολουθούν τις οδηγίες των προϊσταμένων τους, οι οποίοι όμως, ως διπλωματικοί υπάλληλοι, δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία τουριστικού μάρκετινγκ, ούτε άλλωστε οφείλουν. Γι αυτό σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα το τουριστικό μάρκετινγκ δεν είναι δουλειά των πρεσβειών.Τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό οφείλουν να είναι μονάδες marketing, κάτι που δεν συνάδει με το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των πρεσβειών. Πρόκειται ουσιαστικά για επαναφορά του θεσμού των επί θητεία προϊσταμένων των Γραφείων Εξωτερικού, θεσμού που επιτρέπει κατά καιρούς την πρόσληψη «ημετέρων» με αδιαφανή κριτήρια και χωρίς τα αναγκαία προσόντα. Επί πλέον, θα έχουμε θεσμοθετημένη σύγκρουση αρμοδιοτήτων ΥΠΕΞ και ΥΠΟΤ, από την οποία μόνο ο Τουρισμός δεν θα ωφεληθεί.Εξ άλλου, η προβλεπόμενη εποπτεία του ΥΠΟΤ (και όχι του ΕΟΤ) επί των ακολούθων διασπά ακόμη και το αντικείμενο της Επικοινωνίας (Διαφήμιση και Δημόσιες σχέσεις) που τελικά υποτίθεται είναι το μόνο, που παραμένει άθικτο στον ΕΟΤ, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ευρωπαϊκούς Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού- ΝΤΟ (αντίθετα ισχυρά υπουργεία, με τον κύριο όγκο των αρμοδιοτήτων, υπάρχουν μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες).
 
 
Μπέττυ Χατζηνικολάου
Πρόκειται για μορφή τουριστικού καταλύματος, που ήδη ισχύει και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Ν.2160/93 άρθρ.2 παράγρ.1 Β β και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ (ΦΕΚ 557 Β 87).Το άρθρο αυτό δεν κάνει καμιά παραπομπή στις συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις. Συμπεραίνει λοιπόν κανείς, ότι το ΥΠΟΤ (προφανώς από άγνοια του συντάκτη του ΣΝ) κινδυνεύει να βαφτίζει με τον ίδιο όρο δύο διαφορετικές (;) μορφές μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.΄Όμως το πιο επικίνδυνοι είναι ότι, ενώ η ισχύουσα μορφή προϋποθέτει προληπτικό έλεγχο (καταλληλότητα οικοπέδου-γηπέδου και έγκριση σχεδίων) και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ), η εισαγόμενη με το ΣΝ μορφή είναι απόλυτα ….ελεύθερη, χωρίς υποχρεώσεις, πλην της στοιχειώδους κατάθεσης του συμβολαίου στην Εφορία και στην οικεία ΠΥΤ.Διασπάται, έτσι η αρχή της παραγρ.7 του άρθρ.2 του Ν.2160/93, που κατοχυρώνει τη διάκριση αστικής μίσθωσης (άνω των τριών μηνών σε οποιοδήποτε ακίνητο αρκεί η μίσθωση να φορολογείται) και τουριστικής μίσθωσης (από μία ημέρα και άνω χωρίς χρονικό περιορισμό, αλλά σε αδειοδοτημένο τουριστικό κατάλυμα του άρθρ.2 του Ν. 2160, όπως ισχύει). Είναι προφανές, ότι το ΣΝ, αντί να εισάγει κυρώσεις και να προβλέψει ελέγχους για την ανεξέλεγκτη εκμίσθωση κατοικιών και διαμερισμάτων στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά, επιτρέπει με ελάχιστες υποχρεώσεις, μη δυνάμενες άλλωστε να ελεγχθούν στην πράξη, την εκμίσθωση του οποιουδήποτε ακινήτου, χωρίς προδιαγραφές και ΕΣΛ, ουσιαστικά επιτρέπει την ελεύθερη και με το νόμο άσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού στα νόμιμα καταλύματα, που ήδη βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της κρίσης.