Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αλέξανδρος Αφουξενίδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αλέξανδρος Αφουξενίδης
Πέρα από τα οποιαδήποτε νομικά η άλλα συνταγματικά ζητήματα – και αυτά είναι πολλά – η συγχώνευση (ένταξη;) του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ σηματοδοτεί κατά τη γνώμη μου βασική στροφή στην πολιτική ατζέντα της Κυβέρνησης αναφορικά με την έρευνα. Τα κεντρικά στοιχεία της είναι τα παρακάτω: α) πολλές πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις που θα αφορούν διάφορα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα θα παίρνονται από εδώ και πέρα χωρις να βασίζονται καθόλου σε παραγωγή συστηματικών και τεκμηριωμένων στοιχείων για τη χώρα μας. β) υπάρχει συνεπώς μια σταθερή καμπάνια για απομείωση του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας μας, έτσι ώστε συρρικνωθεί ο τεκμηριωμένος επιστημονικός λόγος και να μην διαχέεται στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να ακούν μόνο και αποκλειστικά τις ιδεολογικές απόψεις των πολιτικών και τις πληροφορίες που αυτοί θα θέλουν να παρέχουν. Με απλά λόγια βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή της κλασικής προπαγάνδας. γ) η συρρίκνωση των ερευνητικών- ακαδημαικών φορέων βοηθά μόνο στην ραγδαία από-ειδίκευση της χώρας μας. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναπτυξιακή πολιτική, δεν υποβοηθά την οικονομική ανάπτυξη και ως ιδέα δεν έχει εφαρμοσθεί πουθενά αλλού. δ) εφόσον ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε προσπάθεια για να φύγουμε από την κρίση, τότε σίγουρα χρειάζεται και κάποιου είδους μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως αυτό δεν φαίνεται να είναι στα σχέδια της κυβέρνησης η οποία αντιμετωπίζει καίρια ζητήματα χρησιμοποιώντας απλές αθροιστικές λογιστικές μεθόδους (που κι αυτές δεν λειτουργούν). ε) το χειρότερο είναι ότι οδηγούμασθε (ήδη συμβαίνει) σε μαζική έξοδο νέων επιστημόνων από τη χώρα μας (brain drain). Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν δυναμικά σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Τουναντίον το υπάρχον πολιτικό καθεστώς τους ωθεί στο εξωτερικό, μιας και αδιαφορεί πλήρως για την τύχη τους, όπως εξάλλου και για την τύχη τη χώρας μας συνολικότερα.