Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητο να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες της εκάστοτε τουριστικής αγοράς, ώστε να καθορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού.Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα τυπικά προσόντα, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε Γραφείου, μεταξύ των οποίων και η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να υπηρετήσουν, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς (tour operators, τουριστικά πρακτορεία, κλπ).Γενικότερα, η στελέχωση των γραφείων πρέπει να γίνεται βάσει ενός συνολικού κανονισμού λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου.Αναφορικά με τους τουριστικούς ακολούθους, το 2005 συστάθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος, που ήδη στελεχώνουν τους Τουριστικούς Φορείς της χώρας (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΤΕΚ), διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος.