Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Απόστολος Χατζηδήμου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Απόστολος Χατζηδήμου
Επειδή η Ελλάδα συνεχίζει να πληγώνει, πόσο δε μάλλον στον Τουρισμό, το ορθότερο θα είναι να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή δεξαμενή προσώπων που με αντικειμενικά, αυστηρά κριτήρια αγοράς και προσόντων -χωρίς κομματισμούς και φιλικές διαβουλεύσεις- θα λάβουν κατόπιν αξιολόγησης σειρά προτεραιότητας κάλυψης αναγκών εξωτερικού. Ήδη ο τόπος μας έχει χάσει πολλές ευκαιρίες ανάδειξης με τον σωστό τρόπο. Ας μην ξαναχτίσουμε σαν χώρα και άλλες νέες φαύλες διαδικασίες.Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η κάλυψη αναγκών στον τομέα αυτό και από υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και της Τ.Α. που είναι εκτός ΕΟΤ ή Υπουργείου Τουρισμού και που δυνητικά θα μπορούν να καλύψουν με ίδια ή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σχετικές θέσεις. Η δεξαμενή υπηρεσία προς τον Τουρισμό δεν τελειώνει σε 2 υπουργειοφορείς.
 
 
Απόστολος Χατζηδήμου
Όσο χρήσιμο μπορεί να έιναι ένα Παρατηρητήριο, άλλο τόσο χρησιμότερη είναι και η ύπαρξη σε επίπεδο προτεραιότητας μίας ευέλικτης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Μία σταθερή ομάδα που θα ενεργοποιείται άμεσα σε κατάσταση κρίσης (μικρής ή μεγάλης), θα έχει τον απόλυτο συντονισμό επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάχυσης της επίσημης θέσης και θα αποτελείται το πολύ από 4-5 άτομα με εξειδικευμένους τομείς επικοινωνίας-ψυχολογίας-διεθνών σχέσεων-τουριστικού κλάδου-τεχνικών υποδομών. Σε μία τέτοια εποχή που ζούμε, θα πρέπει ο τουρισμός μας να έχει την απόλυτη διασφάλιση και στο ίδιο υψηλό επίεπδο. κι σε τέτοιες θέσεις δεν χρειάζεται να κατέχει κάποιος απαραίτητα θέση ΔΕΠ ή Γενικού Διευθυντή για να προσφέρει τις σωστές υπηρεσίες. Λαμπρά νέα μυαλά με ικανότητες υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε δημόσιες θέσεις φορέων και υπηρεσιών. Ας γίνει κάποια στιγμή η δημιουργία μίας σωστής βάσης προσοντολογίου και αξιολόγησης και ας δοθούν και σε φρέσκια μυαλά οι ευκαιρίες που αρμόζουν σε έναν τόπο που θέλει να παέι μπροστά.