Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κω-στας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κω-στας
Μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες μαρίνες αφορά; Αφορά φλοίσβο, ζέα, άλιμο, άγιο κοσμά, γλυφάδα, λαύριο και λοιπές μαρίνες αττικής; Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ;
 
 
Κω-στας
Θεωρώ πρέπον ότι οι ξενοδόχοι πρέπει να μην πληρώνουν τίποτα και να τον εκμεταλεύονται ατελώς και σε χρονικό διάστημα άπειρο των απείρων.Φιλικα