Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Ως Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, θεωρούμε ότι ο υπολογισμός μισθώματος αιγιαλού-παραλίας, θα πρέπει να είναι το 1/8 της τιμής δικλίνου δωματίου, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, επί τον αριθμό των δωματίων και όχι επί τον αριθμό των κλινών.