Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κώστας Πώποτας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κώστας Πώποτας
η μελέτη είναι πληρέστατη και τεχνικά επικαιροποιημένη. ας μου επιτραπούν απλώς μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις: θα πρότεινα απλώς αντί να γίνει περιγραφή της οργάνωσης κατά βαθμό και αντικείμενο δικαιοδοσίας να γίνει μια ευρύτερη σύνθεση των λειτουργιών και ροών ωστε να υπάρξει ένα ενιαίο πρότυπο λειτουργίας παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες των επιμερους δικαστηρίων. θα ήταν επιπλέον κατά την άποψή μου χρήσιμο να ενσωματωθούν λειτουργίες document assembly και συγγραφής κειμένων ωστε και οι δικαστικοί να συνεισφέρουν απευθείας τα κείμενά τους στο σύστημα. Λειτουργίες αυτοματοποιημένων citation με τυποποιημένα πρότυπα θα διευκόλυναν την μετέπειτα διασύνδεση πληροφοριών με hyperlinks. τέλος θα ήταν κατά την άποψή μου επιθυμητό να περιλαμβάνει το σύστημα προωθημένες λειτουργίες Content Management ιδίως δημοσίευσης των αποφάσεων αυτόματα την ημέρα έκδοσής τους. επιτρέψτε μου τέλος ένα μικρό σχόλιο για την βραχύτητα της περιόδου διαβούλευσης (μόλις 11 ημερών περιλαμβανομένων και των αργιών των Χριστουγέννων) που κάνει πραγματικά δύσκολη την ενδελεχή εξέταση των κειμένων Κ. ΠώποταςΛουξεμβούργο
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Κώστας Πώποτας
συμφωνώ με τη διατύπωση του Π. Παπαχριστόπουλου, θα πρόσθετα μόνο. - Σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της αλλοδαπής το μέλος μετεγγραφεται στην περιφέρεια όπου υπάγεται η νέα εγκατάστασή του
 
 
Κώστας Πώποτας
προτείνω να επαναριθμηθεί το άρθρο σε ενωρίτερη θέση ωστε να δομηθεί καλύτερα το νομοθέτημα και να διαμορφωθεί ως εξής: Άρθρο 4α Πόροι του ΣΑΕ 1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ. έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή. Ουδέν αντιστάθμισμα προσφέρεται από τα όργανα του ΣΑΕ ενόψει κάποιας συνεισφοράς πόρων, πλην των επιχορηγήσεων από την Ελληνική πολιτεία.
 
 
Κώστας Πώποτας
Προκαλεί σοβαρά ερμηνευτικά ζητήματα η χρήση του όρου Τακτική συνέλευση σε αντιπαράθεση με την έκτακτη αντίστοιχη. Προτείνεται η χρήση απλώς του όρου Συνέλευση με προσδιορισμό ειδικότερων αρμοδιοτήτων αναλόγως της τακτικής ή έκτακτης σύγκλησής της.
 
 
Κώστας Πώποτας
θα πρόσθετα: Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ. Με οργανισμό που ψηφίζεται από την συνέλευση προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδίου των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται για την λειτουργία της Βουλής.