Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Πατήρ Σάββας Ἁγιορείτης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Πατήρ Σάββας Ἁγιορείτης
Ἀντίχριστο καί ἀπάνθρωπο τό νομοσχέδιο γιά τήν κατάργησι τῆς Κυριακῆς ἀργίας.Ἀπαράδεκτο γιά μία χώρα πού θέλει νά λέγεται Ὀρθόδοξη Χριστιανική καί νά ἔχῃ τήν προστασία τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.Μή διώχνετε τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς πολίτες σας.Θά δώσετε λόγο κατά τήν Β΄φρικτή Παρουσία τοῦ Κυρίου μας γιά τήν περιφρόνησι τοῦ νόμου Του πού ὁρίζει ὅτι τήν Κυριακή ὁφείλουμε νά τήν ἀφιερώνουμε στόν Θεό καί πουθενά ἀλλοῦ.Τά χρήματα τῆς Κυριακῆς εἶναι φωτιά γιά τά σπίτια καί τούς ἀνθρώπους πού τά εἰσπράττουν καί γιά τό κράτος στό ὁποῖο ὐπάγονται.Θυμηθεῖτε ὅτι εἶστε θνητοί καί κάποτε θά παρασταθῆτε στό βῆμα τοῦ Χριστοῦ. Τί θά ἀπολογηθεῖτε τότε;