Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αγγελος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αγγελος
Η Κυριακή είναι μέρα αφιερωμένη στο Θεό, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η Κυριακή έχει πάρει άλλη μορφή ως μέρα ξεκούρασης, χαλάρωσης κ.α. Η μη συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία, έφερε την χαλάρωση και των ηθικών αξιών με συνέπεια τον γενικό ξεπεσμό της χώρας μας.