Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αντώνιος Κ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αντώνιος Κ.
Πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι με το παρόν νομοθέτημα δεν θα ανοίξει ο δρόμος για την λειτουργία όλων των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων -ήτοι αλυσίδες- με μια επόμενη τροπολογία; Αυτό θα είναι τεράστιο όφελος των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και η καταστροφή των μικρομεσαίων εμπόρων και επιχειρηματιών οι οποίοι δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους ανωτέρω.Επιπλέον, το Κράτος και οι νομοθέτες του εν λόγω σχεδίου νόμου, πότε πιστεύει-ουν ότι θα πρέπει να αργεί από την εργασία του ο επιχειρηματίας ή ο υπάλληλος του με διασφαλισμένα τα δικαιώματά του;‘H το εν λόγω σχέδιο νόμου προϋποθέτει -εκ των πραγμάτων- πρόσληψη ενός επιπλέον υπαλλήλου για την μικρομεσαία επιχείρηση που θα την οδηγήσει κατ΄ευθείαν στο κλείσιμο;Εκτός αυτού, σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, η Εκκλησία της Ελλάδος εκφράστηκε αρνητικά για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Δεδομένου ότι το ορθόδοξο πλήρωμα της Εκλησίας ξεπερνάει το 98% και στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαβούλευσης δεν θα έπρεπε ο κ. Υπουργός να λάβει υπόψη του όλες τις ενστάσεις τόσο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, της Εκκλησίας κλπ και αφού συζητηθούν και ενσωματωθούν όλες αυτές οι ενστάσεις να κατατεθεί στη Βουλή;Επιπλέον, ως προς τι ο κύριος σκοπός και στόχευση του σχεδίου νόμου; Αναζωογονεί οικονομικά την αγορά; ;όχι! Παρέχει κάποιο είδος ρευστότητας στην αγορά; όχι! Μειώνει την ανεργία που έχει ξεπεράσει κάθε όριο ιστορικά καταγεγραμμένης ανεργίας σε χώρα της Ευρώπης και γενικότερα των δυτικών οικονομιών; Όχι! Επομένως, λύθηκαν όλα τα άλλα βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας που έχει ισοπεδωθεί από τα τρία μνημόνια και ο κ. Υπουργός Χατζηδάκης θα μάς προχωρήσει μπροστά αφού ο ίδιος σε δήλωση του είπε: »Ἡ Κυβέρνηση … δέν θά ἀφήσει ἐκείνους πού ἁπλά καί μόνο φοβοῦνται τό καινούργιο πολλές φορές χωρίς κανένα λόγο νά κρατήσουν τή χώρα στό παρελθόν. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά προχωρήσει μπροστά…»;Φρονώ ότι οι Έλληνες πολίτες ως οικονομικά ενεργούντες αλλά και ως Ορθόδοξοι χριστιανοί θα απορρίψουν στην πράξη όλη την παρούσα νομοθετική προσπάθεια.