Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Theodoros»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Theodoros
Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο! Δεν προκειται να βοηθήσει κανεναν! Αντιθέτως Μή λησμονῆτε ἀδελφοί μου, τόν λόγο τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. «Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁπού γίνεται τήν Κυριακή εἶναι ἀφωρισμένο καί κατηραμένο καί βάζετε φωτιά στό σπίτι σας καί ὄχι εὐλογία».