Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Σοφία Αχειμάστου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Σοφία Αχειμάστου
ΟΧΙ στην κατάργηση της αργίας της Κυριακής για θρησκευτικούς και εθνικούς λόγους. Έχουμε φτάσει πια στα όριά μας.