Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Καραβάς Δημήτρης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Καραβάς Δημήτρης
ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6)