Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές για δύο λόγους:1)Οι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ υπάλληλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουνστη Θεία Λειτουργία(Άσκηση θρησκευτικών Δικαιωμάτων) 2)Η καλή λειτουργία της Οικογένειας προϋποθέτει την συνύπαρξη όλων τωνμελών της τις Κυριακές. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να λειτουργήσουν μόνοι τους(με τα μέλη της Οικογένειάς τους)τις επιχειρήσεις τους, θεωρώ ότι η Πολιτεία θα πρέπει να τους το επιτρέψει.