Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ασπασία καμπά»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ασπασία καμπά
Ετσι ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η γη και ο,τι υπάρχει σάυτά.Μέχρι την έκτη μέρα ο Θεος είχε τελειώσει το έργο Του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί.Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε ,γιατί αυτην την ημέρα ολοκλήρωσε την δημιουργία Του και αναπαύθηκε.