Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ευφροσύνη Χιώτου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ευφροσύνη Χιώτου
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας του Κυρίου μας, ημέρα ξεκούρασης και ένωσης της οικογένειας, δεν γίνεται να ισοπεδωθούν όλες οι παραδόσεις μας. Άνθρωποι είμαστε και όχι μηχανές.
 
 
Ευφροσύνη Χιώτου
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας του Θεού, είναι ημέρα ξεκούρασης και ένωσης της οικογένειας, δεν πρέπει να ισοπεδωθεί όλη η παράδοση μας, άνθρωποι είμαστε και όχι μηχανές.
 
 
Ευφροσύνη Χιώτου
Η Κυριακή είναι ημέρα λατρείας του Κυρίου μας, είναι ημέρα ξεκούρασης και ένωσης της οικογένειας, δεν πρέπει να ισοπεδωθεί όλη η παράδοση μας, άνθρωποι είμαστε και όχι μηχανές.