Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Σοφία»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Σοφία
Όλες τις ημέρες τις εδβομάδας, του χρόνου πρέπει να λατρεύουμε και να δοξολογούμε το Θεό για τα αγαθά και τις ευλογίες που μας χαρίζει, είτε τα θεωρούμε κακά είτε όχι.Κατεξοχήν ημέρα λατρείας και δοξολογίας Του είναι η Κυριακή την οποία ευλόγησε ιδιαίτερα(Γένεσις β, 2-3).Γι΄αυτό το λόγο ως Ορθόδοξη Χριστιανή δεν δέχομαι να υποβιβάζεται η ημέρα του Κυρίου μας, η Κυριακή!
 
 
Σοφία
Όλες τις ημέρες τις εδβομάδας, του χρόνου πρέπει να λατρεύουμε και να δοξολογούμε το Θεό για τα αγαθά και τις ευλογίες που μας χαρίζει, είτε τα θεωρούμε κακά είτε όχι.Κατεξοχήν ημέρα λατρείας και δοξολογίας Του είναι η Κυριακή την οποία ευλόγησε ιδιαίτερα(Γένεσις β, 2-3).Γι΄αυτό το λόγο ως Ορθόδοξη Χριστιανή δεν δέχομαι να υποβιβάζεται με αυτό το τρόπο που προτείνεται η ημέρα του Κυρίου μας, η Κυριακή!
 
 
Σοφία
Μέχρι τώρα τις θέσεις προϊσταμένων καταλαμβάνουν κατά κανόνα οι «ημέτεροι»….και παραπάνω χρήματα και μοριοδότηση-τελικά είναι προσόν να είσαι ημέτερος και αναγνωρίζεται… κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης εκτός των τυπικών προσόντων και :1.η κάθε είδους σχετική προυπηρεσία -είναι άδικο να αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προυπηρεσία στο δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα ούτε η η σχετική εμπειρία2.ο διορισμός μέσω ΑΣΕΠ να δίνει επιπλέον μόρια3.γραπτές εξετάσεις για όλους με αυξημένη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία