Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΚΩΝ.Β.ΖΑΒΟΛΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΚΩΝ.Β.ΖΑΒΟΛΑΣ
ασφαλώς και δεν πρέπει να εργαζόμαστε την Κυριακή, όσοι είμαστε χριστιανοί(96% τού ελληνικού λαού).