Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
Θεωρούμε απαραίτητη την ιδιαίτερη αναφορά στις Ελληνικές Κοινότητες, οι οποίες, στη Λατινική Αμερική είναι οι κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνισμού στις πόλεις όπου εδρεύουν.Την ελληνική καταγωγή των φυσικών προσώπων πρέπει να πιστοποιεί το αντίστοιχο στην πόλη διαμονής τους Ελληνικό Προξενείο.
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
Με ευχαρίστηση διαπιστώνουμε ότι η πρότασή μας αλλαγής ονομασίας από Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής σε Περιφέρεια Λατινικήw Αμερικής έγινε αποδεκτή.
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
18.4. Η αποστολή των προσκλήσεων πρέπει να γίνεται εγκαίρως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού διαμένουμε στο εξωτερικό, και ότι το αεροπορικό ταξίδι από διάφορες πόλεις της Λατινικής Αμερικής αργεί περισσότερο από 21 ώρες.
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
1. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σύσταση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). Προτείνουμε η επιτροπή αυτή να αποτελείται από 7 (επτά) μέλη εκπροσώπους των επτά περιφερειών.2. Η ΕΕ όχι μόνο να ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και να ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο αλλά και να καταγγέλλει οποιαδήποτε ανωμαλία στον Εισαγγελέα. Η απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του Ελληνισμού και την συνδρομή του κάθε μέλους και πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την επανάλειψη επαίσχυντων καταστάσεων, όταν παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μας, τόσο η ΓΓΑΕ, όσο και ο ΥΦΥΠΕΞ κος Δημητρης Δόλλης παρέμειναν σε απειλές αλλά δεν κατέθεσαν στοιχεία στον Εισαγγελέα.