Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Papachristopoulos Paschalis»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Papachristopoulos Paschalis
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΚατ αρχάς να συγχαρώ το ΥΠΕΞ για την πρωτοβουλία να βάλει σε δημόσια διαβούλευση το νέο προτεινόμενο σχέδιο νόμου για το ΣΑΕ, δίνοντας την ευκαιρία στην ομογένεια να εκφράσει τις θέσεις – απόψεις και προτάσεις της.Όμως, όπως και το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΣΑΕ, δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο εχει σοβαρότατες ασάφειες και κενά. Οι νομοθετικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας που διέπουν το ΣΑΕ, οφείλουν να είναι ΑΚΡΙΒΕΙΣ μη επιδεχόμενες ουδεμίας παρερμηνείας. Οι εμπλεκόμενοι με τα θέματα της ομογένεια και με το ΣΑΕ ιδιαίτερα, γνωρίζουν ότι ακριβώς αυτές οι γενικότητες και ασάφειες του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, έδωσαν κατ’ επανάληψη στο παρελθόν την δυνατότητα παρερμηνειών, (κατά περίπτωση και κατά το δοκούν… για κομματικούς ή άλλους λόγους…).Ένα όργανο που φιλοδόξει να παίξει ηγετικό ρόλο στην ομογένεια και το ποιο εχει διαχειριστεί εκατομμύρια Ευρώ, δεν θα πρέπει να εχει ένα καταστατικό οργάνωσης και λειτουργίας ενός σωματείου.. Αν το ΣΑΕ θέλει να σταματήσει να είναι κρατικοδίαιτο και να αποκτήσει επιτέλους την ανεξαρτησία του, να αποκτήσει σοβαρή οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια και να παράγει και υλοποιήσει ουσιαστικό έργο, τότε θα πρέπει το «Καταστατικό Λειτουργίας¨ του να είναι επακριβές, διαφανές λειτουργικό και ουσιαστικό.Ειδικότερες παρατηρήσεις κατά άρθρο μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις.ΑΡΘΡΟ 1 – Σκοποί του Συμβούλιου Αποδήμου ΕλληνισμούΓενική παρατήρηση.Ενώ για τους σκοπούς του ΣΑΕ δεν υπάρχει ουδεμία παρατήρηση, είναι απαραίτητο να προστεθεί ακομη ένα άρθρο σχετικά με την νομική μορφή του ΣΑΕ. Και αυτό γιατί για μια ακόμη φορά το ΣΑΕ στερείται Νομικής Μορφής. Δεν είναι δυνατόν το ΣΑΕ να επιθυμεί την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας με αυτοχρηματοδότηση, να μην εχει νομική μορφή. Πως θα μπορεί να εισπράττει συνδρομές μελών; Πως θα μπορεί να αποδέχεται δωρεές ή επιχορηγήσεις και να αποδίδει αντίστοιχα παραστατικά στους δωρητές (που θα τα χρησιμοποιούν για τυχόν φορολογικές απαλλαγές); Πως θα μπορεί να υπογράφει συμβάσεις, να προσλαμβάνει προσωπικό, να συμμετέχει σε προγραμματα και να χρηματοδοτεί ή συν-χρηματοδότει δράσεις; Επιπλέον σε ποιο νομικό καθεστώς υπάγονται το εκαστοτε Προεδρείο και ο Ταμίας ιδιαίτερα για την οικονομική διαχείριση του ΣΑΕ; Η παντελής απουσία αναφοράς στην νομική οντότητα του ΣΑΕ δεν ισχύει μόνο για το κεντρικό ΣΑΕ αλλά και για τα 7 Περιφερειακά Συμβούλια, καθένα εκ των όποιων είναι σε διαφορετική ήπειρο (όπου ισχύουν διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα).Η έλλειψη νομικής οντότητας ειχε επισημανθεί ήδη από την ίδρυση του ΣΑΕ, και όταν πρόεκυψαν νομικά και οικονομικά θέματα το πρόβλημα θεωρητικά «λύθηκ娻 πρόχειρα με την δημιουργία παράλληλης δομής στην Ελλαδα (Ίδρυμα ΣΑΕ). Να επισημάνουμε ότι το ΣΑΕ μέχρι σήμερα ηταν κρατικοδίαιτο και δεν ειχε να διαχειριστεί συνδρομές μελών, δωρεές, κλπ, και υπήρχε κάθε φορα πρόβλημα με τις Περιφέρειες όπου ο κάθε Αντιπρόεδρος δημιουργούσε ανεξέλεγκτα όποια δομή ήθελε χωρίς σαφείς κανόνες λειτουργίας και οικονομικού έλεγχου για την διαφανή διαχείριση των (κρατικών κυρίως) πόρων του. Όμως στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν γινεται ουδεμία αναφορά ούτε για την νομική/ες δομή/ες του ΣΑΕ και των Περιφερειακών Συμβουλίων, ούτε βεβαίως σε οποιαδήποτε άλλη παράλληλη/ες δομή/ες.Οι τυχόν δικαιολογίες ότι ένα Συνταγματικό καθιερωμένο συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας δεν μπορεί να εχει νομική οντότητα, ΔΕΝ ευσταθούν. Κατ αρχάς να επισημάνουμε ότι το ΣΑΕ, ΔΕΝ είναι Κυβερνητικό Όργανο, αλλά συμβουλεύει – γνωμοδοτεί την Ελληνική Πολιτεία, ανεξάρτητα της οποίας κυβέρνησης !! Να επισημάνουμε επίσης ότι την Ελληνική Πολιτεία (μέσω του Κοινοβουλίου), συμβουλεύουν και εκφράζουν γνώμη επί νομοσχεδίων πλείστα αλλά ανεξάρτητα Ελληνικά όργανα και Ινστιτούτα.ΠΡΟΤΑΣΗΓια να αποκτήσει το ΣΑΕ διεθνές κύρος και παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται για το έργο του, το ΣΑΕ θα πρέπει να αποκτήσει την μορφή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού. Δεδομένου ότι στην Ελλαδα δεν υφίσταται νομικό καθεστώς για Διεθνή ΜΚΟ, το ΣΑΕ θα μπορούσε να εχει νομική μορφή και κατατεθειμένο καταστατικό λειτουργίας και νομική έδρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χωρά (π.χ. Βέλγιο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα) Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι η Επίτιμη έδρα του. Σημειωτέον ότι Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί μπορούν να ανοίξουν παραρτήματα ανά τον κόσμο, βάσει της εθνικής νομοθεσίας κάθε φορα (πχ GREENPEACE, AMNΕSTY INTERNATIONAL κλπ.). Ετσι το υφιστάμενο προεδρείο του ΣΑΕ θα πρέπει μαζί με την ΓΓΑΕ να βρει την νομική μορφή του ΣΑΕ. Η πιθανή σκέψη για την επίλυση του προβλήματος με το νομικό καθεστώς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου στην Ελλαδα είναι ελλιπής, όχι μόνο γιατί το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο είναι παλαιό και περιορισμένο, (ιδιαίτερα για την δημιουργία παραρτημάτων στο εξωτερικό και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης), αλλά και γιατί υποβιβάζεται η αίγλη και διεθνής υπόσταση του ΣΑΕ. Χωρίς την ύπαρξη σοβαρού νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει την οικονομική του αυτοδυναμία είναι βέβαιο ότι το ΣΑΕ θα εξαφανιστεί σταδιακά στο άμεσο μέλλον.Η νομική μορφή, είναι εξίσου σημαντική για την διοικητική και οικονομική διαχείριση των Περιφερειακών Συμβουλίων. Επιπλέον το πρόβλημα της νομικής οντότητας/μορφής είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις ΗΠΑ (και πιθανόν και σε άλλες χώρες) στις οποίες που υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις για οργανισμούς – οργανώσεις που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται έστω και μερικώς από αλλά κράτη ή κυβερνήσεις (foreign agents..).ΑΡΘΡΟ 2 – Αρμοδιότητες του ΣΑΕΓενική παρατήρηση. Το ΣΑΕ θα πρέπει να εχει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει επίσημες συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αποδήμων και να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Α. 1. Το Σ.Α.Ε. εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του με την Ελλάδα.δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως:α) Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.4 Το ΣΑΕ συνεργάζεται με άλλες εθνικές ή Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Αποδήμων για την προώθηση κοινών θεμάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το ΣΑΕ μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τον απόδημο Ελληνισμό
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 9 – ΑρχαιρεσίεςΓενική παρατήρηση: Υπάρχουν πολλές ασάφειες στο θέμα των αρχαιρεσιών που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές παρεξηγήσεις και διενέξεις στο μέλλον. Αυτές αφορούν:1. Τους εκλογικούς κατάλογους (ποιος ψηφίζει)2. Τις διαδικασίες αρχαιρεσιών (τρόπος ψηφοφορίας).1. Εκλογικοί κατάλογοι. Από ποιους συντάσσονται ο κατάλογος εκλογέων; Ο εκλογικός αυτός κατάλογος, ελέγχεται – επαληθεύεται από κάποιο όργανο; Αν ναι, ποιο είναι αυτό και από ποιους αποτελείται;Επίσης η προβλεπόμενη σύνταξη του καταλόγου μόνο 15 μέρες πριν τις εκλογές είναι εξαιρετικά σύντομη. Εφόσον οι εκλογικές συνελεύσεις ανακοινώνονται οκτώ (8) μήνες πριν, υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε οι εκλογικοί κατάλογοι να ολοκληρώνονται τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν και να αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές, για να υπάρχει η δυνατότητα τυχόν διορθώσεων. Ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο δεν προβλέπεται διαδικασία + εγγυήσεις διόρθωσης σε περίπτωση που ταμειακά ταχτοποιημένο μέλος δεν εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους.Παράλληλα στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας θα πρέπει αναρτούνται στους χώρους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, όσο και στο διαδίκτυο κατάλογοι των παρόντων κάθε φορα μελών τόσο στις Περιφερειακές Συνελεύσεις όσο και στην Τακτική Συνέλευση. Στα πλαίσια της διαφάνειας θα πρέπει τα μέλη να γνωρίζουν πόσα και ποια μέλη είναι παρόντα, αλλά και ποια ψηφίζουν συνολικά (είτε παρόντα είτε ηλεκτρονικά).Παρόλο που στο άρθρο 11 προβλέπεται κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις, ο τρόπος οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών πρέπει να είναι ενιαίος για όλες τις περιφέρειες.2. Διαδικασία των αρχαιρεσιών. Αυτή είναι γενικόλογη και ασαφής. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται γενικόλογα μόνο : «οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά» . Εφόσον καθιερώνεται για πρώτη φορα η ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να οριστούν επακριβείς διαδικασίες για την ηλεκτρονική ψήφο, τόσο στις Περιφερειακές αρχαιρεσίες (άρθρο 11), όσο και στο Κεντρικό ΣΑΕ για την εκλογή του Προέδρου και του Ταμία (άρθρο 12).Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι το εκαστοτε εκλεγμένο προεδρείο των περιφερειακών Συνελεύσεων και της Κεντρικής Συνέλευσης, διοργανώνει τις εκλογές. Για πρακτικούς λόγους (φόρτος εργασίας του προεδρείου παράλληλος έλεγχος των παραδοθέντων καταλόγων) θα πρέπει οι Συνελεύσεις, παράλληλα με την εκλογή προεδρείου συνέλευσης, να εκλεγούν και Εκλογικές Επιτροπές που θα οργανώνουν και ελέγχουν την εκλογική διαδικασία και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι ούτε τα μέλη των μπορούν να είναι υποψήφιοι.Όσον αφόρα την εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών. Ενώ είναι σαφές ότι ψηφίζουν τα παρόντα ταμειακός τακτοποιημένα μελή (φυσική παρουσία), είναι προφανές ότι την ιδία μέρα ψηφίζουν και τα απόντα ταμειακά ταχτοποιημένα μέλη ηλεκτρονικά. Είναι βέβαιο ότι τα μέλη που θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα είναι πολύ περισσότερα από τα παρόντα μέλη στις Συνελεύσεις. Ιδιαίτερα αν έχουν να επωμιστούν τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Θεσσαλονίκη… Ως εκ τούτου, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να γίνει σοβαρή προετοιμασία και οι ηλεκτρονικές εκλογές να διεξαχθούν σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, έλεγχου και αξιοπιστίας. Ιδιαίτερα δε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να προβλεφτεί και ανακοινωθεί εκ των πρότερων η μέθοδος – διαδικασία, καθώς και το λογισμικό το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Το λογισμικό αυτό θα είναι κοινό για όλες τις ηλεκτρονικές εκλογικές διαδικασίες, και θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, και να αποκλείει την δυνατότητα αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Επίσης για να αποφευχθεί η διπλοψηφία, θα πρέπει κατά την επικαιροποίηση – σύνταξη των εκλογικών καταλογών, να ζητείται από τα μελή να δηλώσουν τον τρόπο με τον όποιο επιθυμούν να ψηφίσουν (κάλπη ή ηλεκτρονικά), ώστε να διαγράφονται από τους άλλους αντίστοιχους καταλόγους. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκαστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως ή με email από το Συντονιστικό Συμβούλιο τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις των καταλογών το αργότερο έως μια(1) εβδομάδα πριν τις εκλογές. Οι οριστικοί κατάλογοι αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Προεδρείο του ΣΑΕ και στην ΓΓΑΕ.Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμέτοχη των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά. Το Προεδρείο παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας του, συντάσσει και ειδικό κανονισμό οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών, ο οποίος είναι ενιαίος τόσο για το κεντρικό ΣΑΕ όσο και για τις Περιφέρειες και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προς τα μελή σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασία (Κανονισμός οργάνωσης και διαδικασίας εκλογών, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και διασφάλιση του απορρήτου κλπ). αναρτάται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές και ταυτόχρονα με τους εκλογικούς καταλόγους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική ψήφο, τα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) το αργότερο έως και μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των εκλογών, τον τρόπο που προτιμούν να ψηφίσουν (ηλεκτρονικά ή με κάλπη). Σε περίπτωση μη εκδηλώσεως προτίμησης, θεωρείται αυτομάτως ότι προτιμούν την κάλπη.Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα πριν των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.Παράλληλα με την εκλογή του Προεδρείου της Συνέλευσης, τα συμμετέχοντα μέλη εκλέγουν Τριμελή Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 καθώς και τριμελή Εκλογική Επιτροπή που διεξάγει βάσει των παραδοθέντων σε αυτή εκλογικών καταλόγων τις εκλογές. Τα μέλη και των δυο αυτων Επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφιο για το 7μελες Συντονιστικό Συμβούλιο.
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 13. Προεδρείο του ΣΑΕΓενική παρατήρηση. 1. Ποια η λογική στο Προεδρείο να υπάρχει εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εφόσον στα μελή περιλαμβάνονται επίσης ενορίες και κληρικολαϊκες κοινότητες; Επίσης γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχα στο προεδρία της ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ, ένας εκπρόσωπος του ΣΑΕ ενώ υπάρχει στο Προεδρείο του ΣΑΕ; Επίσης θα πρέπει να επανέλθει ο ρόλος του Γραμματέα με συγκεκριμένα καθήκοντα.3. Το κείμενο που αφορά τον ταμία «το δε έργο του καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου» είναι γενικόλογο και αδιαφανές. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες του ταμία του ΣΑΕ; Εναντι ποιου νομικού καθεστώτος είναι υπόλογος; (Ελλάδος;). Ένα όργανο που διαχειρίστηκε εκατομμύρια Ευρώ στο παρελθόν και επιθυμεί οικονομική αυτοδυναμία, θα πρέπει να εχει απόλυτη διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων του.4 Διάρκεια θητείας. Το σχέδιο νομοσχεδίου αναφέρει; «τα μελή του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δυο θητειών για την ίδια θέση». Πρέπει να διαγράφει το «δια την ίδια θέση» Μέγιστο, δυο (2) θητείες σε οποιαδήποτε θέση = συνολικά οκταετία, για να υπάρχει ανανέωση πρόσωπων. Άλλως κινδυνεύουμε να έχουμε… ρωσικό σύστημα (προέδρου – πρωθυπουργού εναλλάξ !!!).Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προεδρείου θα πρέπει να ψηφίζεται από την Τακτική Συνέλευση.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., τον Γραμματέα, τον Ταμία, και ένα Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ.2. Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο εννέα (9), μετά από μυστική ψηφοφορία στην Τακτική Συνέλευση, εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των ψηφισάντων μελών (παρόντα ή ηλεκτρονικά).Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.Ο Γραμματέας εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του Προεδρείου, για την συλλογή και προετοιμασία παρουσίασης όλων των Περιφερειακών εισηγήσεων, των συμπερασμάτων της Τακτικής Συνέλευσης και των Περιφερειακών Συνελεύσεων, προετοιμασία των εισηγητικών προτάσεων, και τον συντονισμό και προετοιμασία των γνωμοδοτήσεων απόψεων – προτάσεων του ΣΑΕ επί των σχετικών με τον απόδημο νομοσχεδίων.Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Γραμματέα, αυτός αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.Έκαστος εκ των επτά Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. ασκεί εκ περιτροπής, καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου κατά το αναλογούν σε αυτόν χρονικό διάστημα, ενώ η σειρά ενός εκάστου καθορίζεται δια κληρώσεως. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Προέδρου του Σ.Α.Ε., τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.3. Ο Ταμίας και οι Περιφερειακοί Ταμίες εκλέγεται στην Τακτική και Περιφερειακές Συνελεύσεις αντίστοιχα μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων, το δε έργο των καθορίζεται από τον αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Ταμίας είναι υπόλογος στην Κεντρική Συνέλευση για την οικονομική διαχείριση του Κεντρικού Ταμείου και ελέγχεται από την κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Ταμία, αυτός αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.4. Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. ορίζεται από τις αντίστοιχες οργανώσεις.Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δύο συνολικά θητειών για οποιαδήποτε θέση. Οι θητείες μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. που διανύθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Ε., λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης.
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 12 – Τακτική ΣυνέλευσηΓενική παρατήρηση. 3. Το προτεινόμενο κείμενο λέει ότι «στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» Μήπως ο νομοθέτης θέλει να πει «στην Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» ; Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ότι αφορά τις αρχαιρεσίες του Προέδρου και Ταμία του ΣΑΕ στην Γενική Συνέλευση. Επίσης εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα των διαδικασιών των αρχαιρεσιών όπως αναλύθηκε στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Πάλι εδώ είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί ποιοι ψηφίζουν. Μόνο τα παρόντα μελή ή και τα απόντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία;ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:1. Το σύνολο των μελών του Σ.Α.Ε. εκλέγει ανά τετραετία στη Θεσσαλονίκη το ενδεκαμελές Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και στην ίδια πόλη και σε περιφερειακό επίπεδο, τα επταμελή προεδρεία των Περιφερειακών Σ.Α.Ε. Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων εκλέγονται από τα 2/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του ΣΑΕ με δικαίωμα ψήφου είτε από τους παρόντες στις αντίστοιχες εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις, είτε δια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμφωνά με τις διαδικασίες αρχαιρεσιών του άρθρου εννέα (9). Ένα εκ των μελών του 7μελους Περιφερειακού Συμβούλιου εκλεγόμενο με απόλυτη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συνέδριο, εκτελεί χρέη Ταμία της αντίστοιχης Περιφέρειας. Ο ταμίας της Περιφέρειας είναι υπόλογος στην Περιφερική Συνέλευση και την αντίστοιχη Εξελεγκτική Επιτροπή και αναφέρει στον Ταμία του Κεντρικού ΣΑΕ.2.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε και συγκαλείται από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη το δίμηνο Ιουνίου/Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώνεται οκτώ τουλάχιστον μήνες ενωρίτερα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Της Τακτικής Συνελεύσεως προηγούνται οι εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις στη Θεσσαλονίκη.3. Στην Τακτική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σ.Α.Ε..4. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη μετά από απόφαση του Προεδρείου και αφού λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται και θέματα που προτείνονται από μέλη της Συνέλευσης. Ο αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού Υπουργός δύναται να προτείνει θέματα προς συζήτηση.5.Κατά την Τακτική Συνέλευση εκλέγεται Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της, τα μέλη του οποίου δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές. Στις εκλογικές Συνελεύσεις εκλέγονται παράλληλα με το προεδρείο της εκαστοτε Συνέλευσης (Περιφερειακή ή Τακτική), Εκλογικές Επιτροπές που διενεργούν τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. Τα μέλη των Εκλογικών επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές.6.Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων.7.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. ψηφίζει τον καταρτισμένο και προτεινόμενο από το Προεδρειο Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης του, καθώς και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών των Περιφερειακών και Τακτικών εκλογικών Συνελεύσεων .8. α) Η Τακτική Συνέλευση δύναται να αναβληθεί για ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών εφ’ όσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί αιτιολογημένοι λόγοι, με εισήγηση του Προεδρείου του ΣΑΕ.β) Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκληθεί εάν προκύψουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του απανταχού Ελληνισμού και μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. που έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών των αντίστοιχων Συμβουλίων αυτών και γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.9. Μετά την πάροδο δέκα μηνών από τη σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης και όχι αργότερα των δώδεκα μηνών, πραγματοποιείται Συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της Συνάντησης αυτής είναι η οριοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σ.Α.Ε..
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 5 – Μελή του ΣΑΕΓενική παρατήρηση. Για πρώτη φορα στην ιστορία του ΣΑΕ εισάγεται ο θεσμός των φυσικών προσώπων μελών (πέραν των οργανώσεων, συλλόγων, ομοσπονδιών, εθνικοτοπικων, κληρικολαϊκων, κλπ). Και η ουσιαστική αυτή αλλαγή πρέπει να διευκρινισθεί επακριβώς από την αρχή για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε μελλοντικές παρεξηγήσεις, παρανοήσεις (θεμιτές ή αθέμιτες..), προβλήματα και διενέξεις .. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει την αποδοχή της αίτησης έγγραφης εφόσον ¨πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις». Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει για τα φυσικά πρόσωπα να διευκρινιστούν και ιδιαίτερα σε τρία σημεία: το «ελληνικής καταγωγής», το «κάτοικοι του εξωτερικού» και το ιδιαίτερο θέμα των φυσικών προσώπων που είναι ήδη μέλη των συλλόγων μελών (σημείο Β, 1. γ). Ιδιαίτερα:1. Για το «ελληνικής καταγωγής»; 1/ Πως θεωρείται κάποιος/α ότι είναι «ελληνικής καταγωγής»; 2/ Μέχρι ποιο βαθμό συγγενείας ή γενεάς; 3/ Πως (από ποιον και με ποια ακριβώς διαδικασία) πιστοποιείται ότι κάποιος είναι «ελληνικής καταγωγής»;2. Για το «κάτοικοι εξωτερικού». 1/ Ποιος, πως και με ποια ακριβώς διαδικασία αποδεικνύει / πιστοποιεί κάποιος/α ότι διαμένει για 3 τουλάχιστον (συνεχή;) χρόνια στο εξωτερικό; Με εγγραφή στο κατά τόπους προξενείο ή πρεσβεία; 2/ Και εκτός των ελλήνων πολιτών, τι γινεται με τους Ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν καν ελληνική υπηκοότητα ή διαβατήριο; 3/ Οι φοιτητές που σπουδάζουν για πάνω από 3 χρόνια στο εξωτερικό θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού; 4/ Οι ευκαιριακά εργαζόμενοι που δεν καταγράφονται πάντα στα ελληνικά προξενεία ή πρεσβείες; 5/ Και τι γινεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει προξενική αρχή ή πρεσβεία στην χωρά διαμονής;3. Ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα των φυσικών μελών των συλλογικών φορέων που είναι μέλη; Δεδομένου ότι όταν ένας Σύλλογος ή σωματείο εγγράφεται ως μέλος στο ΣΑΕ και υποχρεούται να υποβάλει κατάλογο μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο (πόσο ακριβής είναι αυτός ο κατάλογος και τι στοιχεία περιλαμβάνει, ποιος κάνει επιβεβαίωση του;), τα φυσικά αυτά μέλη θεωρούνται επίσης το καθένα απ αυτά φυσικά πρόσωπα μέλη του ΣΑΕ (άρα έχουν και το δικαίωμα ανεξάρτητης ψήφου). Και σε αυτή την περίπτωση ποια είναι η ψήφος του Σωματείου – οργάνωσης μέλους; Επίσης δεν προβλέπεται διαδικασία προσφυγής του μέλους σε περίπτωσης άρνησης εγγραφής του από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.4. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αντίγραφο του μηχανογραφημένου μητρώου να πρέπει να αποστέλλεται ετησίως στην ΓΓΑΕ. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να έχουμε επιτέλους, μια έστω και μερική απογραφή των αποδήμων ελλήνων. Το μητρώο αυτό μπορεί να αποδεδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για την ψήφο των αποδήμων. Επιπλέον το μητρώο αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από τους κατά χώρα νομούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.5. Θα πρέπει απαραίτητα να προστεθεί άρθρο με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. Δεν νοείται να υπάρχουν μελή, (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις), χωρίς ξεκάθαρες υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώματα. Η μονή υποχρέωση που εμφανίζεται είναι να τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους… Το δικαίωμα ψήφου; Οι οργανώσεις μέλη (που μπορεί να αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες μελή) και τα μελή φυσικά πρόσωπα έχουν ισοδύναμους ψήφους στην εκαστοτε εκλογική διαδικασία; Ποια είναι τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών σε όργανα έλεγχου των Περιφερειακών Συμβουλίων; (ιδιαίτερα οικονομικού..). ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Α. Μέλη του Σ.Α.Ε. είναι οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα, οι κοινότητες–ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι εξωτερικού.Β. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :1. Για τους πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού και τις κοινότητες-ενορίες μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθούν:α. Καταστατικό τους από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους.β. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιώνγ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να θεωρείται είτε αυτός ο όποιος είναι εγγεγραμμένος για 3 τουλάχιστον χρόνια στις κατά τόπους προξενικές αρχές, ή είναι εγγεγραμμένος την εφορία Ελλήνων του Εξωτερικού στην Ελλαδα, η αποδεικνύει με πιστοποιητικό της χώρας διαμονής του ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της χώρας για τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τους φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση του πανεπιστήμιου της αλλοδαπής. Τα κατά τόπους προξενεία και Πρεσβευτικές αρχές θα πρέπει να πιστοποιούν την Ελληνική καταγωγή των φυσικών μελών βάσει των επί τόπου συγκεντρωμένων σχετικών στοιχείων. Ελληνικής καταγωγής θα θεωρείται κάποιος/α μέχρι 3ου βαθμού συγγενείας ή γενεάς. Σε περίπτωση που στην χώρα διαμονής δεν υπάρχει Ελληνική προξενική αρχή, το φυσικό πρόσωπο υποψήφιο μέλος κάνει αίτηση είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο ελληνικής υπηκοότητας ή ιθαγένειας, η υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την Ελληνική του καταγωγή.3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορέων του απανταχού Ελληνισμού δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής μέλους, αυτό μπορεί να προσφύγει στο Προεδρείο του ΣΑΕ προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υπεράσπισης του. Το Προεδρείο πρέπει να αποφασίσει εντός 3μηνου και κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφαση στο υποψήφιο μέλος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή η απόφαση είναι τελεσίδικη.4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του ΣΑΕ τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Οι συλλογικής μορφής φορείς μέλη υποβάλουν αναλυτικό κατάλογο των φυσικών προσώπων μελών τους στα αντίστοιχα Περιφερειακά Συμβούλια. Τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορούν να συμβουλευτούν επίσης το αρχείο της ΓΓΑΕ σχετικά με τις υπάρχουσες Οργανώσεις και Συλλόγους της περιφέρειας των. Αντίγραφο των Περιφερειακών μηχανογραφημένου μητρώων αποστέλλονται ετησίως από τα Περιφερειακά Συμβούλια στην γραμματεία του Προεδρείου καθώς στην ΓΓΑΕ. Τα Περιφερειακά Συμβούλια και το Προεδρείο φροντίζουν την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του μητρώου μελών συμφωνά με τις κατά τόπους ισχύουσες αντίστοιχες νομοθεσίες. Ανανεωμένοι κατάλογοι μελών (ονοματεπώνυμο, στοιχειά επαφής, email, κλπ) μαζί με το τελευταίο πρακτικό αρχαιρεσιών, υποβάλλονται ανά 4ετια το αργότερο 6 μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Γενικής Συνέλευσης.5. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση τα καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου δεκαεπτά (17). Τα μελή έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες και τις διατάξεις του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΣΑΕ όπως προβλέπεται από τον νόμο, και να δρουν αντίστοιχα με τους σκοπούς και στόχους του. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εννέα (9). Τόσο τα φυσικά μέλη όσο και οι συλλογικοί φορείς (εκφραζόμενοι δια του προέδρου τους), έχουν τον δικαίωμα μιας ψήφου.