Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
να προσθεθεί στο άρθρο 1 η φράση «ως επίσης και των απανταχού Φιλελλήνων»
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 13 στην παράγραφο 1 να προσθεθεί «ως επίσης και ένα εκπρόσωπον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και ένα εκπρόσωπον του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων»
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 03 να προσθεθεί «ή όπου κρίνει η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ με κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητα του και με κριτήριο εκεί που οι Απόδημοι θα καλύπτουν πλήρως τα εξοδα λειτουργίας του χωρίς να επιβαρύνεται το Ελληνικό Κράτος. Το Κέντρο του ΣΑΕ μπορεί να λειτουργεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκ περιτροπής σε μεγάλη πόλη του Εξωτερικού που διαβιούν Απόδημοι κατόπιν προτάσεως φορέα Αποδήμων η Εκκλησιαστικης αρχής που συνεργάζεται με το ΣΑΕ»
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 04 να προσθεθεί ως 6. Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενος εκλελεγμενου εκπροσώπου από κάθε Όργανον κι ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους»
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 05 στο τέλος της παραγράφου Α να προσθεθεί «ως επίσης και άτομα που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά έχουν συνάψει γάμον με άτομα ελληνικής καταγωγής»