Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Νίκος Μηλιώνης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Νίκος Μηλιώνης
ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΑΕ: Όλοι οι Οργανισμοί που εμπεριέχουν στην ονομασία τους Παν-Παμ- κλπ. ή είναι Ομοσπονδίες και κάθε Δευτεροβάθμιος Οργανισμός θα πρέπει να πληρούν τα παρακάνω κριτήρια.Τέτοια πρέπει να είναι: 1)Ύπαρξη καταστατικού2)Κατάλογος Μελών3)Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.4)Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.5)Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού6)Ταχτικές Εκλογές , όπως ορίζει το καταστατικό.7)Θεματικές Εκδηλώσεις στον τόπο δραστηριώτητας8)Προγραμματισμός-Eκδηλώσεων και Γενικός Προγραμματισμός Η Γ.ΓΡ. Απόδημου Ελληνισμού τα κατά τόπους Προξενεία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω.Τα είδια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Οργανισμοί- Μέλη των δευτεροβαθμίων.Τρεις ή περισσότεροι Οργανισμοί-Σύλλογοι που πληρούν τα παρακάνω κριτήρια να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Δευτεροβάθμιο Όργανο.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
Τα ΔΣ των περιφερειακών ΣΑΕ να οφείλουν να παρουσιάζουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό και απολογισμό πεπραγμένων στους Οργανισμούς- Μέλη τους και στο Συμβούλιο του ΣΑΕ.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝΔΟΜΕΣ- ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΝα καθιερωθεί ετήσια συνδρομή και προς τα περιφερειακά ΣΑΕ και προς το ΔΣ του ΣΑΕ. Το ποσόν θα κριθεί από τους αρμόδιους. Να καθιερωθεί εγγραφή στο συνέδριο με χρηματικό αντίτιμο. Να διερευνηθεί αν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται κάθε 2 ή 3 χρόνια ένας μαραθώνιος στον Απόδημο για το ΣΑΕ δορυφορικά.Να καργηθουν: 1) Οι προσκλήσεις στα τοπικά ΜΜΕ. Έτσι κι αλλοιώς δεν προσφέρουν κάτι στο όλο θέμα.2) ΟΙ πρόσκλησεις σε ερευνητικά κέντρα που δεν εκπροσωπούν κανέναν παρά μόνον αυτούς που τα έχουν.3) Οι προσκλήσεις στις φιλόπτωχους οργαισμούς.4) Οι προσκλήσεις σ ένωσεις φίλων των Πατριαρχείων κ.λ.π,κ.λ.π. Αλήθεια ποιοί είναι αυτοί και τι προσφέρουν;5) Οι προσωπικές πρόσκλησεις σε Ιεράρχες.Γιατί θα πρέπει κάποιος να έχει προσωπική πρόσκληση όταν καλείται ο Οργανισμός του οποίου ηγείται.6) Προσκλήσεις σε φιλοκερδή Ιδιωτικά Ιδρύματα για ηλικιωμένους, ανάπηρους κλπ. διότι ή ανήκουν σε ιδιώτη ή σε κάποιον Οργανισμό που ήδη καλείται.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
Το κεντρικό ΣΑΕ αλλά και τα Περιφεριακά Συμβούλια δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν και να επικαλύπτουν δραστηριότητες και πρωτοβολίες πρός τις τοπικές κυβερνήσεις, της σωστά και αποτελεσματικά οργανωμένης ελληνικής παροικίας. π.χ. Ελληνικκά Κογκρέσσα και Κοινότητες.Όπου υπάρχουν παρόμοιοι Οργανισμοί να επιβάλεται η συνενόηση και η συνεργασία.
 
 
Νίκος Μηλιώνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Τα ΔΣ των περιφερειακών ΣΑΕ οφείλουν να είναι αντιπροσωπευτικά και να συμπεριλαμβάνουν στην σύνθεσή τους όλες τις περιοχές όπου υπάρχει Οργανωμένος Ελληνισμός.Όταν ένα μέλος του ΔΣ ενός περιφερειακού ΣΑΕ παύει να εκπροσωπεί έναν Οργανισμό αυτομάτως παύει να είναι και μέλος του ΔΣ του περιφερειακού ΣΑΕ και αντικαθίσταται από μέλος του ΔΣ του Οργανισμού. Δεν χρειαζόμαστε σε θέσεις κλειδιά άτομα που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους και συχνά το παίζουν παράγοντες με αμφίβολα αποτελέσματα από όπου και αν έχουν περάσει.Την Προεδρία την μοιράζονται σε κάθε θητεία του περιφερειακού ΣΑΕ οι περιφέρειες που το αποτελούν εκ περιτροπής. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τα περιφερειακά ΣΑΕ συνεδριάζουν κάθε 2 χρόνια στις περιοχές τους με γνωστά εκ των προτέρων θέματα και ατζέντα. Τα έξοδα επιβαρύνουν τους Οργανισμούς που συμμετέχουν.Τα συμπεράσματα, οι συμμετοχές, τα πρακτικά κλπ. κατατίθενται στηνΓ.ΓΡ.Απ. Ελ. και στο ΔΣ του ΣΑΕ.Η θητεία του κάθε περιφεριακού Συμβουλίου ΣΑΕ είναι 2 χρόνια. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΕ (Στην Ελλάδα) Η ΓΣ του ΣΑΕ με εκλογές και συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα των περιφερειακών συνελεύσεων να γίνεται κάθε 5 χρόνια με σφιχτό πρόγραμμα και δεν θα ξεπερνάει το τριήμεροΟ τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου εναλάσσεται ανάμεσα στις πόλεις που έχουν την υποδομή να στηρίξουν ένα τέτοιο Συνέδριο.Μόνιμα εργαστήρια στην ΓΣ θα είναι η Παιδεία, Ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία. Κάποια από αυτά μπορούν να συνδυαστούν με το Δίκτυο της Νεολαίας ή των Επιστημόνων.Στην ΓΣ να υπάρχει στα εργαστήρια και στα Δίκτυα καθημερινό παρουσιολόγιο,