Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «IBG MANAGEMENT S.A.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
IBG MANAGEMENT S.A.
Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας καθιστά καταστροφική την επιβολή οιονδήποτε νέων επιβαρύνσεων στον χώρο των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Ήδη με το μέτρο επιβολής της ειδικής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του Ν.4093/2012 τον περασμένο Νοέμβριο, έχουν προκληθεί σοβαρές δυσχέρειες ως προς την υλοποίηση εν εξελίξη έργων, ενώ ταυτόχρονα δρα αποθαρρυντικά για τους επενδυτές όσον αφορά την ανάπτυξη νέων έργων.Ταυτόχρονα όμως κρίνεται απαραίτητη για τον χώρο η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος το οποίο θα προτρέπει την ταχεία ανάπτυξη των έργων και . Συνεπώς η εταιρεία μας προτείνει: - Για τα έργα τα οποία έχουν ήδη Οριστική Προσφορά να διατηρηθεί η ισχύς της για 4 έτη. Με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στους επενδυτές. - Για τα έργα τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμα Οριστική Προσφορά, να περιορισθεί στα 3 έτη, αναγκάζοντας τους επενδυτές για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων. - Η επιβολή της εγγυητικής να μην γίνεται ταυτόχρονα με την αίτηση για Οριστική Προαφορά, αλλά εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών μετά από την έκδοσή της. - Το ύψος της εγγυητικής όπως ορίζεται στο εν λόγω σχέδιο νόμου είναι υπερβολικό. Προτείνουμε να είναι στο 10% του αντίστοιχου προτεινόμενου τιμήματος με διάρκεια εξαμηνιαία και με δυνατότητα ανανέωσης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
IBG MANAGEMENT S.A.
Το αδειοδοτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται οι επενδυτές να υλοποιήσουν τα έργα Α.Π.Ε. είναι αρκετά πολύπλοκο και χρονοβόρο. Λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψην τις οικονομικές συνθήκες, είναι αυτονόητο ότι η υλοποίηση/κατασκευή ενός έργου είναι ιδιαιτέρως δύσκολη ακόμα και μετά την λήψη της άδειας εγκατάστασης, ιδίως για μεγάλα έργα ισχύος πολλών μεγαβάτ. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρούμε ότι για τα έργα τα οποία έχουν ήδη λάβει ή θα λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα επανέκδοσης της, ακόμα και μετά τη λήξη της διετίας και των παρατάσεων και να μην ανακαλείται η άδεια παραγωγής τους όπως ορίζεταιστο εν λόγω άρθρο. Συνεπώς, είμαστε υπερ της διατήρησης του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος.