Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Τάκης Γιαννουλόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Τάκης Γιαννουλόπουλος
Αν πραγματικά το ΥΠΕΚΑ θέλει να υπάρχει διείσδυση μικρών ανεμογεννητριών προτείνεται:1) Να εκδοθεί το ειδικό πρόγραμμα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πχ δύο μηνών και όχι αόριστα ως τοποθετείται2) Όσον αφορά την διαμόρφωση της ταρίφας αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι εγκαταστάσεις διαρκώς αυξάνονται.3)Ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο σταθμός, αν καταλαβαίνω σωστά οδηγεί σε απώλεια εσόδων τον παραγωγό αφού η τιμή που πληρώνεται είναι υψηλότερη από αυτή που πληρώνει για ιδιοκαταναλώσεις. Αν αυτό ισχύει, θα πρέπει να αφαιρεθεί, αφού περιορίζει περαιτέρω τα έσοδα του παραγωγού.4)Σχετικά με την μη ικανοποίηση περισσοτέρων από δύο (2) αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%, αποτελεί πρωτοτυπία που δεν εφαρμόζεται σε άλλες επενδύσεις ΑΠΕ και που τελικά δεν αντιλαμβάνομαι τι εξυπηρετεί. Η πρόταση είναι να καταργηθεί.Η γενική εντύπωση πάντως που λαμβάνω από το συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι πρόκειται για προχειροδουλειά που σκοπό έχει να παρατείνει επ’ αόριστον την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών.Αυτό δεν είναι ανάπτυξη.
 
 
Τάκης Γιαννουλόπουλος
Βρίσκομαι στον χώρο των ΑΠΕ τα τελευταία 7 έτη. Αυτό που διαπιστώνω είναι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προκαλεί αστάθεια και ανασφάλεια στην αγορά.Όσον αφορά τις μικρές ανεμογεννήτριες ταλανίζονται τα τελευταία 2 χρόνια χωρίς να έχει γίνει ούτε μία εγκατάσταση ως σήμερα. Δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις για χορήγηση όρων σύνδεσης και ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι περιβαλλοντικά φιλικές και εξοικιώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον άνθρωπο με την αιολική ενέργεια, προτείνεται να συμπεριληφθούν και τα αιτήματα που αφορούν τις μικρές ανεμογεννήτριες στις κατά προτεραιότητα εξεταζόμενες αιτήσεις.Εκτιμώ ότι αυτό αποτελεί πραγματικά θετικό βήμα για την προώθηση των ΑΠΕ και δη της αιολικής ενέργειας που αποτελεί την αιχμή του δόρατος.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: