Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χρήστος Μαλανδράκης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χρήστος Μαλανδράκης
Tα μέτρα που προτείνονται στα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου επιβάλλουν υπέρογκες δαπάνες για τους επενδυτές της συγκεκριμένης αγοράς που επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος υλοποίησης των έργων , υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητά τους και αντικειμενικά λόγω του έντονου προβλήματος ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος της χώρας οδηγούν τους επενδυτές στην έξοδό και την διακοπή της δραστηριότητάς τους στην αγορά .Η άποψή μας είναι ότι οι στόχοι του νομοσχεδίου μπορούν να επιτευχθούν με άλλες δομικές ρυθμίσεις χωρίς την επιβολή προστίμων και υπέρογκων δαπανών για τους επενδυτές όπως αυτές που προτείνουμε στην συνέχεια .Αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ από Υπηρεσία «Μίας Στάσης » , εντός της ΡΑΕ ή το ΥΠΕΚΑ , ώστε να ελέγχεται πλήρως η διαδικασία και ο χρόνος υλοποίησης των έργων .Τροποποίηση της έννοιας και της διάρκειας ισχύος της άδειας παραγωγής που θα την καθιστά στην ουσία μία προέγκριση της ικανότητας του επενδυτή και της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και θα την ενεργοποιεί ουσιαστικά με την έκδοση της άδειας εγκατάστασης που αποτελεί και την τεκμηρίωση αποδοχής της κατασκευής του έργου από την αρμόδια Διοικητική Περιφέρεια .Η υποβολή αιτήματος και η έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και κατάληψης χωρητικότητας στο δίκτυο του Διαχειριστή να επιτρέπεται μόνον για έργα που έχουν εκδώσει και την άδεια εγκατάστασης και μπορούν να τεκμηριώσουν την χρηματοδότηση της κατασκευής τους . Κύριε ΥπουργέΘεωρούμε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου είναι άστοχες , θα επιφέρουν καίριο πλήγμα στην αγορά των έργων ΑΠΕ , δεν λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας , πρέπει να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν με ριζοσπαστικές δομικές ρυθμίσεις όπως αυτές που προτείνονται στις προηγούμενες παραγράφους . Χ.Μαλανδράκης , Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ
 
 
Χρήστος Μαλανδράκης
Η προτεινόμενη μεθοδολογία με την υποβολή Εγγυητικών Επιστολών μαζί με το αίτημα για την δέσμευση χωρητικότητας στα δίκτυα επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τις επενδύσεις των έργων ΑΠΕ , αυξάνει το κόστος τους και τελικά κάθε άλλο παρά διευκολύνει και προωθεί την υλοποίηση τους . Το θέμα της κατάληψης της χωρητικότητας των δικτύων από ανενεργά έργα θα πρέπει να ανιμετωπιστεί πιό ριζοσπαστικά με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας έτσι ώστε οριστική προσφορά όρων σύνδεσης να έχουν δικαίωμα τα έργα που έχουν πάρει και άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια Περιφέρεια δηλαδή έργα για τα οποία έχει γίνει στην ουσία αποδεκτή η υλοποίηση τους στον προβλεπόμενο χώρο εγκατάστασης από την αρμόδια τοπική αρχή .Η διαδικασία που ισχύει σήμερα δεν έχει νόημα διότι καταλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η χωρητικότητα των δικτύων από έργα για τα οποία η τελική άδεια υλοποίησης ( άδεια εγκατάστασης ) δεν έχει εκδοθεί . Το μέτρο αυτό θα αποτελούσε μία ουσιαστική παρέμβαση στην αδειοδοτική διαδικασία .
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: