Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Α.Γ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Α.Γ
Για τα μικρά υδατορέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που εξαιρούνται απο την οριοθέτηση, θα πρέπει να καθορισθούν οι αποστάσεις των κτιρίων απο το άνω όριο (φρύδι) των φυσικών πρανών στίς περιοχές εντός και εκτός οικισμών.
 

Περισσότερες πληροφορίες