Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δραγουμανη»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δραγουμανη
Πριν την κατασκευή κάποιου φράγματος θα πρέπει να οριοθετείτε το υδατόρεμα επί του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω επέμβαση. δεν πρέπει να εξαιρούνται των οριοθετήσεων οι περιπτώσεις φραγμάτων
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: