Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Είναι χαρακτηριστικό ότι με το ν/σ εισάγονται νέα δεδομένα αναφορικά με την αξιολόγηση των προϊσταμένων της διοίκησης, ενώ στην πραγματικότητα, αυτά που υφίστανται ήδη από 2010 και είναι τα πλέον αξιοκρατικά που έχουν ποτέ εισαχθεί (πάγιες ρυθμίσεις ν.3839/2010 περί συμβουλίων επιλογής χωρίς πολιτική καθοδήγηση και σύστημα μοριοδοτήσεων με έμφαση στα προσόντα και όχι στα χρόνια υπηρεσίας), δεν έχουν μέχρι σήμερα εφαρμοστεί…Συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν/σ αναφέρεται ότι τα θέματα που αφορούν την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων θα ρυθμιστούν εκ νέου μελλοντικά με προεδρικό διάταγμα, παραγνωρίζοντας ότι αυτά έχουν ήδη θεσπιστεί το 2010 με τον ν. 3839 (Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις). Μέχρι δε την έκδοση του εν λόγω π.δ. οι επιλογές των προϊσταμένων θα γίνονται κατά το δοκούν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα προσωπικά κριτήρια των εκάστοτε Υπουργών (παρ. 7 του άρθρου 2), ανοίγοντας ορθάνοιχτο τον δρόμο για επαναφορά της Διοίκησης σε εποχές ασύδοτου κομματισμού και πλήρους κυριαρχίας πελατειακών λογικών. Η τροποποίηση μάλιστα του υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης χωρίς προηγούμενα να έχει διευκρινιστεί το σύστημα αξιολόγησης συνιστά κραυγαλέα επιλογή υπέρ της αυθαιρεσίας-αυταρχικότητας και κατά της αξιοκρατίας, κάτι που πρέπει να ελεγχθεί και από άποψης συνταγματικής τάξης !Στην παρ. 7α άρθρου 2 που αντικαθιστά την παρ. 4 του άρθρο 87 ΥΚ περί αναπλήρωσης. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και με οποιονδήποτε άλλον υπάλληλο του οικείου φορέα με τα νόμιμα τυπικά προσόντα (βάσει του οργανισμού που ορίζει τα απαιτούμενα προσόντα). Δηλαδή στην ουσία αυθαίρετα. Εισάγεται δηλαδή σαφώς η άνευ ορατών κριτηρίων τοποθέτηση προϊσταμένων. Βέβαια, η χρήση του κριτηρίου της αρεστότητας (λόγω κομματικής ή προσωπικής σχέσης) δεν αναγράφεται ρητά αλλά προκύπτει εύκολα από την ανάθεση στον υπουργό της εξουσίας των επιλογών, χωρίς προσδιορισμό κριτηρίων… Μάλιστα η αναπλήρωση αυτή εμφανίζεται να επεκτείνεται και να λαμβάνει χώρα σε πολλές κρίσιμες διαδικασίες, όπως περιγράφεται παρακάτω. Στην παρ. 5 άρθρου 2 περί μετακίνησης γενικών διευθυντών. Προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης Γενικών Διευθυντών χωρίς σαφή διαδικασία. Και το πιο περίεργο, στη θέση του μετακινούμενου τίθεται αναπληρωτής! ο οποίος όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 1 γίνεται στην ουσία αυθαίρετα. Έτσι με τη συγκεκριμένη διάταξη α) νομιμοποιείται στην ουσία η αναπλήρωση Γεν. Δ/ντών, κάτι που δεν προβλέπονταν στον ΥΚ και ήταν αμφίβολη η δυνατότητα πλήρωσης κενών θέσεων Γεν. Δ/ντών με αναπλήρωση, (στην πραγματικότητα γίνονταν όμως κατά κόρον), β) η αναπλήρωση θα είναι χωρίς κρίση, άρα χωρίς στοιχειώδη εχέγγυα αξιοκρατίας και γ) κάποιον που αν και με πολλά προσόντα πέτυχε τελικά να κριθεί ως Γεν. Δ/ντής, αυτόν, αν δεν είναι αρεστός θα μπορούν να τον μετακινούν με τις γνωστές αόριστες αιτιολογίες του “γενικότερου συμφέροντος” ή (απροσδιόριστων) “των αναγκών” της Δημόσιας Διοίκησης. Στην παρ.4 άρθρου 2 περί θητείας Γεν. Δ/ντών. Προβλέπεται η δυνατότητα λήξης της θητείας στα δύο χρόνια σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από τους στόχους. Η έννοια της προφανούς απόκλισης είναι ασαφής και αφήνεται στην κρίση του Υπουργού η ερμηνεία της. Δηλαδή και πάλι κάποιος μη αρεστός μπορεί να θεωρηθεί ως προφανώς αποκλίνων από τους στόχους, η θέση του να κενωθεί και στη συνέχεια να πληρωθεί με αναπλήρωση από όποιον θέλει ο οικείος Υπουργός.Στην παρ. 8 άρθρου 2 περί αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των προϊσταμένων προϋφισταμένων οργανικών μονάδων με την ισχύ των νέων Οργανισμών. Και στην περίπτωση αυτή οι νέες θέσεις θα καλυφθούν με αναπλήρωση, δηλαδή με την αυθαίρετη επιλογή του υπουργού, μέχρι τις κανονικές επιλογές-κρίσεις των ΥΣ, οι οποίες είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα διενεργηθούν, καθώς θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (παρ. 3). Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης και να προβλεφθεί, είναι βέβαιο πως θα προσμετρά ως βασικό προσόν (και θα το μοριοδοτεί ανάλογα) την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου είτε αυτή έχει γίνει με ανάθεση είτε με κρίση ΥΣ… Μετά από όλα τα παραπάνω, η κατασκευή προϊσταμένων από τους αρεστούς και η άλωση της διοικητικής ιεραρχίας από τους κομματικούς μηχανισμούς των κυβερνώντων , πρέπει να θεωρείται ως βεβαία!Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες διατάξεις συνιστούν προφανή εκτροπή προς την αυθαιρεσία και τον κομματισμό, καταπατώντας οποιαδήποτε ιδέα τόσο της (συνταγματικής) αρχής της αξιοκρατίας όσο και του επαγγελματισμού.Πρόταση: Να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο ν. 3839/2010 στο σύνολό του, χωρίς καμία παρέκκλιση.
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Η Διοίκηση με Στόχους δεν είναι κάτι καινοφανές αλλά κάτι πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια (οι στρατιωτικές διοικήσεις λειτουργούσαν έτσι από την εποχή των ναπολεοντείων πολέμων…). Στη σύγχρονη όμως εκδοχή της διαφοροποιείται ριζικά από τις παλαιότερες κατά το ότι προϋποθέτει την επικοινωνία-συμφωνία των μερών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση για επίτευξη στόχων . Με θεμελιωτή τον Peter Drucker , κατά τη δεκαετία του ’50, η σύγχρονη εκδοχή της Διοίκησης με Στόχους συνιστά ένα δυναμικό σύστημα παρακίνησης και υποκίνησης των εργαζομένων, μια διοικητική φιλοσοφία που αφενός δείχνει σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης και αφετέρου επιδιώκει, μέσα από την επίτευξη των ξεχωριστών ατομικών στόχων την τελική επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Σύμφωνα με έναν πολύ περιεκτικό ορισμό, η διοίκηση με στόχους ή αποτελέσματα (Μanagement by Objectives-MbO) αποτελεί μια φιλοσοφία διοίκησης σύμφωνα με την οποία, η αποσαφήνιση των στόχων και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη τους, όταν συνοδεύεται από συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των στόχων, εξασφαλίζει υπευθυνότητα και αυτοέλεγχο των εργαζομένων καθώς και υψηλό επίπεδο υποκίνησής τους και οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης . Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων κάθε επιπέδου συνιστά συστατικό στοιχείο του συστήματος.Ως γνωστόν, από το 2004 που καθιερώθηκε έστω και με καθυστέρηση στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύστημα, με τον ν.3230/2004, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει καταφέρει ακόμα (…) να πετύχει την εφαρμογή του. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, παρά την πρόβλεψη (άρθρο 9 παρ.1 νόμου), κανένας από τους τέσσερις πρωθυπουργούς που άσκησαν καθήκοντα από το 2004 μέχρι σήμερα δεν έλαβε έκθεση επί της υλοποίησης του νόμου. Πέραν των ερωτημάτων που εγείρονται για τις ευθύνες τόσο των πρωθυπουργών όσο και των αρμόδιων υπουργών, το θέμα που προκύπτει ως κύριο είναι η αποφασιστική προώθηση του κομβικού αυτού συστήματος, μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου.Με τις διατάξεις ωστόσο του ν/σ αντί να πιέζονται οι υπηρεσίες να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλάζει πλήρως η φιλοσοφία του διοικητικού συστήματος και αυτό, αντί να είναι πλέον το γνωστό Διοίκηση με Στόχους που περιγράφηκε, μεταλλάσσεται σε αυταρχική διοίκηση με στόχους-νόρμες τύπου Στάλιν… Αντί της απαιτούμενης συναινετικής λογικής, οι προϊστάμενοι πλέον θα επιβάλλουν τους στόχους και οι υφιστάμενοι θα αρκούνται στο να (προσπαθούν να) τους υλοποιούν… Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που πραγματοποιείται εδώ είναι κορυφαία! Η ποιοτική μεταβολή προς αυταρχικές και σαφέστατα αντιμεταρρυθμιστικές λογικές προφανής! Οχι μόνο δεν διευκολύνεται η εφαρμογή ενός μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος αλλά αντίθετα, εκπίπτουμε σε ξεπερασμένες και αναποτελεσματικές λογικές που η και η ιστορία και η διοικητική εμπειρία έχουν εδώ και χρόνια καταδικάσει… Πρόταση: Να επιδιωχθεί με συστηματικό τρόπο, η εφαρμογή του ν.3230/2004 ως ισχύει σήμερα.
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Παρά τα γραφόμενα στην αιτιολογική έκθεση, βασικές αρχές και σύγχρονα διδάγματα της Διοικητικής Επιστήμης εξακολουθούν να απουσιάζουν από τη διάταξη. Μάλιστα, αν συγκριθούν οι δύο διατάξεις, η συγκεκριμένη με την προϊσχύσασα (άρθρο 20 ν.2503/1997), συνάγεται ευχερώς η ομοιότητά τους (αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το καινούριο που συνεισφέρει η προτεινόμενη), ενώ διαπιστώνεται η αδικαιολόγητη παράλειψη της κατανομής αρμοδιοτήτων (που προβλέπεται ρητά στην παλαιά διάταξη) στις νέες δομές… Από τις αρχές της Διοικητικής Επιστήμης πάντως απουσιάζουν τόσο η συστημική μεθοδολογία (οι οργανισμοί πρέπει καταρχήν να εξετάζονται και να συντάσσονται ως όλον, ως σύστημα με διακριτά υποσυστήματα και σαφώς προσδιορισμένες σχέσεις μεταξύ τους, ενώ κάθε επιμέρους μεταβολή πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το σύνολο) όσο και η οργανωσιακή ανάλυση (οι αρμοδιότητες δεν εξετάζονται με ενιαίο τρόπο σύλληψης, δεν κατανέμονται με σαφήνεια, δεν εξειδικεύονται κατά οργανική μονάδα και βέβαια, δεν αναλύονται σε συγκεκριμένα καθήκοντα).Πρόταση: Να επαναδιατυπωθεί η διάταξη σε κατεύθυνση εξασφάλισης όρων συστημικής μεθοδολογίας (συνολική θεώρηση Κεντρικής Διοίκησης, σαφής προσδιορισμός σχέσεων) και πλήρους οργανωσιακής ανάλυσης (προσδιορισμός αποστολών/αρμοδιοτήτων, επιμερισμός αρμοδιοτήτων με λογική συνέχεια σε όλες τις οργανωτικές μονάδες, καθήκοντα υπαλλήλων, περιγραφή θέσης εργασίας).
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Η ρύθμιση είναι ιδιατέρως προβληματική και επιβάλλεται να αποσυρθεί. Αφενός γιατί είναι πολύ γενική και μπορεί να επιφέρει μείζονες οργανωτικές συνέπειες στο Κράτος και τους φορείς του χωρίς καμία πρόβλεψη στοιχειώδους ορθολογικότητας και αφετέρου γιατί λόγω της γενικότητάς της, ιδιαίτερα στο μέτρο που με π.δ. τροποποιούνται γενικά και αφηρημένα νομοθετικές διατάξεις, η διάταξη είναι αντισυνταγματική, ως παραβιάζουσα το άρθρο 43 παρ.2 Συντάγματος (που απαιτεί ειδικότητα της εξουσιοδότησης…).Επισημαίνουμε ότι το Παράρτημα με τους οργανισμούς δεν είναι συνημμένο, όπως απαιτείται, κάτι που συμβάλλει στην προβληματικότητα της διάταξης…
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Το ότι τους τρεις εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο ΔΣ τους ορίζει ο ..Υπουργός κατά την αυθαίρετη-αδιευκρίνιστη-ατεκμηρίωτη κρίση του προφανώς δεν είναι ορθό.Στοιχειώδης πρόβλεψη, κατ’ ελάχιστο, να είναι ενταγμένοι (και ενδεχομένως ικανοποιητικά αξιολογημένοι) στο Μητρώο διδασκόντων του ΕΚΔΔΑ ή του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ της ΑΔΕΔΥ, των βασικών δηλαδή φορέων εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του χώρου της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον (τουλάχιστον) έναν εξ αυτών που απαιτείται (δικαίως καθότι η γνώση των ιδιαιτεροτήτων και του ρόλου της ΕΣΔΔΑ εντός της Διοίκησης είναι απαραίτητη)να είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, η προφανής επιλογή είναι να προτείνεται από τον σύλλογο αποφοίτων ΕΣΔΔΑ.Παραμένει ερωτηματικό, γιατί καταργείται μία πολλά υποσχόμενη υπηρεσία (η ΜΟΤΕΚ)και πού θα ανατεθούν οι αρμοδιότητές της…