Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΚΑΤΙΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΚΑΤΙΑ
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην απόλυση όσων υπαλλήλων μας επιβάλλει η Τρόϊκα. Κυρίως όμως αποσκοπεί στην απόλυτη αξιοκρατία!!!!!! «Ο Προϊστάμενος της οικείας Διέυθυνσης θα καθορίζει τη σύνθεση του προσωπικού των κατώτερων οργανικών μονάδων» Με λίγα λόγια να δεν σε «συμπαθεί» ο Δ/ντής σου καταργεί την ειδικότητά σου και τίθεσαι σε διαθεσιμότητα ή απόλυση? Πολύ αξιοκρατικό αυτό! Δεν μπορεί να οριστεί ανεξάρτητος αξιολογητής των οργανικών μονάδων? Είναι δυνατόν να καταντήσουμε αυλοκόλακες των ανώτερών μας προκειμένου να μην απολυθούμε?
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΚΑΤΙΑ
παρ. 5: «μετακίνηση για το συμφέρον ή τις ανάγκες δημόσιας υπηρεσίας» Μετακίνηση πού? Από την Αττική στην Ημαθία? Με τί όρους? Και να δεν το δεχτείς για προφανείς λόγους θα απολύεσαι?
 
 
ΚΑΤΙΑ
παρ. 4: «η παύση της θητείας των προϊσταμένων θα αποφασίζεται από τον Υπουργό ή το όργανο διοίκησης του φορέα, σε περίπτωση προφανούς απόκλισης στην επίτευξη των στόχων»Πολύ ασαφής η «προφανής απόκλιση». Με άλλα λόγια αν δεν είσαι αρεστός στην πολιτική ηγεσία θα παύεσαι από τη θέση ευθύνης. Διότι οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται μόνο από τον Προίστάμενο αλλά από το σύνολο της οργανικής μονάδας.
 
 
ΚΑΤΙΑ
Η απόλυτη αξιοκρατία!!!!!!!! Οι στόχοι εξαρτώνται από τον κάθε ένα υπάλληλο ή από το σύνολο των υπαλλήλων του τμήματος, της Δ/νσης, της Γεν. Δ/νσης και της πολιτικής ηγεσίας? Η προσπάθεια του ενός δεν είναι αρκετή. Οι στόχοι για να επιτευχθούν απαιτούν αγαστή συνεργασία όλων των εμπελεκόμενων βαθμίδων.
 
 
ΚΑΤΙΑ
Γνωρίζετε ότι με τον ΕΟΠΥΥ η επιβάρυνση του ασθενούς για συνταγογράφηση είναι 10-20 € ανά μήνα? Πόσο μάλον για κατ’ οίκον επίσκεψη! Με την κατάργηση του 0% για χρόνια νοσήματα η προσωπική μου επιβάρυνση είναι περί τα 20€ το μήνα?Γνωρίζετε τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες διαβιώνει η κοινωνία?