Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Εν ενεργεία εφοριακός υπάλληλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Εν ενεργεία εφοριακός υπάλληλος
Μερικά Ερωτήματα που ίσως βοηθήσουνε το σοφό Νομοθέτη: 1) Ο Καθορισμός της Αποστολής καθορίζεται από το ΦΕΚ σε κάθε φορέα δεν επικαιροποιεηται μέχρι σήμερα στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση; Διότι υπάρχουν φορείς με καθορισμένη – ξεπερασμένη αποστολή σε ΦΕΚ του 1980 ή 1990 ή 2000. Ακόμα και του 2010 κάποιες αποστολές πρέπει να θεωρούνται ξεπερασμένες λόγου ότι τα πάντα γύρω μας αλλάζουνε …2) Ο καθορισμός της Αποστολής δεν συνοδεύεται από τον καθορισμό του Οράματος, κοινών αξιών και κοινών πολιτικών για κάθε καθορισμένη αξία;3) Ειδικότερα για παράδειγμα στο υπουργείο οικονομικών (βλέπε στην υπερσύνδεση) :http://eforiakoi.org/old/images/stories/doc2013/organograma2c.pdf Γιατί οι διαχρονικές αντιδράσεις προς τα πίσω των συναδέλφων συνδικαλιστών και η διαχρονική ατολμία των πολιτικών ηγεσιών δημιουργούν ανάχωμα προσέγγισης της κοινής λογικής…• Γιατί δεν δημιουργείται ένα ενιαίος φορέας με την συγχώνευση σε μία ανεξάρτητη αρχή όλων των παρακάτω διάσπαρτων φορέων και δομών, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες:Α) Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές ΔραστηριότητεςΒ) Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (με όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις)Γ) Οικονομική Αστυνομία (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) • Γιατί δεν δημιουργείται ένα ενιαίος φορέας με την συγχώνευση σε μία ανεξάρτητη αρχή όλων των παρακάτω διάσπαρτων φορέων και δομών, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες:Α) Ανεξάρτη¬τη αρχή του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Λέανδρου Ρακιτζή)Β) Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (με όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις)Γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (με όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις)Δ) Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας ΥγείαςΕ) ίσως Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας κλπ…. • Γιατί δεν δημιουργείται μία ενιαία μονάδα με την συγχώνευση σε μία όλων των παρακάτω Διευθύνσεων και Τμημάτων, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες:Α) Στην υφιστάμενη δομή: Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήμα Παραγωγικότητας και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ6 Οργάνωσης)Β) Στην προτεινόμενη δομή: Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού στο Γραφείο του Υπουργού με τη Μονάδα (Διεύθυνση) Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Κλείνοντας προτείνω επιπρόσθετη ηλεκτρονική διαβούλευση μίας εβδομάδας με όλους τους υπαλλήλους του κάθε υπουργείου πριν την νομοθέτηση όλων των αλλαγών.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Εν ενεργεία εφοριακός υπάλληλος
Διαφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο της EVA και σύμφωνω εν μέρει με τα εύστοχα σχόλια του Νίκου Απ.. Δηλαδή σύμφωνα με το σκεπτικό της EVA για παράδειγμα ένα φιλόλογος δημόσιος υπάλληλος με μεταπτυχιακό στην Ασιατική Τέχνη (χωρίς να έχει σπουδάσει τις βασικές αρχές χρέωσης-πίστωσης, ισολογισμού, προϋπολογισμού κλπ.) θα ήταν καταλληλότερος για τη θέση ενός προϊσταμένου γραφείου μισθοδοσίας, τμηματάρχη προϋπολογισμού, Οικονομικού Διευθυντή ή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών οποιουδήποτε δημοσίου φορέα από ένα απλό πτυχιούχο ΙΕΚ Λογιστικής ή ΑΤΕΙ Λογιστικής ή ΑΤΕΙ Λογιστικής με μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά. Θαρρώ ότι σε οποιοδήποτε φορέα του κόσμου ή ιδιωτικό φορέα της Ελλάδας ένας απόφοιτος ΙΕΚ Λογιστικής θα είχε ισχυρότερο προβάδισμα όχι μόνο στη κάλυψη θέσεων ευθύνης αλλά και στην απλή κάλυψη θέσης υπαλλήλου. Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Παρόλο που υπάρχουν διαμάντια δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι όλες οι δουλειές το ίδιο για όλους, δεν είναι όλα για όλους και ειδικότερα υπάρχουν θέσεις ευθύνης με αυξημένο βαθμό δυσκολίας και σημαντικότητας όπου θα πρέπει να νομοθετηθούν αυστηρότερες και όχι χαλαρότερες προϋποθέσεις επιστημονικής συνάφειας για την κάλυψη τους.
 
 
Εν ενεργεία εφοριακός υπάλληλος
Υιοθετώ τις προηγούμενες απόψεις του Θωμά Πασχάλη, του Θεοδώρου και του Φοίβου για την άρση των διαχρονικών αδικιών (Πτυχιούχων ΤΕΙ με συναφείς προ-πτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς τίτλους Σπουδών που υποσκελίζονται από πτυχιούχους Πανεπιστημίου με μη συναφείς προ-πτυχιακούς και χωρίς καθόλου μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών). Για παράδειγμα είναι αδιανόητο ο Κος Θωμάς Πασχάλης (Πτυχιούχος Λογιστικής ΤΕΙ και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ) να υποσκελίζεται η υποψηφιότητα του για την προκηρυγμένη θέση Οικονομικού Διευθυντή ή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών από οποιοδήποτε πτυχιούχο Πανεπιστημίου Θεολογίας, Ψυχολογίας, Γυμναστικής κλπ. χωρίς να κατέχουν κανένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στο Υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά φέτος (εν έτη 2013) στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης συνεκτιμήθηκε με διπλή βαρύτητα – μόρια η συνάφεια του κάθε τίτλου (Διδακτορικού, Μεταπτυχιακού, Πτυχίου Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) μόνο όσων τίτλων σπουδών ήταν στο γνωστικό αντικείμενο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Ελεγκτικής και Νομικής. Παρόλο που είναι ένα πρώτο θετικό βήμα θαρρώ ότι η κάθε θέση ευθύνης θα πρέπει να ορίζει κατά περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της, αυστηρότερα το γνωστικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών (σε συνάφεια με τη θέση ευθύνης), ως αυστηρή προϋπόθεση για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.