Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «KKP»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
KKP
ΠροςΤον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Γνωρίζουμε ότι το έργο σας είναι εξαιρετικά δύσκολο και επίπονο, ωστόσο δεν είναι οι νέοι νόμοι/ προεδρικά διατάγματα/ κανονιστικές ρυθμίσεις, που θα λύσουν το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, αν και το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο διασφαλίζει ως ένα βαθμό τη χρηστή διοίκηση, όπως άλλωστε και ο «Καλλικράτης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού και αυτό είναι επίσης γνωστό, δηλαδή, στον τρόπο ερμηνείας τους και κατ’επέκταση στον τρόπο εφαρμογής τους από τους αρμόδιους φορείς. Ίσως, λοιπόν, θα διευκόλυνε εάν παράλληλα δημιουργείτο μια μικρή ευέλικτη «ομάδα ελέγχου» και ήλεγχε διακριτικά και συστηματικά την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν ακόμη πολλές σαθρές λειτουργίες στο δημόσιο τομέα, θα είχατε περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με διάγνωση ολιγωρίας και αναποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών πλαισίων λειτουργίας εάν ξεκινούσε μια συστηματική διερεύνηση από τους Δήμους «της διπλανής πόρτας». Να επισκεφτούν οι άνθρωποί σας (μια μικρή ευέλικτη ομάδα με σύγχρονες γνώσεις των αρχών δημόσιας διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων) τους μεγάλους Δήμους της Αττικής, αρχής γενομένης από Ανατολική Αττική, για να διαπιστώσουν «ιδίοις όμμασι» πώς λειτουργούν κάποιοι από αυτούς (ασφαλώς όχι όλοι) με καταστρατήγηση του «Καλλικράτη» (ή/και με διαφορετική από τη δική σας ερμηνεία του νόμου), όπως επίσης πώς λειτουργούν (προϋποθέσεις και νομιμότητες ή μη) τα ΝΠΔΔ που ανήκουν σε αυτούς τους Δήμους. Ο έλεγχος μπορεί να διευκολυνθεί εάν «η ομάδα ελέγχου» ζητήσει τους ισχύοντες «οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας», οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γίνει «στο πόδι», Επίσης, να πραγματοποιήσει σύντομες συναντήσεις με το προσωπικό καταρχήν των ΝΠΔΔ και κατόπιν με τους συλλόγους των Δήμων. Θα διαπιστώσετε την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων σας για περιορισμό του ευρύτερου τομέα μέσα σε λίγες μέρες, αφού θα υποχρεωθούν να κλείσουν αρκετά από αυτά τα νομικά πρόσωπα, είτε ως μη έχοντα ουσιαστικό αντικείμενο ή επειδή δεν τηρούν βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ και του Υπουργείου σας (2011 [1]), δηλαδή, ικανό αριθμό προσωπικού για σύσταση Δ/νσης, έλλειψη αναγκαίων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τους, ανορθολογική κατανομή προσωπικού, επικάλυψη αρμοδιοτήτων και στόχων με άλλες υπηρεσίες του ίδιου Δήμου και άλλα σημαντικά που έχουν ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και αναποτελεσματικές πρακτικές. Επίσης να εξεταστεί εάν και πώς αξιοποιούν το προσωπικό τους τα ίδια νομικά πρόσωπα και οι Δήμοι στους οποίους είναι ενταγμένα. Μια γενικότερη παρατήρηση δε που αφορά στους Ο.Τ.Α. είναι ότι, μέχρι στιγμής, τις προαγωγές/αναθέσεις θέσεων ευθύνης, όπως και ανάθεση Γενικής Δ/νσης αναλαμβάνουν οι Δήμαρχοι με κίνητρα κάθε άλλο παρά αξιοκρατικά. Είναι αναγκαίο και χρήζει άμεσης παρέμβασης να αλλάξει αυτό και να διασφαλιστεί από ανεξάρτητη αρχή η προαγωγή μόνο των άξιων και ειδικών προς το αντικείμενο της θέσης τους στελεχών. Στην Επιχειρησιακή Στήριξη της Νέας Αρχιτεκτονικής-Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», για την καλύτερη και ομαλότερη μετάβαση στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέπονται πολλά μέτρα και ως επί το πλείστον άξια και σωστά. Ποιοι όμως Δήμοι (με τα νομικά τους πρόσωπα) εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα; Πώς θα ελεγχθεί εάν εφαρμόζονται αυτά μέτρα; Πώς θα διασφαλιστεί να εφαρμόζονται τα μέτρα και οι οδηγίες σας; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα πρέπει να απασχολούν το επιτελείο σας και όχι συνεχώς να αναλώνονται άξια μυαλά για τον σχεδιασμό/επανασχεδιασμό νέων νόμων και π.δ. και νέων ρυθμίσεων που οδηγούν σε νέες καθυστερήσεις και δικαιολογίες για εμπόδια στη χρηστή λειτουργία και διοίκηση. Η Επιχειρησιακή Στήριξη της Νέας Αρχιτεκτονικής για τους Ο.Τ.Α. προβλέπει την απασχόληση/πρόσληψη στους Δήμους ειδικού επιστημονικού προσωπικού για να βοηθήσει και να αναδείξει το νέο σύγχρονο πρόσωπο της Τ.Α. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στην «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» των στελεχών. Τι προβλέπει όμως ο «Καλλικράτης» στην περίπτωση ΜΗ-αξιοποίησης και ΜΗ-χρηστής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων-υψηλού επιστημονικού επιπέδου; δηλαδή όταν ήδη υπάρχουν τέτοια άτομα-εργαζόμενοι με υψηλά προσόντα αλλά δεν αξιοποιούνται ανάλογα; Μήπως θα έπρεπε να προβλεφθούν κυρώσεις για εκείνους τους προϊσταμένους που δεν αξιοποιούν σωστά τους ανθρώπινους πόρους τους; Για να ελεγχθούν οι Δήμοι (και τα νομικά τους πρόσωπα), αρχής γενομένης από τους εγγύτερα στην πρωτεύουσα Δήμους, χρειάζονται λίγες μόνο μέρες, αλλά θα έχετε σύντομα σημαντικά στοιχεία για να προβείτε σε άμεσες ενέργειες. Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη αξιολόγηση δομών και προσώπων από το 2008 λόγω συνεχών αναβολών είτε λόγω εκλογών, ή λόγω της περίφημης αναβάθμισης της Τ.Α.; το αποτέλεσμα είναι να συνεχίζουν (ορισμένοι) Ο.Τ.Α. με τον ίδιο ρυθμό αναποτελεσματικότητας και ολιγωρίας με παλιότερες εποχές. Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα υπάρχουν ακόμη (τουλάχιστον σε ένα Δήμο) άτομα με υψηλότατο εκπαιδευτικό επίπεδο (διδακτορικό και συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, γνώσης νέων τεχνολογιών, επιμορφώσεων κ.α.) που παραμένουν αναξιοποίητοι-ες διότι δεν έχουν «την τύχη» να ανήκουν σε κανένα χρώμα (πράσινο, μπλε, ροζ ή άλλης απόχρωσης παράταξη – σημείωση: το μαύρο ή άσπρο δεν είναι καν χρώματα). Τα άτομα αυτά δεν ανήκουν επίσης στην κατηγορία «golden boys / golden girls» διότι θα είχαν ήδη τακτοποιηθεί σε υψηλότατα πόστα είτε ιδιωτικά ή/και δημόσια. Ωστόσο, είχαν το «προνόμιο» να διαθέτουν πείσμα, όρεξη για δουλειά και για συνεχιζόμενη βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους, και για αυτό «παραμένουν στάσιμοι» ως εργαζόμενοι. Πώς θα εμποδίσετε ανάλογες αδικίες Κύριε Υπουργέ όταν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (2005) έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογη θεμελιώδης αρχή; [2] Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, παρατίθενται οι αντίστοιχες προτάσεις:Για άμεσα αποτελέσματα:Α) Να δημιουργηθεί μια μικρή έμπιστη ευέλικτη ομάδα ανεξάρτητων ελεγκτών οι οποίοι-ες θα μεταβούν οι ίδιοι στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ των Δήμων (ξεκινώντας από τους Δήμους της Αττικής). Να γίνει έλεγχος των Ο.Ε.Υ. των Δήμων και νομικών προσώπων τους, με παράλληλες επαφές με τους συλλόγους εργαζομένων και εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα.Β) Να ελεγχθούν τα βιογραφικά όλων των διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων. Συμπληρωματικά, να θεσπιστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων (εκτός από τους απλούς εργαζόμενους) για όλους τους Δ/ντες και Προϊσταμένους σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων [3], με ανάλογη μοριοδότηση. Για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας αλλά κυρίως της ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ στο δημόσιο τομέα χρειάζεται η επιμόρφωση του στελεχικού δυναμικού. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου κυριαρχεί ακόμη η εσωστρέφεια και η παλιά νοοτροπία «εξυπηρέτησης» ημετέρων.Γ) Να αναζητηθούν τα βιογραφικά του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων που διαθέτουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά (εκείνων που ανήκουν στο Δήμο αλλά και στα νομικά του πρόσωπα)αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Διανύουμε μια εποχή στη χώρα μας που πλέον είναι ανάγκη το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε εργαζόμενου να τεθεί στη διάθεση της πολιτείας κατά αντιστοιχία αρμοδιοτήτων με ειδικότητες – ενώ είναι το αυτονόητο, δεν ερμηνεύεται ανάλογα από τις τοπικές αρχές.Δ) Να εφαρμοστεί άμεσα μια στοιχειώδης τουλάχιστον αξιολόγηση, με βάση τα βιογραφικά και τον τρόπο αξιοποίησης εργαζομένων από τους προϊσταμένους τους, σε όλους τους Δήμους αλλά και τα ΝΠΔΔ των Δήμων.Ε) Να ελεγχθεί, με αυστηρότητα, ποια ΝΠΔΔ των Δήμων διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους σύμφωνα με τις υποχρεωτικές οδηγίες της ΕΕΤΑΑ (2011), και εκείνα που συνεχίζουν να λειτουργούν παράτυπα να συγχωνευθούν αυτοδίκαια, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, με τις υπηρεσίες του Δήμου στον οποίο ανήκουν. Τουλάχιστον, θα γλυτώσει άμεσα το δημόσιο οικονομικούς (χαμένους προς το παρόν) πόρους από τις αμοιβές συμβούλων και προέδρων Δ.Σ. αυτών των νομικών προσώπων, όπως και από άσκοπες δραστηριότητες (που γίνονται μόνο για να δικαιολογούν την ύπαρξη των ν.π. χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αξιολόγηση και προβληματισμό), ενώ αντίστοιχα θα αξιοποιηθεί το προσωπικό σε αρμοδιότητες ανάλογα με τα προσόντα τους. Και τέλος, θα αρκούσε μια απλή πρόσκληση από πλευράς σας προς όλους τους εργαζόμενους στην Τ.Α. (συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ) που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο-αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (και επομένως διαθέτουν ειδικές γνώσεις υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας) να θέσουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία γενικότερα της Τ.Α. αποτελώντας μια ειδική ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ερευνητική ομάδα με σκοπό να σχεδιάσει ένα σταθερό ερευνητικό πλαίσιο με στόχο την αξιοποίηση των πορισμάτων τους από την Τ.Α. Η ομάδα αυτή των ερευνητών θα αναδειχθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και για το λόγο αυτό θα φέρει και την εμπειρία μαζί με την επιστημονική γνώση από τους χώρους εργασίας τους. Επίσης, θα ωφελούσε εάν η «ομάδα ερευνητών Τ.Α.» ήταν ανεξάρτητη από τους αιρετούς, διότι είναι σε όλους γνωστό ότι οι αιρετοί επηρεάζονται και από διαφορετικούς παράγοντες. Ίσως, χρειάζεται να τοποθετηθούν ως «ειδικοί επιστημονικοί ερευνητές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» δίπλα στο επιτελείο σας και να κρίνονται μόνο εκ των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητάς τους, χωρίς παραπάνω αμοιβές και προνόμια. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο επίπεδο της Τ.Α. γίνονται οι περισσότερες ατασθαλίες και οι μεγαλύτερες αδικίες (αν και δεν υπάρχει πάντα τρόπος να τις ανακαλύψουμε). Δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες «τύπου Μπένου» [4] σπανίζουν και εναπόκειται σε εσάς να δημιουργήσετε πλαίσια που μπορούν να αναδείξουν ανάλογους-ες σπουδαίους-ες Δημάρχους, όπως και άξια υπηρεσιακά στελέχη. Οι Ο.Τ.Α. αποτελούν τα ΘΕΜΕΛΙΑ της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης ειδικότερα, αλλά εκεί εντοπίζονται και τα περισσότερα αρνητικά. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, από εκεί θα ωφελούσε να αρχίσετε το αναγκαίο έργο του διαχωρισμού «της ήρας από το στάρι» και όχι από το ‘στενό’ δημόσιο. Με εκτίμηση και σεβασμό στο έργο σας (τα στοιχεία μου, e-mail/όνομα είναι στη διάθεση του ελεγκτή συστήματος, αλλά για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να αναγραφούν στο παρόν) Αναφορές: 1. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. – 20112. Ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Νοεµβρίου 2003 (2003/ C282/01 σχετικά µε το επάγγελµα και τη σταδιοδροµία των ερευνητών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας:http://www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter) που προβλέπει μεταξύ άλλων: «Οι εργοδότες (ή/και χρηµατοδότες) ερευνητών οφείλουν να καταρτίζουν, κατά προτίµηση στο πλαίσιο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, συγκεκριµένη στρατηγική για την επαγγελµατική εξέλιξη όλων των ερευνητών σε όλα τα στάδια σταδιοδροµίας, ανεξαρτήτως του συµβατικού τους καθεστώτος. Η Χάρτα αφορά όλους τους ερευνητές στην Ευρωπαϊκής Ένωση σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδροµίας τους και καλύπτει όλα τα πεδία έρευνας στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ανεξαρτήτως της φύσης του διορισµού ή του καθεστώτος απασχόλησης, του νοµικού καθεστώτος του εργοδότη και του τύπου του οργανισµού ή ιδρύµατος στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Λαµβάνει υπόψη την πληθώρα ρόλων που αναλαµβάνουν οι ερευνητές, οι οποίοι δεν περιορίζονται µόνο στη διεξαγωγή εργασιών έρευνας ή/και ανάπτυξης, αλλά και στην άσκηση καθηκόντων εποπτείας, συµβουλευτικής, διαχείρισης ή διοίκησης.»3. Βλ. το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους & Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπαλλήλους «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ».4. Σταύρος Μπένος: Υπηρέτησε ως Δήμαρχος Καλαμάτας (1979-1990) και συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 1986. Βραβεύθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (πρότυπη και ανθρωποκεντρική πολεοδομική ανάταξη της Καλαμάτας) όσο και από την EuropaNostra (διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της πόλης). Αναδείχθηκε ένας από τους πιο άξιους, εμπνευσμένους, δημιουργικούς, ΕΝΤΙΜΟΥΣ και αποτελεσματικούς Δημάρχους σε όλη την Ελλάδα και συνέχισε το άξιο έργο του από άλλες θέσεις, όπως Υπουργός Πολιτισμού.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
KKP
Η έννοια της διοικητικής μεταρρύθμισης σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. O Caiden (1969) αναφέρεται «… στη βελτίωση της Δημόσιας διοίκησης ολοκληρωτικά … στη διόρθωση γενικών διοικητικών δυσλειτουργιών σε δύσκολες συνθήκες…σε συγκεκριμένες «θεραπείες» για κακή διοίκηση… σε οποιοδήποτε πρόταση για την καλύτερη διαχείριση… και σε προθέσεις των αυτοαποκαλούμενων διοικητικών μεταρρυθμιστών…». H διοικητική μεταρρύθμιση, όπως διαφαίνεται από τα οριζόμενα στο νομοσχέδιο, συμπίπτει μάλλον με τον ορισμό του Hanh (1970), ως «μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια για να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανάπτυξη». Ωστόσο, είναι δύσκολο να διακρίνουμε τις «θεμελιώδεις αλλαγές» στα οριζόμενα από το σχέδιο αυτό. Τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων παραμένουν σχεδόν τα ίδια – μόνο η διατύπωση αλλάζει. Μήπως για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση θα έπρεπε να αναζητηθεί η βοήθεια από εταίρους στην Ευρώπη που διαθέτουν ανάλογη τεχνογνωσία;!Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο νόμος θα ισχύει και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διότι εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες «εκπτώσεις» στα κριτήρια ανάδειξης άξιων στελεχών. Η δημόσια διοίκηση στηρίζεται στην «τοπική αυτο/διοίκηση», οι ΟΤΑ είναι τα θεμέλια και εάν τα θεμέλια είναι σαθρά το οικοδόμημα όσο πολυτελές και σύγχρονα κτισμένο κι αν είναι θα «γκρεμιστεί» πολύ γρήγορα εάν τα θεμέλιά του δεν τηρούν τις ίδιες αρχές συγκρότησης και συντήρησης. Επομένως, θα πρέπει εξαρχής να οριστεί και να επισημανθεί ότι ο νόμος θα ισχύει το ίδιο τόσο για τη δημόσια όσο και για την τοπική διοίκηση/αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, ενώ έχουν διατεθεί από την ΕΕΤΑΑ (2011) οι οδηγίες για συγκρότηση των νέων οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, υπάρχουν ακόμη ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που δεν τηρούν τις προδιαγραφές αυτές – αν και υποχρεωτικές, και θα έπρεπε τα Υ.Σ. να εκδώσουν αρνητική γνωμοδότηση για τη λειτουργία τους. Παρατηρήσεις ειδικότερα:Άρθρο 2, § 1 α, β, γ: Να οριστούν τα προσόντα/κριτήρια για ανάδειξη προϊσταμένων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (βιογραφικά σύμφωνα με το Europass Curriculum Vitae – βλ. download fromhttp://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae)Δεν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη κοινωνία, στη δημόσια διοίκηση που επιθυμεί να καθορίζεται με σύγχρονους όρους πολιτισμένων κρατών να υπηρετούν Γεν.Δ/ντες, Διευθυντές, Προϊστάμενοι τμημάτων, ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που δεν γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ, και άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, για να μην αναφερθεί και η βασική έλλειψη ενός τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας. Ειδικότερα, το ζήτημα της άριστης γνώσης ξένων γλωσσών (και απόδειξης της γνώσης) υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθεί στα προσόντα για ανάδειξη προϊσταμένων. Επίσης, δεν επιτρέπεται να εκτελούν αρμοδιότητες των παραπάνω, άτομα με λιγότερα προσόντα από τους υφισταμένους τους. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, ή και ευρύτερα, υπάρχει το φαινόμενο να εκτελεί χρέη Δ/ντου άτομο β’θμιας εκπαίδευσης και απόφοιτος μιας ιδιωτικής σχολής (φοίτησης 2 χρόνων) αμφιβόλου ποιότητας, χωρίς καμιά γνώση Η/Υ, ή/και ξένης γλώσσας, έναντι υφισταμένου πτυχιούχου με διδακτορικό, άριστη γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ και αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας; Ίσως ανάλογο παράδειγμα δεν μπορεί να εντοπιστεί ούτε σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, ενώ συναντάται σε χώρους της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (!)Άρθρο 2, §6: Γιατί θα πρέπει να διατηρούν τις ίδιες αποδοχές και βαθμό οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και τμημάτων μετά τη λήξη της θητείας τους; Θα ήταν πιο δίκαιο να συνυπολογίζεται και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, ή/και μοριοδότηση από γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ, ή και άλλων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Η διαρκής και εντατική προσπάθεια των εργαζομένων που επιθυμούν να αναβαθμίζουν τα προσόντα τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους με παρακολούθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης θα πρέπει να μοριοδοτείται και να συνυπολογίζεται στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Χρειάζεται να δοθούν πραγματικά κίνητρα για την ουσιαστική επιμόρφωση των εργαζομένων, η οποία πρέπει να επιβραβεύεται. Αυτό που δεν προβλέπεται δια νόμου είναι η καθιέρωση ερευνητικών projects που θα αξιολογούν, διερευνούν απόψεις και προτάσεις των πολιτών σε μια σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν, προκειμένου να επιτυγχάνεται ένα σωστός σχεδιασμός δράσεων σε επιτελικό επίπεδο. Τα ερευνητικά αυτά projects θα πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται άμεσα εγγύτερα στους πολίτες. Χρειάζεται να συγκροτηθούν ομάδες ερευνητικού έργου από στελέχη κατάλληλα εκπαιδευμένα με γνώσεις επιστημονικής έρευνας για το σχεδιασμό/υλοποίηση/έκδοση πορισμάτων έρευνας στους Δήμους. Και τέλος, ο νόμος μπορεί να προβλέπει και (προτίθεται) να διορθώνει τα «κακώς κείμενα» όπως και προσπαθεί να αναδείξει ένα πιο δίκαιο πρόσωπο της δημόσιας/τοπικής/αυτο/διοίκησης, ωστόσο, χρειάζονται πραγματικές άμεσες δράσεις καταπολέμησης των αδικιών που υφίστανται μέχρι σήμερα και οφείλονται κυρίως στις «πελατειακές σχέσεις». Εάν καταργηθούν οι σχέσεις αυτές και αναδειχθούν νέα ικανά στελέχη με προσόντα και όρεξη για δουλειά τότε θα επιτευχθεί πραγματική μεταρρύθμιση. Διαφορετικά, η διατήρηση παρωχημένων νοοτροπιών, με το παλιό καθεστώς ανάδειξης στελεχών θα αναπαράγει συνεχώς τα δεινά του δημόσιου τομέα. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέχρι στιγμής εξαρτώνται από τους πολιτικού ηγέτες, παρατηρείται μεγάλη αστάθεια ή αναποφασιστικότητα από την άποψη των ανασχηματισμών και το διορισμό διαφορετικών πολιτικών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτό επηρεάζει κάθε στιγμή και τα διαφορετικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση (προηγούμενων) λανθασμένων πρακτικών. Σαν αποτέλεσμα, οι αναποφάσιστες πρακτικές ρίχνουν και τους δημοσίους ή/και τοπικής αυτοδιοίκησης υπαλλήλους σε μια αταξία και διάχυτη ασάφεια που δυσκολεύει περισσότερο το πλαίσιο λειτουργίας τους. Οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται μια δομημένη, πολύ προσεκτική διερεύνηση και κυρίως σωστά επιστημονική προσέγγιση για τον ακριβή εντοπισμό προβλημάτων /αναγκών και ανάδειξη κατάλληλων προτάσεων και διεξόδων από τους ίδιους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές των διαφόρων κυβερνήσεων. Αναφορές:Caiden, G.E. (1969). Administrative Reform. Chicago:Aldine.Hanh Been Lee. (1970). An application of innovation theory to the strategy of administrative reform in developingcountries. In Policy Science 1(2): 78.
 
 
KKP
Η δυσπιστία προς το Δημόσιο και τους λοιπούς Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι απολύτως δικαιολογημένη από τα τόσα χρόνια αναποτελεσματικότητας, έλλειψης οργάνωσης, έλλειψης αξιόπιστης αξιολόγησης δομών και προσώπων. Αυτό ισχύει ως καθημερινή διαπίστωση και από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους & υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη. Εκεί που η κατάσταση χρίζει άμεσης αντιμετώπισης, ωστόσο, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι φορείς του Δημοσίου είχαν μέχρι τώρα μια στοιχειώδη τουλάχιστον αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών τους, ενώ αντίθετα στους ΟΤΑ κάθε έννοια αξιοκρατίας καταλύθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν κυρίως «πελατειακές σχέσεις». Αυτό, σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι δεν προσλήφθηκαν και αξιόλογα άτομα με προσόντα και διάθεση για τη μέγιστη αποδοτικότητα, όπως και για την εξυπηρέτηση του δημότη. Η δε σχέση εργασίας τους (είτε είχε ήδη εγκριθεί ως μόνιμη σχέση εργασίας, ή ως ιδιωτικού δικαίου, ή άλλη μικρότερης διάρκειας) δεν είχε επίδραση στην ποιότητα της δουλειά τους, διότι ο άξιος εργαζόμενος δεν περιμένει τη μονιμοποίηση για να εργαστεί αποτελεσματικά. Τους συγκεκριμένους εργαζόμενους μόνο μια σωστά σχεδιασμένη αξιολόγηση μπορεί να αναδείξει και να αξιοποιήσει για την κάλυψη των αναγκών σε τοπικό επίπεδο, και αυτή η ενέργεια δεν είναι δυνατό να χρονοτριβεί πλέον. Η περίφημη αξιολόγηση που εξαγγέλλεται εδώ και μήνες δεν είναι τόσο δύσκολο να ξεκινήσει τουλάχιστον από τους Δήμους της πρωτεύουσας και να επεκταθεί σταδιακά και στην περιφέρεια. Ειδικότερα δε σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που η έννοια της αξιολόγησης είναι μάλλον μια έννοια άγνωστη, είναι αναγκαίο τουλάχιστον σε μια πρώτη προσπάθεια ένα στοιχειώδες ξεκαθάρισμα μεταξύ των ικανών με προσόντα εργαζομένων και των ανίκανων και ανίδεων. Η φαινομενική -όπως γίνεται μέχρι σήμερα- αξιολόγηση, όταν χρησιμοποιείται ειδικά ως επιχείρημα για τη «νομιμοποίηση» κάποιων πράξεων ή/και την ανάδειξη/ προαγωγή κάποιων ανίκανων εργαζομένων (επειδή έχουν τα «μέσα» και τις «επαφές») έναντι άλλων, έχει περίεργες και κάποιες φορές «αθέμιτες» εφαρμογές!Μια παρενέργεια «αξιολόγησης» είναι, για παράδειγμα, να προάγεται επί σειρά ετών σε θέση Προϊσταμένου Διοικητικής Υπηρεσίας υπάλληλος (άρρεν) β’θμιας εκπαίδευσης, χωρίς γνώσεις ξένων γλωσσών & Η/Υ ή άλλης επιμόρφωσης, έναντι έτερης εργαζόμενης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με Διδακτορικό, άριστη γνώση ξένων γλωσσών και με πολλές επιμορφώσεις καθώς και αρκετών ετών επαγγελματικής εμπειρίας (προσοχή στο φύλο – πρόκειται για γυναίκα!). Δεν χρειάζεται να σχολιαστεί περαιτέρω ένα τέτοιο φαινόμενο που δυστυχώς δεν είναι σπάνιο στο χώρο της Τ.Α. που συνεχίζει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με την επαρχιώτικη εσωστρεφή νοοτροπία του «ψαρέματος» ψήφων/ παροχής προνομίων στους «ημέτερους» κλπ, όπως φαίνεται και από προηγούμενο σχόλιο που αναρτήθηκε επί του παρόντος άρθρου. Επίσης όπως φαίνεται από προηγούμενα σχόλια, η αξιοποίηση των επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο σε μια χώρα που «πετροβολείται» συνεχώς για έλλειψη ικανών στελεχών, έλλειψη αποτελεσματικότητας/ απόδοσης/ οργάνωσης κ.α. Επομένως, μια πρώτη άμεση δράση που θα έπρεπε να λάβει η Πολιτεία ενόψει της τόσο πολυδιαφημιζόμενης «αξιολόγησης», θα μπορούσε να είναι η σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής από ανεξάρτητους (από το Δημόσιο) καταξιωμένους επιστήμονες-εμπειρογνώμονες σε ζητήματα δημοσίων/ οργανωτικών/ λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών κ.α. για να επισκεφθούν όλους τους Δήμους, αρχής γενομένης από την Αθήνα. Άλλωστε, είναι πολύ πιο εύκολο να ανιχνευθεί η ανικανότητα ή ο παραλογισμός σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της Τ.Α. του εγγύτερου χώρου της κεντρικής διοίκησης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τις επαφές με τη Διοίκηση και τους προϊσταμένους υπηρεσιών αλλά να έχει επαφές με τους συλλόγους εργαζομένων, με απλούς υπαλλήλους στο χώρο της εργασίας, να ζητήσει όλους τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και να εξετάσει κατά πόσο τα Νομικά Πρόσωπα που συνεχίζουν να λειτουργούν, έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες (με άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλα ΝΠΔΔ του ίδιου Δήμου) αρμοδιότητες και επομένως έχουν ως αποτέλεσμα κατασπατάληση οικονομικών πόρων και ανορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού. Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι η περίπτωση μεγάλου και γνωστού Δήμου της Ανατολικής Αττικής (με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους) που «νομιμοποίησε» την παράλογη λειτουργία δύο Νομικών Προσώπων του με το ίδιο αντικείμενο όταν στον «Καλλικράτη» αναφέρεται ρητά ότι «Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,- ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και- ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει παρ 1 άρθρο 103 του ν. 3852/10. Ο συγκεκριμένος Δήμος διαθέτει, παρά τις οδηγίες, τρία νομικά πρόσωπα εκ των οποίων τα δύο έχουν αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες και δραστηριότητες με βάση ένα ακατάληπτο σκεπτικό, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διευθέτηση αυτή μάλλον εξυπηρέτησε διανομή «καθισμάτων» σε ημέτερους συμβούλους/ προέδρους Δ.Σ. και αντίστοιχη ανάθεση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένων σε «ημέτερους» εργαζόμενους, χωρίς ουσιαστικά (αλλά και τυπικά) προσόντα, στα συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα.Στο μεταξύ, για άμεση βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και σε πλήρη συμφωνία με προηγούμενες αναρτήσεις για τους ΟΤΑ, όπου τα «κακώς κείμενα» είναι δυστυχώς πολλά και κατά περίεργο τρόπο «ανεξιχνίαστα», προτείνονται τα ακόλουθα:Να τροποποιηθεί το σημείο εκείνο του «Καλλικράτη» που αφήνει στην επιλογή των αιρετών τη συγχώνευση των διαφόρων ΝΠΔΔ των Δήμων και να αλλάξει σε αυτοδίκαιη συγχώνευση όλων των ΝΠΔΔ στους Δήμους που ανήκουν. Δυστυχώς οι αιρετοί (με ελάχιστες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα) εμφορούνται ακόμη από εκείνες τις πεπαλαιωμένες νοοτροπίες εκδούλευσης με βάση τη συγκέντρωση ψήφων.Η κατάργηση των ΝΠΔΔ (με εξαίρεση ίσως Δήμους που έχουν πάνω από 500.000 κατοίκους) και η σύσταση νέων οργανισμών των Δήμων με ορθολογικό καταμερισμό υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση αντίστοιχα περιττών Διοικητικών Συμβουλίων (και των Προέδρων τους) με αποτέλεσμα αν όχι να εμποδιστούν τουλάχιστον να περιοριστούν «οι πελατειακές σχέσεις», αλλά να μειωθεί και το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών. Το έργο τους πρέπει να επιτελείται μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες. Τέλος, η κατάργηση των ΝΠΔΔ και η συγχώνευσή τους με το Δήμο στον οποίο ανήκουν θα επιφέρει όχι μόνο οικονομία σε χρηματικούς πόρους αλλά και οικονομία στη λήψη αποφάσεων/ οργάνωση δράσεων/ καταμερισμό εργασιών/ περιορισμό γραφειοκρατίας, ενώ θα βοηθήσει στη δίκαιη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού. Οι Ο.Τ.Α. είναι ίσως από τους σημαντικότερους φορείς άμεσης υποστήριξης και εξυπηρέτησης του πολίτη και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί ήδη ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τους, με περιορισμό διοικητικών συμβουλίων όπου οι αιρετοί (ως δεύτεροι «ημίθεοι») κανονίζουν αυθαίρετα τις τύχες «δικαίων και αδίκων», χωρίς να διαθέτουν και τα ανάλογα προσόντα, η δε αξιολόγηση οφείλει να εφαρμοστεί καταρχήν – και πριν ακόμη εφαρμοστεί στο στενό Δημόσιο τομέα – στις υπηρεσίες της ΤΑ και να επαναλαμβάνεται ετησίως. Ωστόσο, η αξιολόγηση για να είναι αποτελεσματική οφείλει και πρέπει να συνυπολογίζει τη διεθνή ευρωπαϊκή εμπειρία και να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο για την Ελληνική πραγματικότητα όπως αποδεικνύεται καθημερινά. Παρ’ όλ’ αυτά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…