Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «MATINA»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
MATINA
Ξέχασαν να βάλουν τα τυπικά προσόντα δηλ. βαθμό υπαλλήλου που θα καλύψει θέση προϊσταμένου. Αντισυνταγματική διάταξη γιατί καταργώντας το βαθμολογικό προβάδισμα έρχεσαι σε αντίθεση με την αρχή της σταδιοδρομίας και της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης.
 
 
MATINA
Ξέχασαν την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει άλλο Κώδικα. Επίσης στον δημοσιουπαλληλικό δεν υπάρχει ο όρος «κινητικότητα». Οι μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ. είναι υπηρεσιακές μεταβολές. Άρα λάθος η παραπομπή στην κινητικότητα του δημοσιοϋπαλληλικού.
 
 
MATINA
Λάθη στη διάταξη: Υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις για τη σύσταση των ΝΠΔΔ τα οποία συνήθως είναι με π.δ. άρα καταργούνται και με π.δ. ως εκ τούτου περιττό να επαναληφεί. Διαφορετική είναι η κατάσταση με τις εταιρείες που συστήνονται από το δημόσιο π.χ. οι ανώνυμες έχουν ειδικότερες διατάξεις για τη λύση τους. Πολυ προχειρη δουλειά
 
 
MATINA
Το «σε γενικές γραμμές» αόριστη έννοια για διάταξη. Πρώτη φορά το βλέπω σε νόμο.
 
 
MATINA
Το σωστό είναι ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλαδας και όχι ΠΕΔ.Οι ΠΕΔ είναι οι περιφερειακές ενώσεις δήμων.