Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κωνσταντίνος Παπαιωάννου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κωνσταντίνος Παπαιωάννου
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα ως προς το άρθρο αυτό όσον αφορά τις Ανεξάρτητες Αρχές.Για την οργάνωση των υπηρεσιών των Ανεξάρτητων Αρχών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5 του νόμου 3051/2002 απαιτείτο πρόταση της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής την οποία αφαιρείται με το παρόν άρθρο αφείνοντας την αρμοδιότητα στον Υπουργό χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής,πράγμα που μπορεί να ληφθεί ως παρέμβαση στην λειτουργική της ανεξαρτησία που επιφυλάσσει το Σύνταγμα.Θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει το άρθρο 2 παρ.5 (Η σύσταση θέσεων και γενικότερα η οργάνωση των υπηρεσιών της ανεξάρτητης αρχής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από πρόταση της ανεξάρτητης αρχής και γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)του νόμου 3051/2002 που ρυθμίζει επαρκώς σύμφωνα με το πνέυμα του παρόντος Νόμου ήδη την λειτουργία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και μπορείτε αν θέλετε να το επεκτείνεται και στις μη συνταγματικά ανεξάρτητες αρχές. Οι συνταγματικά Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν νέες,μικρές και ευέλικτες δομές με μικρό σχηματισμό και λιγοστό προσωπικό και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη της οικείας ανεξάρτητης αρχής μέσα από την εως τώρα εμπειρίας της προκειμένου να μην οδηγήθεί σε διάλυση .
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Κωνσταντίνος Παπαιωάννου
Χρειάζεται και εδώ αναφορά και στο άρθρο του Ν.3584/2007 του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών υπαλλήλων.Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο για τις αναρρωτικές.
 
 
Κωνσταντίνος Παπαιωάννου
Καλημέρα σας δηλαδή οι διατάξεις για τις αναρρωτικές άδειες δεν τροποποιούνται για τους δημοτικούς υπαλλήλους;;;;Πρέπει να προστεθεί οτι τροποποιείται και το αντίστοιχο άρθρο του Ν.3584/2007 γιατί στους Δήμους δεν γίνεται κατάχρηση αναρρωτικών αδειών;;;
 
 
Κωνσταντίνος Παπαιωάννου
Πρέπει να προστεθεί οτι και το άρθρο 63 του Ν.3584/2007 Κώδικα κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως ακολούθως….