Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Seaman»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Seaman
Από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1ο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, διαφαίνεται σχεδόν με σαφήνεια και το πνεύμα του.Αναμενόμενη προχειρότητα και πρόθεση εν λευκώ εξουσιοδότησης σε Προεδρικά Διατάγματα να καθορίσουν το μέλλον της δημόσιας Διοίκησης. Διατάξεις νόμων καταργούνται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται απλά με ένα ΠΔ.Ποιος ο λόγος αυτή η Πολιτεία να νομοθετεί πλέον; Δώστε γενική εξουσιοδότηση με ένα ΠΔ να μεταβάλλεται όλη η υπάρχουσα νομοθεσία. Για κωδικοποίηση ούτε κουβέντα. Για μια ακόμη φορά αλλάζει η παράγραφος του τάδε σε τάδε, προστίθεται το τάδε και τρέχα γύρευε να βρεις ένα ολοκληρωμένο κείμενο.Πραγματικά κρίμα.Μερικές εκθέσεις αξιολόγησης για κάποια Υπουργεία, που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ντρέπεσαι να τις διαβάσεις. Πραγματικά σκουπίδια. Μόνος στόχος η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και τίποτα άλλο. Αν οι αλλαγές που σχεδιάζετε εφαρμοστούν όλες μαζί, μάλλον η Δημόσια Διοίκηση θα κάνει χρόνια να συνέλθει και να λειτουργήσει. Όχι ότι ένα ΣΟΚ δεν χρειάζεται, είναι όμως διαφορετικό πράγμα το σχεδιάζω, καταλήγω και εφαρμόζω, από το κάνω ένα διαγωνισμό μεταξύ νεαρών υπαλλήλων της σχολής Δημόσιας Διοίκησης για το ποιος θα επιτύχει τη μεγαλύτερη περικοπή δομών.Ο θεός βοηθός.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Seaman
Μερικές γενικές παρατηρήσεις:1)Η ρύθμιση ότι δεν μπορεί να κριθεί για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία σε χρονικό διάστημα το οποίο είναι μικρότερο των δύο ετών, θα πρέπει να επεκταθεί και για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων, καθώς με την αναμενόμενη συρρίκνωση των δομών οι θέσεις των Δ/ντών παρουσιάζουν εξαιρετική σπουδαιότητα για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.2) Οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια στον Οργανισμό και όχι μόνο στην Πρόσκληση. Επίσης στην Δημόσια Διοίκηση του 2013 δεν νοείται προϊστάμενος ΔΕ, παρά μόνο σε εξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις π.χ. τεχνικών τμημάτων.3)Η εφαρμογή του Ν. 4024, ώστε υπάλληλοι που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης να κατατάσσονται και στον αντίστοιχο προβλεπόμενο βαθμό είναι απολύτως ορθή. Είναι όμως αντιδεολογικό, απάνθρωπο και καθαρά εκπορευόμενο από ποταπά οικονομικά κριτήρια, η επανακατάταξη στον πρότερο βαθμό υπαλλήλου, που χωρίς να υποπέσει σε παράπτωμα, απομακρύνεται από τη θέση ευθύνης π.χ. λόγω δομικών μεταβολών των οργανισμών.4)Στό συμβόλαιο αποδοτικότητας θα προσδιορίζονται και τα μέσα που οφείλει η Διοίκηση να παρέχει στην Υπηρεσία για την επίτευξη των στόχων ή μόνο οι απιτήσεις από τον Προϊστάμενο;5) Θα πρέπει να υπάρξει σαφής χρονική οριοθέτηση των διαδικσιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στις νέες δομές. Η αναπλήρωσητης αναπλήρωσης θα πρέπει να αποφευχθεί, για να μη μιλάμε ξανά για τοποθέτηση αρεστών και πρόθυμων. Αν και από ότι φαίνεται δύσκολα κάποιος θα επιδιώξει, χωρίς κανένα περιγραφόμενο κίνητρο την κατάληψη θέσης ευθύνης. Το κίνητρο επίτευξης στόχων, όπως σαφώς γνωρίζετε, πήγε στις καλένδες για να στηριχτεί η προσωπική διαφορά των λίγων και καλά αμειβόμενων υπαλλήλων των γνωστών Υπουργείων και σε βάρος, για ακόμη μια φορά, των πολλών και με διάθεση για εργασία στελεχών της Διοίκησης.6)Πρέπει να επανεξεταστεί και εξορθολογιστεί και η μοριοδότηση για την κα΄λυψη των θέσεων ευθύνης και σε αυτή την κατεύθυνση ανεπιφύλακτα προσυπογράφω τις παρατηρήσεις των:3 Μαΐου 2013, 13:55 | jim3 Μαΐου 2013, 13:15 | Αναστάσιος Μαράς3 Μαΐου 2013, 10:52 | AlexV.6)Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή κατά τη γνώμη μου και για πρακτικούς λόγους, αλλά και σύμφωνα με το πνεύμα του Ν.4024, θα πρέπει να απαιτούνται 15 χρόνια προϋπηρεσίας και σε αυτά να συμμετέχου καιτα πλασματικά για τους κατόχους διδακτορικού, αποφοίτους ΕΣΣΔ κλπ.
 
 
Seaman
Υπάρχεισχετική νομοθεσία και νομολογία για την ισότητα των βεβεαιώσεων που χορηγούνται από ιδιώτες γιατρούς. Μην τα εισοπεδώνουμε όλα και νομοθετούμε αντιμετωπίζοντας τους έλληνες πολίτες και επαγγελατίες συλλήβδην ως απατεώνες.