Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αλεξανδρος Τακτικός»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αλεξανδρος Τακτικός
Η επιλογή των προϊσταμένων. Η στοχοθεσία στην εναρξη της θητείας θα πρεπει να ορίζεται επακριβώς ύστερα απο πρόταση του παλαιού προιστάμενου και έγκριση της απο το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ύστερα και απο την δοκιμαστική υπηρεσία του νέου προϊσταμένου μαζί με τον παλαιό για δύο μήνες τουλάχιστον.Ο νέος προίστάμενος θα υπογράφει την αποδοχή της στοχοθεσίας.
 
 
Αλεξανδρος Τακτικός
Πολυπλοκο κείμενο, πρεπει να απλοποιηθεί. Στο (3) πρεπει να προστεθεί: «Οι οργανισμοι πρεπει να καθορίζουν επακριβώς εκτος απο τα προσόντα και τον αριθμό των ατόμων ανα γραφείο, τμήμα, διεύθυνση και γενική διέυθυνση». «Σε τμήματα των ΟΤΑ που αφορόυν την ασφάλεια και την πρόληψη καταστροφών (ΠΣΕΑ-Πολιτική Προστασία) η οργάνωση θα καθορίσεται ύστερα απο πρόταση του ΟΤΑ και έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΘΑ για το ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Πολιτική Προστασία)«Οι οργανισ΄μοί των ΟΤΑ θα πρεπει να εγκρίνονται απο την αρμόδια διεύθυνση ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα γνωμοδοτεί σε περιπτώσεις διαφωνιών λως προς την στελέχωση ή τα προσόντα των υπαλλήλων»
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: