Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μανουσάκης Γεώργιος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μανουσάκης Γεώργιος
Να υπάρξει μέριμνα για την άμεση αποζημίωση του κόστους κατ’ οίκον ιατρικής περίθαλψης, του κόστους επίσκεψης νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων, να στελεχωθούν (αντί να καταργούνται) νοσοκομεία και κέντρα υγείας ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε λογικό χρόνο τους ασθενείς, να ουσιαστικοποιηθεί η λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών, και ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ να καταργηθούν οι αναρρωτικές άδειες με υπεύθυνη δήλωση.Όχι εκ των προτέρων. Δεν παίρνουμε μοσθό υπουργού ή γενικού γραμματέα….
 
 
Μανουσάκης Γεώργιος
1)Η μη εκ των προτέρων διευθέτηση του ζητήματος της αξιολόγησης της μονάδας με σαφή κριτήρια2)Η δυνατότητα που δίνει το παρόν άρθρο σε προϊσταμένους να τοποθετούν ή να απολύουν κατ’ ουσία υπαλλήλους κατά το δοκούν3) Η «ελευθερία» που δίνει το άρθρο σε υπουργούς να ρυθμίζουν αυθαίρετα το οργανόγραμμα του υπουργείου τους και των διοικητικών μονάδων που υπόκεινται σε αυτό4) Η εμπειρία του πώς λειτουργούν τα πολιτικά-κομματικά στελέχη στη δημόσια διοίκηση ΚΑθιστούν το παρόν σχέδιο νόμου παρεξηγήσιμο έως και ύποπτο. Θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν τα ζητήματα αξιολόγησης, καθώς και το πώς και σε ποιον βαθμό μπορεί ένας «προσωρινός» (όπως είναι ο εκάστοτε υπουργός) προϊστάμενος να τροποποιεί ολόκληρο το οργανόγραμμα ενός υπουργείου, ώστε να μην ανατρέπεται όλη η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού κάθε φορά που έχουμε διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: