Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κιμπαρόπουλος Νικόλαος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κιμπαρόπουλος Νικόλαος
επίσης το μειωμένο ωράριο να συνυπολογίζεται ως μισός χρόνος προϋπηρεσίας στην καταμέτρηση του
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Κιμπαρόπουλος Νικόλαος
12 χρόνια προϋπηρεσίας για να γίνει κάποιος γενικός διευθυντής είναι πολλά χρόνια ας τα στρογγυλέψουν στα δέκα χρόνια (πραγματικής) προϋπηρεσίας εξαιρώντας (αφαιρώντας) τις περιόδους τεκνοποίησης/ εγκυμοσύνης /ανατροφής τέκνων/ τις εκπαιδευτικές άδειες.Να μην συνυπολογίζεται η κατοχή διδακτορικού στα χρόνια προϋπηρεσίας.4 χρόνια προϋπηρεσία για προϊστάμενος είναι αρκετά6 χρόνια για Διευθυντής10 χρόνια για Γενικός Διευθυντής(πραγματική) προϋπηρεσία εξαιρώντας (αφαιρώντας) τις περιόδους τεκνοποίησης/ εγκυμοσύνης /ανατροφής τέκνων/ τις εκπαιδευτικές άδειες
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Κιμπαρόπουλος Νικόλαος
Η διοίκηση έχει αναγνωρίσει τον Ειδικό επιστήμονα/ το Ειδικό επιστημονικό Προσωπικό/ ως μέρος του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.Επιπλέον, η Δημόσια Διοίκηση αναγνωρίζει τη βαρύτητα της θέσεως καθώς οι ΕΕΠ είναι χειριστές σημαντικών υποθέσεων/ συμμετέχουν σε γνωμοδοτήσεις/ σε εισηγήσεις και σε Υπουργικές/Κοινοβουλευτικές/ αποφάσεις και σε αποφάσεις Ανεξάρτητων αρχών. Συνήθως είναι αυτοί που είναι οι βασικοί εισηγητές. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να τους αναγνωρίσει να τους διασφαλίσει την ανεξαρτησία τους και το κύρος τους προσδίδοντας τους το βαθμό Α ανεξάρτητα των ετών προϋπηρεσίας. Ο ρόλος του προϊσταμένου είναι διοικητικός/διαδικαστικός/επικουρικός/εποπτικός. Ο ΕΕΠ για να ερευνά να μελετά, να αναλύει να επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία κινήσεων/ αξιοπρέπεια/ σεβασμό και διασφάλιση ότι ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ερευνών του δεν θα υπάρξουν «διοικητικά/ιεραρχικά» εμπόδια. ένα χαρακτηριστικό της Ελληνικής διοίκησης είναι η ευθυνοφοβία!!! Την ευθυνοφοβία δυστυχώς τη βλέπεις σε προϊσταμένους…..Με το θεσμό του ΕΕΠ, η Διοίκηση πιθανόν να προσπάθησε να αντιμετωπίσει την επικρατούσα κουλτούρα. Η θέση του ΕΕΠ είναι υπεύθυνη θέση και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το νομοσχέδιο δίδει αυτή την ευκαιρία….