Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γ. Ψ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γ. Ψ.
Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση σχετικά με τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επειδή κανείς δεν γνωρίζει αν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις που διατυπώνονται σε μια διαβούλευση, θα πρότεινα να ανακοινώνονται κάπου τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και ποιές από τις απόψεις του κόσμου συμπεριλήφθησαν στο σχέδιο νόμου που εξετάζεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει σε κάποιον ιστότοπο, να ενημερώνονται τουλάχιστον οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση αφού έχετε τα emails τους.Για τη συγκεκριμένη διαβούλευση τώρα, νόμίζω ότι είναι σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαία η αναθεωρηση της δομής και του τρόπου διοίκησης της Δημόσιας Διοίκησης. Εκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω όμως είναι για ποιό λόγο αυτές οι αλλαγές χρειάζονται την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Φοβάμαι πως το μοναδικό κριτήριο θα είναι η συρρίκνωση και οι εξοικονόμιση χρημάτων και όχι η ορθολογικότερη λειτουργία του Δημοσίου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Γ. Ψ.
Το κριτήριο να μην έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους είναι κατά τη γνώμη μου ασαφές. Επιπλέον υπάρχει η δυσκολία ότι ακόμη δεν έχουν θεσπιστεί στόχοι τουλάχιστον σε κάποια τμήματα της δημόσιας διοίκησης. Αρα με ποια κριτήρια θα γίνεται η επιλογή για τον πρώτο καιρό που θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος; Θα ήθελα να τονίσω ότι ακόμη δεν υπάρχουν διαδικασίες μετάβασης από τον ένα βαθμό στον άλλο. Επειτα όλα αυτά υπάρχει κίνδυνος να ανατραπούν στα συμβούλια επιλογής και η επιλογή να βασίζεται στην επετηρίδα. Αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί. Θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της τελικής απόφασης του συμβουλίου επιλογής; Νομίζω ότι θα έπρεπε να καθοριστούν στο νομοσχέδιο κάποια τυπικά κριτήρια επιλογής πχ απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού κλπ