Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χαράλαμπος Κατσούλας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χαράλαμπος Κατσούλας
Ποιός ο λόγος που δεν πραγματοποιείται η έκδοση του προβλεπόμενου από το Ν. 4024: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» Προεδρικού Διατάγματος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προκειμένου να αναγνωρισθεί για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μέχρι επτά (7) έτη.Είναι σαφές ότι έχουμε παραγωγή νομοθεσίας η οποία όμως ουδέποτε εφαρμόζεται στην πράξη από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου έγινε κατά τρόπο αδικαιολόγητα οριζόντιο, αλλά και ισοπεδωτικό μόνο προς τα κάτω, για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, δημιουργώντας την αίσθηση της τιμωρίας, και μάλιστα ενώ ο ίδιος Νόμος προσδίδει μια σειρά από δικαιώματα σε αυτούς όπως είναι η αναγνώριση της όποιας προϋπηρεσίας δεν εφαρμόζεται.Η ίδια η Πολιτεία μέσω των αρμόδιων φορέων της κωλυσιεργεί ΣΚΟΠΙΜΩΣ και αδρανεί χαρακτηριστικά μη επιτρέποντας την οποιαδήποτε δυνατότητα, ΝΟΜΙΜΗΣ νομοθετικά προβλεπόμενης αλλά και στα πλαίσια της όποιας έννοιας ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ έχει απομείνει στη χώρα μας, εξισορρόπησης των υπαρκτών και καθημερινά υφιστάμενων ΑΔΙΚΙΩΝ.