Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «jim»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
jim
Θέλω να σας παρουσίασω μερικές από τις σκέψεις μου: 1) Πιστεύω πως θέσεις ευθύνης πρέπει να λαμβάνουν μόνο πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2) Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση ή την διοίκηση επιχειρήσεων να μπορούν να καταλαμβάνουν και θέσεις Διευθυντή Δ/νσης χωρίς προηγούμενως να έχουν ορισθοί ως προιστάμενοι τμήματος. 3) Πολλοί έχουν ορισθοί ως αναπληρωτές προιστάμενοι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές χωρίς να έχουν περάσει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις αυτές είναι καθαρά με πολιτικές σκοπιμότητες και για αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να μοριοδοτηθούν για τη συγκεκριμένη προυπηρεσία ας αρκεσθούν στο επίδομα ευθύνης. 4) Υπάρχει άλλη μια κατηγορία που πρέπει να προσέξετε είναι αυτή που έχουν άλλαξει ειδικότητα χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο προκειμένου να καταλαβουν θέσεις προϊσταμένου. Άρα και αυτοί δεν πρέπει να βαθμολογηθούν για τη συγκεκριμένη προυπηρεσία 5)Θα πρέπει να υπολογισθούν οι συντελεστές βαρύτητας μοριοδοτήσης των πτυχιών με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πραγματικό αποτελέσμα για τους νέους υπαλλήλους προκειμένου να ανταγωνισθούν τους αρχαιότερους υπαλλήλους, διαφορετικά το παρόν νομοσχέδιο θα είναι άλλη μια προσθήκη γραφειοκρατικής ύλης. Ελπίζω να διαβασθούν οι απόψεις μου καινα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο