Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αναστασία Αρχοντίδου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αναστασία Αρχοντίδου
Εφόσον προβλέπεται να εκδοθεί σύντομα προεδρικό διάταγμα το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων προτείνω, στο ίδιο προεδρικό διάταγμα να καθοριστεί και ο τρόπος αναγνώρισης επταετούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα του οποίου το αντικείμενο είναι συναφές με τον κλάδο του υπαλλήλου στο δημόσιο, διότι στον ν.4024/27-10-2011 άρθρο 6 παράγρ.4 αν και γίνεται λόγος για το θέμα ακόμα δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Εκτιμώ ότι θα είναι αρκετοί οι υπάλληλοι οι οποίοι θα σπεύσουν να αναγνωρίσουν την επταετία και θα είναι σηματνική βοήθεια και για την αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία, διότι με την αναγνώριση θα πληρωθεούν ασφαλιστικές εισφορές επτά ετών.
 
 
Αναστασία Αρχοντίδου
Στο άρθρο 5Τα πιστοποιητικά υγείας προτείνω να ανανεώνονται ανά πενταετία όπως συμβαίνει για τα πιστοποιητικά υγείας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ.γενικές εξετάσεις αίματος, θώρακος, ψυχική υγεία κ.λ.π.). Το βρίσκω απαραίτητο διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε καθημερινή βάση συναλλάσονται με δεκάδες πολίτες (ειδικά στα γκισέ). Στο άρθρο 6Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες προτείνω να υπάρχουν κυρώσεις όχι μόνο για τον υπάλληλο αλλά και για τον θεράποντα ιατρό ο οποίος χορηγεί ψευδείς αναρρωτικές άδειες ζημιώνοντας το ασφαλιστικό ταμείο του υπαλλήλου και κατ’ επέκταση το δημόσιο. Στο άρθρο 2Εφόσον επρόκειτο να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα των προϊσταμένων, προτείνω στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα να καθοριστεί ο τρόπος αναγνώρισης επταετούς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συναφούς αντικειμένου με τον κλάδο του υπαλλήλου στο δημόσιο, διότι απ’ το 2011 που ψηφίστηκε ο ν. 4024 δεν έχει διευθετηθεί το θέμα. Εκτιμώ ότι είναι αρκετοί οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν επταετίες και θα βοηθηθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία διότι με την αναγνώριση θα πρέπει να πληρωθούν εισφορές επτά ετών στα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου. (π.χ. υπάλληλος Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίος έχει κωλημένα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής ή βοηθός λογιστή να μπορεί να αναγνωρίσει την επταετία του η οποία είναι συναφής με τον κλάδο του) Γενική παρατήρησηΣε κανένα άρθρο δεν βρήκα αναφορά για τον τρόπο αντιμετώπισης υπαλλήλων οι οποίοι δεν πιάνουν τους στόχους, είτε εσκεμένα, είτε λόγω έλλειψης προσόντων. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και χρόνος βελτίωσης τους? (είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια, είτε ένα εξάμηνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα? Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν εργασιακές συνήθειες χρόνων και νοοτροπίες)
 
 
Αναστασία Αρχοντίδου
Προτείνω τα πιστοποιητικά υγείας να ανανεώνονται ανά πενταετία, όπως συμβαίνει με τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουμε σε τι φυσική και ψυχική κατάσταση βρίσκεται η υγεία των υπαλλήλων ώστε αναλόγως των αναγκών τους να τοποθετούνται και στις ανάλογες θέσεις.