Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γραφανάκης Μιχάλης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γραφανάκης Μιχάλης
Θα πρέπει να είναι ενιαίο και για την εκπαίδευση και να περιλαμβάνει και τους διευθυντές σχολικών μονάδων.Δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται και να ειναι ξεκάθαρο σε ποια βαθμίδα ανήκουν στο οργανώγραμμα. Ευχαριστώ