Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Βασίλειος Κοντοθανάσης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Βασίλειος Κοντοθανάσης
Για τον υπάλληλο που του ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 2 ισχύουν τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 2.α.5 του άρθρου 2;